Brederoschool locatie Griffel

Aan de Van Ketwich Verschuurlaan 90 is de tweede locatie van de Brederoschool gevestigd. De hoofdlocatie van deze school is aan het Ina Boudierplantsoen. De Brederoschool geeft les aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Veel van de kinderen komen vanuit de wijk. Om de veiligheid van de kinderen te verbeteren, loopt er een onderzoek naar de mogelijkheid om direct achter de school een brugverbinding over de vijver bij het Geert Teispad aan te leggen. Minder kinderen hoeven dan via de drukke Van Ketwich Verschuurlaan te fietsen of te lopen. De kinderen kunnen dan via het Geert Teispad naar de school komen.

Onderzoek

Het onderzoek omvat de mogelijkheid voor een brugverbinding achter de Brederoschool, locatie Griffel. Een ontwerp moet nog verder worden uitgewerkt. Gedacht wordt aan een brug voor lopende en fietsende kinderen. Deze brug heeft dan direct verbinding met het schoolplein.

Woonomgeving

Achter de school ligt een woonwijk. In overleg met de omgeving wordt onderzocht wat de eventuele gevolgen zullen zijn voor verkeer in de woonwijk en andere invloeden. De ouders zullen hoogstwaarschijnlijk ter hoogte van de (brug)verbinding hun kind gaan opwachten. Als de brugverbinding er komt, zal de schooldirectie van de Brederoschool erop toezien dat ouders hun kinderen wegbrengen en/of ophalen op van tevoren afgesproken plekken en ook zoveel mogelijk lopend of op de fiets komen.

Vanuit de woonwijk kunnen de kinderen lopend of op de fiets via diverse wegen op het Geert Teispad komen. Rondom spitstijden en gedurende de schooldag is de verwachting dat er dan meer kinderen in de woonomgeving aanwezig zullen zijn.

De ouders die hun kinderen toch met de auto brengen en/of ophalen, kunnen de kinderen laten uitstappen op de parkeerstrook langs de Van Ketwich Verschuurlaan of de parkeervoorziening bij de Marcellus Emantslaan.

Wat is de planning?

De gemeente Groningen onderzoekt of het mogelijk is om zo'n brugverbinding aan te leggen. Zo wordt er gekeken naar:

 • de veiligheid van de kinderen
 • gevolgen voor de woonomgeving
 • de technische en financiële consequenties van de aanleg van zo'n brug

Wat zijn de vervolgstappen?

 • Medio september - oktober 2022:
  - communicatie met omgeving
  - verzamelen gegevens zoals kosten, mogelijkheden ontwerp
  - afweging wel of niet doorgaan met de voorbereidingen
 • Als de voorbereidingen doorgaan:
  - Doorlopen van een ontwerpfase: opstellen van een ontwerp, technische omschrijving, investering
  - Er moet een budget worden aangevraagd bij het College en de gemeenteraad
  - Er moet een vergunning worden aangevraagd
  - Aanbesteding van de uitvoerende partij en contractafspraken
  - Realisatiefase
 • Totale doorlooptijd van ca. 9 maanden.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 14 september was er een informatiebijeenkomst met de omgeving.

Hebt u nog suggesties naar aanleiding van deze bijeenkomst? Laat het ons uiterlijk 7 oktober 2022 weten. Gebruik het contactformulier.

Vragen?

Hebt u ideeën of suggesties, of zaken die wij over het hoofd zien? Laat het ons weten! Gebruik het contactformulier of bel 050 367 86 90.

Omgeving Brederoschool locatie Griffel

Meer informatie