Brederoschool locatie Griffel

Aan de Van Ketwich Verschuurlaan 90 is de tweede locatie van de Brederoschool gevestigd. De hoofdlocatie van deze school is aan het Ina Boudierplantsoen. De Brederoschool geeft les aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Veel van de kinderen komen vanuit de wijk.

Onderzoek

De Brederoschool heeft zorgen geuit over een veilige schoolomgeving rondom de locatie Griffel. Hiervoor is geopperd om mogelijk een brug te realiseren aan de zuidzijde van de locatie. De brugverbinding sluit dan aan op de achterzijde van de school en het Geert Teispad ter hoogte van de Aart van der Leeuwlaan. Hiervoor heeft een (technische) verkenning plaatsgevonden. In overleg met de Brederoschool en Openbaar Onderwijs Groningen is besloten om een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de huidige (verkeers)situatie en de effecten van een mogelijke brugverbinding worden tevens beoordeeld.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 14 september 2022 was er een informatiebijeenkomst met de omgeving. In deze bijeenkomst zijn de zorgen van de school geuit en de verkenning van een mogelijke brugverbinding aan de achterzijde van de school en het Geert Teispad ter hoogte van de Aart van der Leeuwlaan toegelicht.

Aanvullend onderzoek

Antea Group begint in januari 2023 aan het onderzoek. Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige (verkeers)situatie voert Antea Group een fysieke schouw en een dronevlucht uit.

Verkeersstromen worden in kaart gebracht en eventuele knelpunten worden toegelicht en beoordeeld. Hierbij wordt ook een koppeling gemaakt naar de ontwikkeling van Project Q en de bouwfase met het bouwverkeer.

Antea Group adviseert over eventuele knelpunten en op welke wijze deze knelpunten weggenomen kunnen worden. Daarbij beoordeelt Antea Group ook de effecten van de door de Brederoschool gewenste brug. 

Lees en bekijk de vraagstelling, aanpak en planning van Antea Group:

Informatiebijeenkomst aanvullend onderzoek

Op donderdag 1 juni was er een informatiebijeenkomst over het aanvullend onderzoek van de huidige (verkeers)situatie rondom de locatie Griffel van de Brederoschool. Het aanvullend onderzoek is opgesteld en toegelicht door het externe adviesbureau Antea Group. In het onderzoek zijn de effecten van een mogelijke brugverbinding tevens beoordeeld. Lees en bekijk de presentatie van de bijeenkomst en het aanvullend onderzoek van Antea Group. De uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek zijn zowel in de presentatie als de rapportage opgenomen.

Aanvulling onderzoek Antea Group voor Queridolaan

Naar aanleiding van de laatste informatiebijeenkomst op donderdag 1 juni 2023 heeft adviesbureau Antea Group het onderzoek over de huidige verkeerssituatie rondom de locatie Griffel van de Brederoschool aangevuld met de bevindingen over de Queridolaan.

Lees en bekijk de rapportage van Antea Group. Op hoofdlijnen is de parkeersituatie op de Queridolaan toegevoegd. Deze aanvullingen staan in het rapport cursief weergegeven. Het gaat om:

  • Hoofdstuk 4 - Parkeeronderzoek: bladzijde 21 toevoeging als laatste deel van de conclusie.
  • Hoofdstuk 5 - Knelpunten: toevoeging van hoofdstuk 5.4.
  • Hoofdstuk 6 - Oplossingsrichtingen: toevoeging van hoofdstuk 6.4.
  • Hoofdstuk 7 - Conclusie en Aanbevelingen: op bladzijde 31 en 32 toevoegingen inzake de Queridolaan.

Afdeling Verkeer van de gemeente Groningen is bekend met de rapportage van Antea en met de situatie en de zorgen over de Queridolaan. Afdeling Verkeer is met de bewoners van de Queridolaan in gesprek over de mogelijke te nemen maatregelen.

Vragen?

Hebt u ideeën of suggesties, of zaken die wij over het hoofd zien? Laat het ons weten! Gebruik het contactformulierexterne-link-icoon of bel 050 367 86 90.