Niet eens met parkeerboete

Hebt u een parkeerboete gekregen? En bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken of in beroep gaan.

Let op:

Hebt u een kennisgeving van een overtreding achter uw ruitenwisser gevonden? Dan duurt het een aantal weken voordat u een ‘naheffingsaanslag’ of ‘beschikking’ krijgt thuisgestuurd.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

U parkeert in een gebied waar betaald parkeren geldt. Dan moet u parkeerbelasting betalen. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen: een ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’.

U kunt een naheffingsaanslag krijgen:

  • Als u niet hebt betaald bij de parkeerautomaat of via mobiel parkeren.
  • Als u uw auto langer laat staan dan de tijd waarvoor u hebt betaald.
  • Als uw gehandicaptenparkeerkaart niet (goed) te zien is door de voorruit.
  • Als uw gehandicaptenparkeerkaart niet (meer) geldig is.
  • Als bij controle via uw kenteken blijkt dat u niet over een geldige parkeervergunning beschikt.
  • Als bij controle via uw kenteken blijkt dat de bezoekersvergunning niet is aangemeld.
  • Als u een onjuist kenteken hebt ingevoerd bij de parkeerautomaat.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag bij het Noordelijk Belastingkantoor. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken nadat u de naheffingsaanslag thuisgestuurd hebt gekregen.

Seponeringsverzoek (bij invoer onjuist kenteken)

Een verzoek tot seponering parkeerboete kunt u alleen doen als u bij een parkeerautomaat een onjuist kenteken hebt ingevoerd. Om dit verzoek in te dienen hebt u de naheffingsaanslag, het juiste kenteken en het bankafschrift met de parkeergegevens nodig. Dien het verzoek in binnen 6 weken nadat u de naheffingsaanslag thuisgestuurd hebt gekregen. Mocht uit de gegevens blijken dat u wel hebt betaald voor het parkeren, dan wordt uw boete kwijtgescholden. Zo niet, dan kunt u bezwaar maken bij het Noordelijk Belastingkantoor.

Beschikking voor een verkeersovertreding (Wet Mulder)

U hebt geparkeerd op een plaats waar dat niet mag (‘foutparkeren’). Of u hebt bijvoorbeeld een snelheidsovertreding gemaakt. Dan krijgt u een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB): een ‘beschikking voor een verkeersovertreding’.

Beroep

Tegen een beschikking voor een verkeersovertreding kunt u alleen in beroep gaan bij de officier van justitie.

Kosten

Overtreding Boete
Naheffingsaanslag € 62,00 + uurtarief parkeren *
Foutparkeren € 95,00
Zonder zichtbare gehandicaptenparkeerkaart parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats € 380,00
Administratiekosten, per boete € 9,00

* Geen administratiekosten