Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor onverwachte kosten die u niet zelf kunt betalen maar die wel nodig zijn.

Voorbeelden

Kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen:

Zijn uw energiekosten verhoogd en u kunt u deze kosten niet betalen? 

Soms kunnen we u dan met bijzondere bijstand helpen. Dit kan als u geen recht hebt op een vergoeding van het Tijdelijk Noodfonds Energie, maar uw energierekening wel hoger dan gebruikelijk is. We vergelijken uw energiekosten dan met de gemiddelde kosten per huishouden zoals vastgesteld door het Nibud. 

Tijdelijk Noodfonds Energie

Het Tijdelijk Noodfonds Energieexterne-link-icoon is er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Tot 21 maart 2024 kon u een vergoeding bij het Noodfonds aanvragen. Behoort u niet tot de doelgroep of hebt u door bijzondere omstandigheden geen aanvraag bij het Noodfonds kunnen doen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. 

Blokverwarming

Huishoudens met blokverwarming kunnen geen vergoeding van het Noodfonds krijgen. Als u verhoogde energiekosten hebt, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. 

Kamerbewoning

U kunt deze bijzondere bijstand ook aanvragen als het energiecontract niet op uw naam staat. Bijvoorbeeld omdat de kosten van gas en elektra in de kamerhuur zitten.

Huisgenoten die in een andere kamer wonen tellen niet mee als ‘partner’. U kunt bij de vraag over een partner dus ‘nee’ invullen. Als u met iemand samenwoont waarmee u een gezamenlijke huishouding voert en de kosten deelt, vult u bij partner ‘ja’ in.

Aanvragen

U hebt bij het invullen van de aanvraag de volgende gegevens nodig:

 • Bericht of document van het Tijdelijk Noodfonds Energie waarin staat dat u geen vergoeding krijgt of dat u niet tot doelgroep behoort.
 • Jaarrekening van uw energiemaatschappij. Als deze er niet is: bewijsstukken van het oude en nieuwe voorschotbedrag.
 • Recente specificatie van het inkomen.
 • Kopie van een bankafschrift of bankpas ter verificatie van uw rekeningnummer.

We kijken niet naar uw spaargeld of andere eigendommen voor de berekening van het recht op bijzondere bijstand. In het aanvraagformulier staan wel verplichte vragen over uw vermogen. Dit komt omdat voor andere vormen van bijzondere bijstand wel rekening wordt gehouden met uw vermogen. 

U kunt op de vragen over uw vermogen de antwoorden ‘nee’ of ‘€ 0,00’ invullen. Ook hoeft u geen bewijsstukken van het vermogen in te leveren. Wij houden hier rekening mee bij het behandelen van uw aanvraag. 

Bijzondere bijstand voor energiekosten kunt u aanvragen t/m 30 september 2024.

Wilt u besparen op de energierekening?

Wilt u een lagere energierekening maar weet u niet hoe u dat moet aanpakken? Dan hebben we goed nieuws! Via Duurzaam Groningen kunt u namelijk een gratis energiecoach aanvragen. 

Een energiecoach komt langs en kijkt samen met u hoe u eenvoudig energie kunt besparen. Dat scheelt u misschien wel honderden euro’s per jaar. U kunt de coach ook vragen stellen over isolatie, uw energierekening en de verwarming. U betaalt niks voor dit bezoek. En de materialen, zoals bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie of tochtband, kunt u ook gratis krijgen. Dit tot maximaal 100 euro. 

Boek dus snel een energiecoachexterne-link-icoon en bespaar direct op de energierekening. Na uw aanmelding wordt u gebeld voor het maken van een afspraak.

Hebt u hulp nodig met het betalen van uw rekeningen?

Dan kunt u terecht bij de Groningse Kredietbank (GKB). Zij bekijken dan samen met u hoe ze u kunnen helpen met het betalen van uw rekeningen. Hebt u schulden én wilt u daar hulp bij? Ook dan kunnen ze u helpen. 

De GKB zit aan het Harm Buiterplein 1. Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur is er spreekuur. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. Het telefoonnummer van de GKB is 050 367 52 22. Meer informatie vindt u op gemeente.groningen.nl/gkb

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor veel behandelingen bij uw tandarts of mondhygiënist, als uw zorgverzekeraar de kosten niet (helemaal) vergoed. 

Nota’s met alleen de volgende codes kunnen worden vergoed: A, B, C, E (behalve E97), H, M, P, T, U, V, X en Y. Kosten in verband met codes E97, F, J, K of R kunnen niet worden vergoed. Op allesoverhetgebit.nlexterne-link-icoon kunt u zien wat deze codes betekenen. Twijfelt u of een behandeling onder deze codes valt? Vraag uw tandarts dan voorafgaand aan de behandeling om een offerte. 

Verder geldt dat de behandeling na 31 december 2023 was en dat u de nota eerst bij uw zorgverzekering indient. Kosten die onder het verplicht of vrijwillig eigen risico vallen, kunnen niet worden vergoed.

Veel medische kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, de aanvullende verzekering of de tandverzekering. Maar het kan voorkomen dat u die niet heeft of dat een behandeling meer kost dan uw zorgverzekering vergoedt. 

In bijzondere gevallen kunt u dan bijzondere bijstand krijgen. Voor deze aanvraag moet u zich melden bij WIJ Groningenexterne-link-icoon. De medewerker van de WIJ bekijkt samen met u of u aan de voorwaarden voldoet en geeft u daarover een adviesrapport mee. 

Met dat rapport kunt u bij de gemeente vervolgens bijzondere bijstand aanvragen. De gemeente neemt het besluit. De bijzondere bijstand kan meestal maar één keer worden verstrekt. 

Hebt u een juridisch probleem dat u niet zelf kunt oplossen? Wilt u hierbij hulp van een mediator of advocaat, maar kunt u deze niet betalen? Dan betaalt de overheid soms mee aan de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit. 

Uw advocaat of mediator kan een ‘toevoeging’ voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Een toevoeging is een vergoeding voor een deel van de kosten. De rest van de kosten betaalt u zelf, via een eigen bijdrage. En voor die eigen bijdrage kunt u  bijzondere bijstand krijgen. 

Woonkostentoeslag voor huurders

Als u geen recht hebt op huurtoeslag, bijvoorbeeld omdat u op een woonboot woont of uw huur te hoog is, kunt u mogelijk woonkostentoeslag krijgen. Als uw aanvraag voor woonkostentoeslag wordt goedgekeurd, kan het zijn dat we u vragen om andere woonruimte te zoeken als uw huur bijvoorbeeld te hoog is.

Woonkostentoeslag voor woningeigenaren

Ook als u een eigen woning hebt, kunt u mogelijk woonkostentoeslag krijgen. Dit is zo wanneer de lasten die u voor uw woning moet betalen te hoog zijn. Er moeten wel bijzondere omstandigheden zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw inkomen onlangs aanzienlijk minder is geworden.

 • Bewassing en kledingslijtage
 • Stookkosten
 • Maaltijdvoorziening
 • Verhuiskosten
 • Reiskosten
 • Uitvaartkosten
 • Legeskosten en reiskosten door een verblijfsvergunning
 • De kosten van een mentor en/of beheer PGB
 • Let op, deze lijst met voorbeelden is niet compleet. Twijfelt u of uw kosten bijzonder zijn, neem dan contact met ons op.

De gemeente bekijkt of uw situatie bijzonder is.

Bewindvoering door de gemeente zelf is gratis voor inwoners van de gemeente Groningen met een laag inkomen en laag vermogen. U hoeft hiervoor dus geen bijzondere bijstand meer aan te vragen. Wilt u liever naar een commerciële bewindvoerder, dus niet van de gemeente, dan moet u dit zelf betalen. De gemeente Groningen verstrekt hier geen bijzondere bijstand meer voor. Hebt u al een commerciële bewindvoerder en hebt u bij de instelling van het bewind niet de keuze gehad om gebruik te maken van gratis bewind van de gemeente Groningen? Dan hebt u mogelijk toch recht op bijzondere bijstand. U kunt hiervoor een aanvraag indienen.

Voorwaarden

 • U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen voor noodzakelijke kosten die zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden.
 • U kunt deze kosten niet betalen omdat u een laag inkomen en vermogenexterne-link-icoon hebt.
 • U hebt de kosten nog niet betaald en kunt deze ook niet op een andere manier vergoed krijgen.
 • Soms bepaalt een arts of uw kosten noodzakelijk zijn en is een gesprek met een medewerker van WIJ nodig.

Aanvragen

Vraag aan (DigiD) >externe-link-icoon

Als u alle vragen hebt ingevuld en bewijsstukken hebt toegevoegd kunt u de aanvraag verzenden. U krijgt dan van ons een bevestigingsmail naar het e-mailadres dat u hebt ingevuld.

Mijn Groningen

U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Groningen. Ook kunt u daar later nog documenten toevoegen.

Inkomen en vermogen

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomens- en vermogensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie en de kosten die u heeft kan dit hoger of lager uitvallen.

De bedragen zijn netto, maar inclusief vakantietoeslag (normen per 1 januari 2024). Als uw inkomen en vermogen hoger is dan de onderstaande bedragen dan is het mogelijk dat u de kosten (deels) zelf moet betalen.

21 jaar tot AOW-leeftijd120% van bijstandsnorm
Alleenstaande (ouder)€ 1.540,60
Echtpaar of samenwonend€ 2.200,85
Vanaf AOW-leeftijd120% van bijstandsnorm
Alleenstaande (ouder)€ 1.710,91
Echtpaar of samenwonend€ 2.318,78
WoonsituatieMaximale hoogte vermogen
Alleenstaande€ 7.575,00
Alleenstaande ouder met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar€ 15.150,00
Echtpaar of samenwonend€ 15.150,00

Draagkracht

Wanneer u bijzondere bijstand aanvraagt kijken we naar wat u zelf kunt betalen. Dit noemen wij uw draagkracht. Tot 120% van de bijstandsnorm hoeft u vaak niets zelf te betalen. Van het deel van uw inkomen dat hoger is dan 120% van de bijstandsnorm wordt 35% gezien als uw draagkracht. Dit moet u zelf betalen. Afhankelijk van de kosten die u heeft kan de berekening van uw draagkracht afwijken. Heeft u meer vermogen dan de voor u geldende vermogensgrenzen? Dan moet u alles boven de vermogensgrens die voor u geldt zelf betalen.

Lees meer over wat inkomen en vermogen is.

Andere toeslagen en regelingen

Misschien zijn er nog meer toeslagen of regelingen waar u recht op hebt. Dan kunt u maandelijks veel geld besparen.

Ontdek het via Dat geldt voor mijexterne-link-icoon van De VoorzieningenWijzer. Vraag een adviesgesprek aan of doe zelf anoniem de check. U kunt direct de toeslagen en regelingen aanvragen.

Contact

Hulp nodig?

Niet iedereen is even handig met computers en internet. Dat snappen wij heel goed. Kom gerust langs bij het WIJ-teamexterne-link-icoon bij u in de buurt. We hebben op alle locaties pc’s en scanapparatuur én medewerkers die u graag op weg helpen.

Zorgt u er dan wel voor dat u de bewijsstukken bij u hebt? En, als u deze al hebt, uw DigiDexterne-link-icoon? U kunt voor vragen ook op het Harm Buiterplein terecht.