Cultuurbeleid en cultuuronderwijs

Wat wil de gemeente bereiken op cultuurgebied en hoe gaan we dat aanpakken? Dat leest u in verschillende beleidsplannen.

Cultuurbeleid

De hoofdlijnen van het cultuurbeleid staan in de Cultuurnota. Die verschijnt iedere 4 jaar.

Kadernota Cultuur 2021-2028

De kadernota (pdf 559 kB) geeft een overzicht van de gemeentelijke ambities op cultuurgebied om hier samen met partners aan te werken.

Cultuurnota 2021-2024: Kunst en cultuur voor iedereen

Op 6 oktober 2020 heeft het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Groningen de Cultuurnota vastgesteld. Het is een vervolg op de kadernota van september 2019. In de nota staat welke instellingen de komende 4 jaar subsidie krijgen van de gemeente.

Sociaal steunpakket cultuur

Wij hebben in 2021 voor de tweede keer een steunpakket in de culturele sector om te helpen bij schade door coronamaatregelen. Het is een sociaal steunpakket voor behoud van banen. Ook proberen wij hiermee het aanbod van cultuur in stand te houden. In totaal is is er € 3,6 miljoen euro voor de volgende doelgroepen:

 • Regionale culturele instellingen (2,4 miljoen euro).
 • Lokale culturele instellingen (250.000 euro).
 • Opdrachten creatieve makers en zzp’ers (300.000 euro).
 • Amateurkunst gemeentebestuur (200.000 euro).
 • Noodfonds Culturele Ondernemers (710.000 euro).

Bekijk ook Nadere regel noodfonds culturele ondernemers 2021 (pdf 124 kB)

Visie op lokale omroep

De gemeente betaalt de lokale omroep (OOG). De gemeente bemoeit zich niet met de inhoud van programma's maar heeft wel een beleidsvisie voor de omroep opgesteld. De belangrijkste punten:

 • OOG moet een belangrijke samenbindende functie voor Groningers vervullen.
 • De programma's moeten de betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving vergroten en de plaatselijke democratie bevorderen.
 • De programma’s moeten voor minstens de helft informatief, cultureel of educatief gericht op de gemeente Groningen zijn.
 • OOG moet fungeren als kwalitatief hoogwaardige multimedia-instelling en centraal (digitaal) informatievertrekpunt van Groningen.

Omroepnota 2020-2023 (pdf 372 kB)

Cultuuronderwijs

Scholen in Groningen beslissen zelf hoe ze onderwijs over cultuur willen geven. Maar de gemeente en provincie Groningen willen wel stimuleren dat dit zo goed mogelijk gebeurt. Daarvoor hebben ze de projectorganisatie Cultuureducatie Met Kwaliteit Groningen (CMK Groningen) opgericht. Bij het CMK Groningen kunnen scholen geld aanvragen om cultuureducatie en deskundigheidsbevordering in te kopen in te kopen. Culturele instellingen kunnen hier subsidie aanvragen voor hun onderwijsprojecten.

Cultuurprogramma We the North

We the North is een cultuurprogramma van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Assen, Emmen en Leeuwarden, met een budget van € 600.000,- per jaar. Met de bestaande cultuurbudgetten van de overheden wordt dit geld ingezet voor noordelijke culturele experimenten. Lees hierover meer op de website van We the North.

VRIJDAG

Iedereen in Groningen kan meedoen aan kunst en cultuur.

 • VRIJDAG richt zich voornamelijk op het bereiken van mensen die niet vanzelfsprekend in contact komen met kunst en cultuur.
 • VRIJDAG probeert de sociaal-maatschappelijke kracht van kunst en cultuur tot zijn recht te laten komen.
 • In de gemeente Groningen is er speciale aandacht voor de wijken en ondersteunt VRIJDAG laagdrempelige initiatieven.
 • Ook is VRIJDAG aanbieder van binnenschools cultuuronderwijs: bijvrijdag.nl