Bekendmakingen en regelingen

Wilt u op de hoogte blijven van alle officiële bekendmakingen, zoals vergunningsaanvragen, omgevingsvergunningen, regelgeving, evenementenvergunningen en bestemmingsplannen bij u in de buurt?

Wat speelt er in uw buurt?

Eenvoudig toegang tot besluiten over uw buurtexterne-link-icoon zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Abonneren

Het is ook mogelijk om via een app op de hoogte te worden gehouden. Ga voor meer informatie naar OmgevingsAlertexterne-link-icoon. U kunt zich ook abonneren met de e-mailserviceexterne-link-icoon.

Lokale wet- en regelgeving

Bent u op zoek naar wet- en regelgeving van de gemeente Groningen? Bijvoorbeeld:

  • Aanwijzingsbesluiten en mandaatbesluiten.
  • Welstandsnota.
  • Beleidsregels.
  • Regelingen (zoals subsidieregelingen) en nadere regels.
  • Reglementen (o.a. het Marktreglement Groningen).
  • Verordeningen (o.a. Financiële verordening, Legesverordening en Huisvestingsverordening), APVG.

Zoeken via overheid.nl

Voer zelf een zoekopdrachtexterne-link-icoon in.

E-mailservice

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van wijzigingen in de regelgeving in uw buurt? Abonneer u op de e-mailserviceexterne-link-icoon.

Aanwijzingsbesluiten

Op dit moment zijn er geen aanwijzingsbesluiten.

Bestemmingsplannen en wijziging omgevingsplan

Bestemmingsplannen worden gepubliceerd op de kaart van het Omgevingsloketexterne-link-icoon, op onze pagina bestemmingsplannen en onder NIEUWS in de Gezinsbode en de Noorderkrant.

De tekst van wijzigingen van het omgevingsplan kunt u vinden op de landelijke website Officiële bekendmakingenexterne-link-icoon. U zoekt daar op 'Omgevingsplan gemeente Groningen'. Als u dat hebt gevonden, kunt u rechts bovenaan 'alle versies' uitklappen. 

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Als iemand een omgevingsvergunning heeft aangevraagd waarvoor een uitgebreide procedure moet worden doorlopen, dan legt de gemeente eerst een ontwerpbesluit ter inzage. In het ontwerpbesluit is de vergunning vastgelegd die de gemeente van plan is te verlenen. De gemeente publiceert alle ontwerp-omgevingsvergunningen op Berichten over uw Buurtexterne-link-icoon.

Het ontwerpbesluit ligt 6 weken vanaf de publicatiedatum bij de gemeente ter inzage. U krijgt binnen deze 6 weken de tijd om uw zienswijze in te dienen. In de zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen het verlenen van de vergunning bent.

Gebruik dit formulier alléén om een zienswijze op een ontwerpbesluit van een omgevingsvergunning in te dienen.

Zienswijze indienenexterne-link-icoon (met DigiD)

Zienswijze indienenexterne-link-icoon (voor bedrijven/instellingen)

Bestanden groter dan 100 MB kunnen ervoor zorgen dat uw zienswijze langzamer of niet wordt behandeld.

U kunt uw zienswijze ook mondeling of schriftelijk indienen.

Informatie van en over de gemeente

Gemeentelijke advertenties die als NIEUWS worden gepubliceerd in de Gezinsbode en de Noorderkrant.