De Held III

Naast de grote projecten Suikerzijde, Stadshavens en Meerstad gaan we ook in De Held III voorzien in de enorme behoefte aan woningen in Groningen. De gronden van De Held III zijn deels in eigendom van de gemeente en deels in handen van een collectief van ontwikkelaars, te weten de Groninger Projecten CV (GPCV).

Akkoord op hoofdlijnen

De gemeente Groningen en de GPCV hebben op 29 februari 2024 het akkoord op hoofdlijnen voor De Held III ondertekend. Dit akkoord werd eind 2023 bereikt, na jarenlange gesprekken over de ontwikkeling van het gebied. Het akkoord op hoofdlijnen is vastgesteld door het college. De raad is per brief geïnformeerd over de hoofdafspraken, het type woningen dat we gaan bouwen en een globale planning. 

Stedenbouwkundig kader

We zijn het stedenbouwkundig kader aan het uitwerken. Het concept hiervan hebben we op woensdag 15 en 22 mei 2024 tijdens inloopbijeenkomsten laten zien aan omwonenden en geïnteresseerden. Dat deden we met themaborden. De opkomst was groot en de betrokkenheid was hoog. 

Hebt u de inloopbijeenkomsten gemist? Dan kunt u de themaborden via de link hieronder bekijken. De reactietermijn is wel voorbij. We brengen op dit moment alle reacties in kaart. In verband met het grote aantal zal dit wel enige tijd duren. Zodra dit klaar is plaatsen we op deze webpagina een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.

Een stedenbouwkundig kader (of plan) is een plan met tekeningen van de gewenste inrichting van het gebied. Hierop staan alle onderdelen van de nieuwe wijk die ruimte vragen. Dat geldt voor de woningen en straten, maar ook voor parkeren, groen en water.

Moderne gezinswijk

De Held III moet een gevarieerde wijk worden met veel groen, water en verschillende typen woningen. Ook moet er in de wijk ruimte komen voor wijkfuncties en plekken om te werken. Voorbeelden van deze wijkfuncties zijn:

  • Sport en spel
  • Kleine buurtsuper
  • Ontmoetingsplekken
  • School 

De Held III wordt een voorbeeld voor een moderne buitenwijk: duurzaam, in haar opzet gericht op fietser, voetganger en ov. Met volop ruimte voor betaalbaar wonen en een breed aanbod van woningen.

Uitgangspunten

Wij hebben een stedenbouwkundig bureau een aantal uitgangspunten meegegeven die wij erg belangrijk vinden. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Het groene landschap waarbinnen de buurten liggen is een belangrijke kwaliteit van de wijk.
  • Er wordt duurzaam ontworpen.
  • De leefkwaliteit is hoog: deelnemen, ontmoeten, sporten, spelen in een gezonde omgeving.
  • De Held III wordt uitnodigend groen.
  • Ruim baan voor de fiets en voetganger.
  • Goede verbindingen van en met omliggende wijken.

Het laten samenkomen van al deze ambities in een goed stedenbouwkundig plan is een hele uitdaging en vraagt veel onderzoek. Toch willen wij alle ambities zo goed mogelijk meenemen voor een kwalitatief goede stadswijk. Wij doen dit samen met de GPCV.

Type woningen

In De Held III wordt een mix van woningtypen gebouwd, zoals sociale woningbouw, rij-, twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen. Ook is er ruimte voor appartementen. De verdeling van 1850 woningen is als volgt: 30 procent sociale woningbouw, 20 procent betaalbare woningbouw (in de koopsector een vrij op naam-prijs tot 355.000 euro) en 50 procent vrije sector.

Planning

De eerste inloopbijeenkomsten met omwonenden zijn nu geweest. Nu zal het stedenbouwkundig plan worden afgerond en vastgesteld. Op basis daarvan kunnen we de ruimtelijke procedure gaan bepalen. We verwachten dat de bouw van de eerste woningen in 2027 kan starten.

Opvanglocatie Oekraïners

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïneexterne-link-icoon heeft de gemeente Groningen tijdelijke woonunits laten plaatsen aan de rand van Gravenburg, ter hoogte van de rotonde van de Maresiusstraat. De tijdelijke omgevingsvergunning hiervoor is voor 5 jaar afgegeven.

Vragen en opmerkingen

Wij hebben regelmatig contact met de wijkraden om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

U kunt uw vragen en/of opmerkingen doorgeven aan de wijkraden of via het contactformulierexterne-link-icoon. We verwachten in juni of juli een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden op deze webpagina te plaatsen.

Nieuwsbrief

Meld u ook aan voor nieuwsbrief Westexterne-link-icoon voor het laatste nieuws over dit onderwerp.

Documenten