Corpus den Hoorn-Zuid

De gemeente Groningen groeit. We willen dat de gemeente een fijne plek blijft om in te wonen, werken en leven. Dit betekent dat we zo goed mogelijk gebruik moeten maken van de ruimte. Corpus den Hoorn-Zuid is een gebied waar werken en wonen goed samen kunnen gaan. Daarom is een gebiedsvisie ontwikkeld voor Corpus den Hoorn-Zuid.

Locatie

Het gebied Corpus den Hoorn-Zuid ligt in het zuiden van de gemeente Groningen. Het gebied loopt van de Piccardthofplas in het zuidwesten, naar het terrein van de oude ALO-locatie in het noordwesten, tot en met het kruispunt van de Paterswoldseweg / Laan Corpus den Hoorn.

Gebiedsvisie Corpus den Hoorn-Zuid

Corpus den Hoorn-Zuid is een belangrijke werklocatie voor de gemeente Groningen en de regio. Het Martini Ziekenhuis is de grootste organisatie in het gebied en trekt veel bedrijven en banen aan. Daarnaast worden er de komende jaren woningen gebouwd in het gebied. Als eerste wordt er gebouwd op het terrein van de oude ALO-locatie. De auto wordt minder dominant waardoor de fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen. Hierdoor wordt het aantrekkelijk om elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte. Op nieuwe groene plekken waar medewerkers, bezoekers en bewoners kunnen pauzeren en wandelen.

De ontwikkeling van Corpus den Hoorn-Zuid heeft ook impact op de omliggende wijken. Met de gebiedsvisie willen we ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen wonen, werken en leven in Corpus den Hoorn-Zuid en de wijken eromheen. Waarbij het Martini Ziekenhuis goed bereikbaar moet blijven. In de gebiedsvisie staat beschreven hoe we deze ontwikkeling in de toekomst vorm willen gaan geven.

Gebiedsvisie Corpus den Hoorn-Zuid

Een paar punten die in de gebiedsvisie Corpus den Hoorn-Zuid (pdf, 40,1 MB) staan:

  • De hoeveelheid ruimte die we gebruiken voor werken, wonen en voorzieningen;
  • Waar de ontwikkelingen komen binnen het gebied;
  • Hoe we het gebied goed bereikbaar, fijn om in te wonen en aantrekkelijk maken;
  • Hoe we het gebied voorbereiden op het veranderende klimaat;
  • Hoe we de energietransitie in dit gebied vorm willen geven;
  • Hoe we dit met verschillende partijen in het gebied willen waarmaken.

Inspraakperiode en besluitvorming

Inspraakperiode en besluitvorming

Van 17 mei tot en met 14 juni 2023 kon u reageren op de inhoud van het plan gebiedsvisie Corpus den Hoorn-Zuid. Hier hebben 20 inwoners en organisaties gebruik van gemaakt. Op 18 juli 2023 heeft het college de inspraaknota vastgesteld.

In de inspraaknota:

  • staat wat we met de reacties hebben gedaan;
  • geven we antwoord op de vragen;
  • leggen we uit of de gebiedsvisie hierdoor is aangepast.

Op 4 oktober 2023 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie vastgesteld.

Uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen

Naast de inspraaknota heeft het college op 18 juli een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma worden onderwerpen uit de gebiedsvisie beschreven die vragen om een nadere uitwerking of invulling. Ook is er een planning gemaakt voor verschillende onderdelen.

Aanmelden Nieuwsbrief Zuid - gemeente Groningen

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Corpus den Hoorn-Zuid en de wijken eromheen? Meld u dan aan voor de wekelijkse Nieuwsbrief Zuid van de gemeente Groningen.

Documenten