adult iconBijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor onverwachte kosten die u niet zelf kunt betalen maar die wel nodig zijn.

Voorbeelden

Kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen:

 • Energiekosten

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw energiekosten verhoogd zijn en u deze niet kunt betalen. Hebt u geen recht op de energietoeslag of is de energietoeslag niet genoeg? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit is voor iedereen, ook studenten kunnen bijzondere bijstand aanvragen. We kijken bij energiekosten niet naar uw spaargeld of andere eigendommen voor de berekening van het recht op bijzondere bijstand.

Studenten

Als student hoeft u ook niet uw vermogen door te geven. Daarnaast kunt u deze bijzondere bijstand ook aanvragen als het energiecontract niet op uw naam staat. Bijvoorbeeld omdat de kosten van gas en elektra in de kamerhuur zitten.

Huisgenoten die in een andere kamer wonen tellen niet mee als ‘partner’. U kunt bij de vraag over een partner dus ‘nee’ invullen. Als u met iemand samenwoont waarmee u een gezamenlijke huishouding voert en de kosten deelt, vult u bij partner ‘ja’ in.

Aanvragen

In het aanvraagformulier staan wel verplichte vragen over uw vermogen. Dit komt omdat voor andere vormen van bijzondere bijstand wel rekening wordt gehouden met uw vermogen. U kunt op de vragen over uw vermogen de antwoorden ‘nee’ of ‘€ 0,00’ invullen. Ook hoeft u geen bewijsstukken van het vermogen in te leveren. Wij houden hier rekening mee bij het behandelen van uw aanvraag. U hebt bij het invullen van de aanvraag de volgende gegevens nodig;

 • Eindrekening van uw energiemaatschappij. Als deze er niet is: bewijsstukken van het oude en nieuwe voorschotbedrag.
 • Specificatie van het inkomen.
 • Kopie van een bankafschrift of bankpas ter verificatie van uw rekeningnummer.
 • Eigen bijdrage rechtsbijstand, griffierecht en andere proceskosten
 • Bewassing en kledingslijtage
 • Stookkosten
 • Maaltijdvoorziening
 • Verhuiskosten
 • Reiskosten
 • Woonkostentoeslag
 • Uitvaartkosten
 • Legeskosten en reiskosten door een verblijfsvergunning
 • De kosten van een mentor en/of beheer PGB
 • Let op, deze lijst met voorbeelden is niet compleet. Twijfelt u of uw kosten bijzonder zijn, neem dan contact met ons op.

De gemeente bekijkt of uw situatie bijzonder is.

Bewindvoering door de gemeente zelf is gratis voor inwoners van de gemeente Groningen met een laag inkomen en laag vermogen. U hoeft hiervoor dus geen bijzondere bijstand meer aan te vragen. Wilt u liever naar een commerciële bewindvoerder, dus niet van de gemeente, dan moet u dit zelf betalen. De gemeente Groningen verstrekt hier geen bijzondere bijstand meer voor. Hebt u al een commerciële bewindvoerder en hebt u bij de instelling van het bewind niet de keuze gehad om gebruik te maken van gratis bewind van de gemeente Groningen? Dan hebt u mogelijk toch recht op bijzondere bijstand. U kunt hiervoor een aanvraag indienen.

Voorwaarden

 • U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen voor noodzakelijke kosten die zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden.
 • U kunt deze kosten niet betalen omdat u een laag inkomen en vermogen hebt.
 • U hebt de kosten nog niet betaald en kunt deze ook niet op een andere manier vergoed krijgen.
 • Soms bepaalt een arts of uw kosten noodzakelijk zijn en is een gesprek met een medewerker van WIJ nodig.

Aanvragen

Vraag aan (DigiD) >

Als u alle vragen hebt ingevuld en bewijsstukken hebt toegevoegd kunt u de aanvraag verzenden. U krijgt dan van ons een bevestigingsmail naar het e-mailadres dat u hebt ingevuld.

Mijn Groningen

U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Groningen. Ook kunt u daar later nog documenten toevoegen.

Inkomen en vermogen

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomens- en vermogensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie en de kosten die u heeft kan dit hoger of lager uitvallen.

De bedragen zijn netto, maar inclusief vakantietoeslag (normen per 1 juli 2023). Als uw inkomen en vermogen hoger is dan de onderstaande bedragen dan is het mogelijk dat u de kosten (deels) zelf moet betalen.

21 jaar tot AOW-leeftijd

120% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.459,94

Echtpaar of samenwonend

€ 2.085,62

Vanaf AOW-leeftijd

120% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.629,19

Echtpaar of samenwonend

€ 2.212,32

Woonsituatie

Maximale hoogte vermogen

Alleenstaande

€ 7.605,00
Alleenstaande ouder met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar € 15.210,00

Echtpaar of samenwonend

€ 15.210,00

Draagkracht

Wanneer u bijzondere bijstand aanvraagt kijken we naar wat u zelf kunt betalen. Dit noemen wij uw draagkracht. Tot 120% van de bijstandsnorm hoeft u vaak niets zelf te betalen. Van het deel van uw inkomen dat hoger is dan 120% van de bijstandsnorm wordt 35% gezien als uw draagkracht. Dit moet u zelf betalen. Afhankelijk van de kosten die u heeft kan de berekening van uw draagkracht afwijken. Heeft u meer vermogen dan de voor u geldende vermogensgrenzen? Dan moet u alles boven de vermogensgrens die voor u geldt zelf betalen.

Lees meer over wat inkomen en vermogen is.

Andere toeslagen en regelingen

Misschien zijn er nog meer toeslagen of regelingen waar u recht op hebt. Dan kunt u maandelijks veel geld besparen.

Ontdek het via Dat geldt voor mij van De VoorzieningenWijzer. Vraag een adviesgesprek aan of doe zelf anoniem de check. U kunt direct de toeslagen en regelingen aanvragen.

Contact

 • Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)
 • Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 11:00 uur
 • Met afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur
 • Telefoon 050 367 50 00
 • Contactformulier

Hulp nodig?

Niet iedereen is even handig met computers en internet. Dat snappen wij heel goed. Kom gerust langs bij het WIJ-team bij u in de buurt. We hebben op alle locaties pc’s en scanapparatuur én medewerkers die u graag op weg helpen.

Zorgt u er dan wel voor dat u de bewijsstukken bij u hebt? En, als u deze al hebt, uw DigiD? U kunt voor vragen ook op het Harm Buiterplein terecht.