Asielzoekers

Asielprocedure

Als iemand vlucht uit zijn land vanwege persoonlijke problemen, dan kan hij asiel aanvragen. Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning als hij kan aantonen dat er gevaar is voor oorlog, doodstraf, executie, marteling of andere onmenselijke behandelingen in het thuisland. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist hierover.

Om asiel aan te vragen, moet de asielzoeker zich melden bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel. De algemene asielprocedure duurt 8 dagen. In deze periode doet de asielzoeker zijn verhaal en beoordeelt de IND zijn aanvraag.

Binnen 6 maanden krijgt de asielzoeker te horen of hij wel of geen verblijfsvergunning krijgt. Bij bijzondere omstandigheden kan deze periode verlengd worden tot maximaal 15 maanden.

Tijdelijke verblijfsvergunning

Een asielzoeker krijgt eerst een tijdelijke vergunning voor 5 jaar. Een asielzoeker met een verblijfvergunning wordt statushouder genoemd. Na 5 jaar komt de statushouder in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Tijdelijke opvang asielzoekers in Groningen

Er zijn tijdelijke locaties voor de opvang van asielzoekers in de gemeente Groningen. Het gaat vooral om asielzoekers in afwachting van een asielaanvraag of om statushouders die wachten op een woning. De asielzoekers komen uit Syrië, Jemen en Turkije (in het kader van gezinshereniging) en uit Afghanistan. De opvang is tijdelijk. Jaarlijks bekijken we of de opvang langer nodig is. 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Het COA is verantwoordelijk voor begeleiding, beheer en veiligheid van asielzoekers en locaties. Het COA betaalt alle kosten.

Locaties

Op de website van het COAexterne-link-icoon staat meer informatie over de opvanglocaties in de gemeente Groningen.

Uitbreiding Noodopvang Sint Petersburgweg

De gemeente Groningen en het COA hebben wooncontainers geplaatst op een braakliggend terrein aan de Sint Petersburgweg. Deze locatie wordt uitgebreid. Lees meer op de webpagina Opvanglocatie Sint Petersburgweg.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol, omdat het door de woningnood lastig is voor statushouders om een woning te vinden.

Ook het noodopvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel zit overvol. Zo vol, dat er niet elke avond een bed en eten beschikbaar is voor de mensen die zich daar melden.

Het Rijk heeft daarom de gemeenten en Veiligheidsregio’s gevraagd om noodopvangplekken te regelen en extra, tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers in te richten. De gemeente Groningen geeft graag gehoor aan dit dringende verzoek. Het gaat om tijdelijke voorzieningen.

Het COA kampt met een groot tekort van opvangplaatsen voor asielzoekers en heeft (landelijk) hulp gevraagd. De gemeente wil daarom een helpende hand bieden. Het gaat om tijdelijke voorzieningen. Voor studenten en daklozen bestaan goede opvanglocaties.

Deze mensen zijn terechtgekomen in een tijdelijke opvang. We kunnen ons voorstellen dat u met hen meeleeft en misschien hulp wilt aanbieden. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met het COA, via 088 715 70 00 (van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur) of info@coa.nl. Dan kan de hulp worden gecoördineerd.

Meer informatie staat op de website van het COAexterne-link-icoon. Voor vragen over de opvang kunt u contact opnemen met het COA, via 088 715 70 00 (van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur) of info@coa.nl.