youth-family iconBrederoschool locatie Griffel

Aan de Van Ketwich Verschuurlaan 90 is de tweede locatie van de Brederoschool gevestigd. De hoofdlocatie van deze school is aan het Ina Boudierplantsoen. De Brederoschool geeft les aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Veel van de kinderen komen vanuit de wijk.

Onderzoek

De Brederoschool heeft zorgen geuit over een veilige schoolomgeving rondom de locatie Griffel. Hiervoor is geopperd om mogelijk een brug te realiseren aan de zuidzijde van de locatie. De brugverbinding sluit dan aan op de achterzijde van de school en het Geert Teispad ter hoogte van de Aart van der Leeuwlaan. Hiervoor heeft een (technische) verkenning plaatsgevonden. In overleg met de Brederoschool en Openbaar Onderwijs Groningen is besloten om een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de huidige (verkeers)situatie en de effecten van een mogelijke brugverbinding worden tevens beoordeeld.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 14 september was er een informatiebijeenkomst met de omgeving. In deze bijeenkomst zijn de zorgen van de school geuit en de verkenning van een mogelijke brugverbinding aan de achterzijde van de school en het Geert Teispad ter hoogte van de Aart van der Leeuwlaan toegelicht.

Aanvullend onderzoek

Antea Group begint in januari 2023 aan het onderzoek. Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige (verkeers)situatie voert Antea Group een fysieke schouw en een dronevlucht uit.

Verkeersstromen worden in kaart gebracht en eventuele knelpunten worden toegelicht en beoordeeld. Hierbij wordt ook een koppeling gemaakt naar de ontwikkeling van Project Q en de bouwfase met het bouwverkeer.

Antea Group adviseert over eventuele knelpunten en op welke wijze deze knelpunten weggenomen kunnen worden. Daarbij beoordeelt Antea Group ook de effecten van de door de Brederoschool gewenste brug. 

Lees en bekijk de vraagstelling, aanpak en planning van Antea Group:

Informatiebijeenkomst aanvullend onderzoek

Op donderdag 1 juni was er een informatiebijeenkomst over het aanvullend onderzoek van de huidige (verkeers)situatie rondom de locatie Griffel van de Brederoschool. Het aanvullend onderzoek is opgesteld en toegelicht door het externe adviesbureau Antea Group. In het onderzoek zijn de effecten van een mogelijke brugverbinding tevens beoordeeld. Lees en bekijk de presentatie van de bijeenkomst en het aanvullend onderzoek van Antea Group. De uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek zijn zowel in de presentatie als de rapportage opgenomen.

Vragen?

Hebt u ideeën of suggesties, of zaken die wij over het hoofd zien? Laat het ons weten! Gebruik het contactformulier of bel 050 367 86 90.