destination-plan iconBekendmakingen en regelingen

Wilt u op de hoogte blijven van alle officiële bekendmakingen, zoals vergunningsaanvragen, omgevingsvergunningen, regelgeving, evenementenvergunningen en bestemmingsplannen bij u in de buurt?

Wat speelt er in uw buurt?

Eenvoudig toegang tot besluiten over uw buurt zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Abonneren

Het is ook mogelijk om via een app op de hoogte te worden gehouden. Ga voor meer informatie naar OmgevingsAlert. U kunt zich ook abonneren met de e-mailservice.

Lokale wet- en regelgeving

Bent u op zoek naar wet- en regelgeving van de gemeente Groningen? Bijvoorbeeld:

  • Aanwijzingsbesluiten en mandaatbesluiten.
  • Welstandsnota.
  • Beleidsregels.
  • Regelingen (zoals subsidieregelingen) en nadere regels.
  • Reglementen (o.a. het Marktreglement Groningen).
  • Verordeningen (o.a. Financiële verordening, Legesverordening en Huisvestingsverordening), APVG.

Zoeken via overheid.nl

Voer zelf een zoekopdracht in.

E-mailservice

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van wijzigingen in de regelgeving in uw buurt? Abonneer u op de e-mailservice.

Aanwijzingsbesluiten

Op dit moment zijn er geen aanwijzingsbesluiten.

Bestemmingsplannen

Worden gepubliceerd op overheid.nl, op onze pagina bestemmingsplannen en onder NIEUWS in de Gezinsbode en de Noorderkrant.

Informatie van en over de gemeente

Gemeentelijke advertenties die als NIEUWS worden gepubliceerd in de Gezinsbode en de Noorderkrant.