Opvanglocatie Sint Petersburgweg

De gemeente Groningen en het COA hebben wooncontainers geplaatst op een braakliggend terrein aan de Sint Petersburgweg. Dit terrein ligt tussen het Eemskanaal en bedrijventerrein Driebond, en tussen de Woonschepenhaven en de Beneluxweg. Hier staan wooncontainers voor 100 mensen. Dit wordt uitgebreid tot een totale capaciteit van 600 personen.

Wat gaat er gebeuren?

Omdat de provincie Groningen het bevoegd gezag is, vraagt de gemeente Groningen (namens het COA) bij de provincie een vergunning aan voor de uitbreiding. Deze vergunning wordt gepubliceerd op overheid.nlexterne-link-icoon.

Voor de vergunningaanvraag wordt een schets van het uitbreidings- en inrichtingsplan van de locatie gemaakt. Deze worden tijdens een inloopbijeenkomst op een nader te bepalen moment met omwonenden gedeeld.

Voordat de werkzaamheden starten, worden omwonenden en bedrijven in de omgeving geïnformeerd over de bouwperiode. Ook is dan bekend wie het aanspreekpunt is tijdens de werkzaamheden en het plaatsen van de woonunits op deze locatie.

Voordat de bewoners worden geplaatst, krijgen omwonenden en bedrijven vanuit het COA een rondleiding door het complex. Er is dan gelegenheid om vragen stellen over het beheer en de contactpersonen voor de omwonenden.

Nadat de bewoners zijn geplaatst, nodigt het COA de omgeving uit voor een open dag. Men kan dan kennismaken met de bewoners en een indruk krijgen van het dagelijkse leven in de opvanglocatie Sint Petersburgweg.

Waar kunt u terecht met vragen?

  • Bel 14 050.
  • Heb u vragen over de opvang van asielzoekers op deze locatie? Neem dan contact op met het COA via info@coa.nl of via de COA-informatielijn: 088 715 70 00.