build-reside iconDe Held III

Naast de grote projecten Suikerzijde, Stadshavens en Meerstad willen we ook in De Held III gaan bijdragen aan de enorme behoefte aan woningen in Groningen. Zoals wellicht bekend zijn de gronden van De Held III deels in eigendom van de gemeente en deels in handen van een collectief van ontwikkelaars, te weten de Groninger Projecten CV (GPCV).

Akkoord op hoofdlijnen

De gemeente Groningen en de Groninger Projecten CV hebben na jaren onderhandelen een akkoord op hoofdlijnen bereikt voor de ontwikkeling van het gebied. Dit akkoord zal eind februari 2024 worden ondertekend. In maart wordt dan eerst de raad verder geïnformeerd. 

Nadat de raad is geïnformeerd wordt de brief op deze projectpagina geplaatst. Daarna gaan we inloopavonden voorbereiden. Omwonenden in De Held, Gravenburg en een deel van Hoogkerk krijgen hierover een brief. We zullen de inloopavonden ook op de projectpagina vermelden.

Stedenbouwkundig plan

Een stedenbouwkundig plan is een plan met tekeningen van de gewenste inrichting van het gebied. Hierop staan alle onderdelen van de nieuwe wijk die ruimte vragen. Dat geldt voor de woningen en straten, maar ook voor parkeren, groen en water. 

Als eerste wordt er een schets gemaakt, dit noemen we het voorontwerp. Dit voorontwerp laten we aan u en de gemeenteraad zien. Dit doen we om van u en de gemeenteraad te horen wat u van het plan vindt en of er wat anders zou kunnen.

De nieuwe wijk

De Held III moet een gevarieerde wijk worden met veel groen, water en verschillende typen woningen. Ook moet er in de wijk ruimte komen voor wijkfuncties en plekken om te werken. Voorbeelden van deze wijkfuncties zijn:

  • Sport en spel
  • Kleine buurtsuper
  • Ontmoetingsplekken
  • School 

De Held III wordt een voorbeeld voor een moderne buitenwijk: duurzaam, in haar opzet gericht op fietser, voetganger en OV, met volop ruimte voor betaalbaar wonen en een brede differentiatie aan woningen. 

Klik op de afbeelding voor een grotere versie van de kaart 'omgeving De Held III'.

Uitgangspunten

Wij hebben een stedenbouwkundig bureau een aantal uitgangspunten meegegeven die wij erg belangrijk vinden. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Het groene landschap waarbinnen de buurten liggen is een belangrijke kwaliteit van de wijk.
  • Er wordt duurzaam ontworpen.
  • De leefkwaliteit is hoog: deelnemen, ontmoeten, sporten, spelen in een gezonde omgeving.
  • De Held III wordt uitnodigend groen.
  • Ruim baan voor de fiets en voetganger.
  • Goede verbindingen van en met omliggende wijken.

Het laten samenkomen van al deze ambities in een goed stedenbouwkundig plan is een hele uitdaging en vraagt veel onderzoek. Toch willen wij zo mogelijk alle ambities meenemen om een kwalitatief goede stadswijk te creëren. Wij doen dit samen met de GPCV.

Zodra we het ontwerp stedenbouwkundig plan klaar hebben, zullen wij dat delen met de wijkraden, de werkgroep en daarna met alle omwonenden. 

Type woningen

Via de projectpagina komen veel vragen binnen over het type woningen dat we willen gaan bouwen.

In de nieuwe woonwijk De Held III zal een mix van woningtypen worden gebouwd, zoals sociale woningbouw, rij-, 2 onder 1 kap- en vrijstaande woningen. Ook is er ruimte voor appartementen en op kleine schaal bijzondere woonvormen. Meer kunnen we daar helaas nog niet over zeggen. 

We moeten eerst het ontwerp stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan afronden. Daarna komt de concrete invulling van de woonvelden.

Planning

Na de inloopsessie met omwonenden zal het stedenbouwkundig plan worden afgerond en vastgesteld. Op basis van het stedenbouwkundig plan kunnen we de te volgen ruimtelijke procedure gaan bepalen. 

Opvanglocatie Oekraïners

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft de gemeente Groningen gekozen om tijdelijke woonunits te plaatsen aan de rand van Gravenburg, ter hoogte van de rotonde van de Maresiusstraat. De woonunits blijven daar 5 jaar staan.

Vragen en opmerkingen

Wij hebben de afgelopen periode regelmatig contact gehad met de wijkraden om hen op de hoogte te houden over de ontwikkelingen.

U kunt vragen en/of opmerkingen doorgeven aan de wijkraden of via het contactformulier.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor nieuwsbrief West voor het laatste nieuws over dit onderwerp.