Agenda landelijk gebied

Het landelijk gebied staat onder druk. Er zijn grote uitdagingen op het gebied van natuur, klimaatverandering, voedselzekerheid en waterkwaliteit.

Aandacht voor het landelijk gebied

Het landelijk gebied staat onder druk. Het staat voor grote uitdagingen op het gebied van natuur, klimaatverandering, voedselzekerheid en waterkwaliteit.

Het gemeentebestuur vindt dat er meer aandacht nodig is voor kringlooplandbouw, kortere voedselketens, verbeteren van het aantal plant- en diersoorten, klimaatverandering en verbeteren van dierenwelzijn.

Ons doel is een aantrekkelijk landelijk gebied waar mensen, dieren, bedrijven, landschap en natuur zich goed kunnen ontwikkelen. Waar mens, dier, plant en aarde elkaar aanvullen en versterken.

Thema's

In de Agenda Landelijk Gebied staat wat de gemeente Groningen belangrijk vindt en wat we willen doen. We bespreken deze agenda met de provincie, het Rijk, boeren en natuurorganisaties.

De agenda heeft 7 thema’s:

 1. Waarde van het landschap en hoe je er goed kan leven
  Bij nieuwe ontwikkelingen in het landschap houden we rekening met zijn karakter en geschiedenis. Hiervoor maken we een Landschapsbiografie en een Landschapskoers.

 2. Water en bodem vormen de basis
  We passen de omgevingsvisie aan. Water en bodem worden een basis voor ruimtelijke keuzes in de toekomst.

 3. Natuur en verschillen in plant- en diersoorten
  Met een Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES) behouden, beschermen en versterken we verschillen in plant- en diersoorten. GES-gebieden willen we wettelijk beschermen.

 4. Duurzame landbouw
  Met de provincie en boeren willen we voedsel maken op een manier waarmee we het herstel van klimaat, de natuur, water, dieren én de boeren zelf ondersteunen. 

 5. Energietransitie
  Met opwekking van nieuwe energie houden we rekening met het landschap, verschillen in plant- en diersoorten en cultuurgeschiedenis, zoals bij zonnepark Meerstad-Noord.

 6. Voedsel- en eiwittransitie
  We stimuleren het verbouwen en eten van plantaardig voedsel. Ook willen we minder voedselverspilling. We ontwikkelen daarvoor een routekaart en een uitvoeringsplan.

 7. Dierenwelzijn
  Wij zien dieren als medebewoners van onze gemeente. Waar mens en dier elkaar in de weg zitten, kiezen we voor diervriendelijke oplossingen. Zie ook de Nota Dieren (2021).