Basissubsidie amateurkunst (BAK) aanvragen

Stichtingen of verenigingen in de gemeente Groningen die actief bezig zijn met amateurkunst kunnen subsidie aanvragen.

Let op: U kunt in het najaar van 2018 subsidie voor 2019 aanvragen. Deze kunt u vanaf 1 november tot 1 december 2018 indienen.

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor de kosten van deskundige artistieke leiding en de huur van repetitieruimten. Dit heet de Basisregeling Amateurkunst (BAK).

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie vanuit de Basisregeling Amateurkunst (BAK), dan moet uw vereniging of stichting eerst 2 jaar aan onderstaande voorwaarden voldoen.

  1. De vereniging of stichting is gevestigd in de gemeente Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  2. De vereniging of stichting vraagt een redelijke contributie van de actieve leden
  3. Alleen de deskundige artistieke leiding mag een vergoeding krijgen voor hun werk, de uitvoerende leden niet
  4. De vereniging of stichting geeft minstens 2x per jaar een openbare presentatie (optreden, concert, tentoonstelling, voorstelling) in de gemeente Groningen.
    Let op: Dit zijn géén presentaties op scholen, tijdens levensbeschouwelijke of politieke bijeenkomsten of voor bedrijven en studentenverenigingen.
  5. De vereniging of stichting zorgt zelf voor de publiciteit van de optredens, concerten, tentoonstelling of voorstellingen.

Verenigingen en stichtingen krijgen geen subsidie als ze onderdeel zijn van een bedrijf of een kerkelijke, levensbeschouwelijke of politieke organisatie.

Hoe het werkt

De subsidie bestaat uit een bijdrage van 30% van het totaal van de honoraria voor deskundige artistieke leiding en de huur van repetitieruimten met een gezamenlijk maximum van € 1.589,- per subsidieontvanger per jaar.

In de Nadere Regels kunt u zien of u in aanmerking komt voor subsidie.

Instellingen die een beroep doen op de BAK worden gevraagd een digitaal profiel bij Vrijdag aan te maken via www.bijvrijdag.nl/amateurkunst.

U kunt daarnaast ook subsidie aanvragen voor amateurkunstprojecten bij de Plusregeling amateurkunst. Deze regeling is ondergebracht bij de Kunstraad Groningen. U kunt bij de Plusregeling een aanvraag doen voor de ondersteuning van niet-reguliere projecten die zich onderscheiden op het gebied van artistieke kwaliteit, participatie/bereik, samenwerking en/of scholing op niet-individueel niveau. Meer informatie is te vinden bij de Kunstraad Groningen.

Nieuwe aanvragers

Let op: U kunt in het najaar van 2018 subsidie voor 2019 aanvragen. Deze kunt u vanaf 1 november tot 1 december 2018 indienen.

Verenigingen of stichtingen die voor de eerste keer subsidie willen aanvragen, moeten eerst contact opnemen met de Afdeling Contractering MO.

Stuur dan de volgende gegevens mee:

  • een kopie van de statuten
  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (met de bestuurssamenstelling)
  • een (kopie van) een bankafschrift waar de naam van de instelling en het bankrekeningnummer (IBAN) op vermeld zijn

Contact

Gemeente Groningen / afdeling Contractering MO
Kreupelstraat 1
9712 HW Groningen

050 367 83 30
Contactformulier

Postadres
Postbus 400
9700 AK Groningen