Landschapsbiografie en landschapskoers

Onze gemeente ontwikkelt zich op gebieden als energie, verkeer, wegen en woningbouw. Tegelijk willen we het mooie van ons landschap beschermen en behouden. Om goed beleid te kunnen maken voor de toekomst werken we nu aan een landschapsbiografie en een landschapskoers.

Landschapsbiografie

Een landschapsbiografie beschrijft hoe het landschap is ontstaan en hoe het is veranderd door de tijd. Ook geeft het informatie over wat belangrijk is om te beschermen en te bewaren.  

Bekijk bijvoorbeeld eens de landschapsbiografie van Noardeast Fryslânexterne-link-icoon of de Friese Súdwesthoekeexterne-link-icoon

Landschapskoers

Op basis van de landschapsbiografie maken we een landschapskoers. We onderzoeken welke ontwikkelingen invloed hebben op ons landschap. Het gaat dan om ontwikkelingen op het gebied van klimaat, landbouw en energie. De landschapskoers geeft regels voor hoe en op welke plekken we rekening moeten houden met belangrijke en herkenbare onderdelen van ons landschap.  

Lees meer over de wens voor een landschapsbiografie en een landschapskoers in de Brief aan de Raadexterne-link-icoon (2022) (pdf, website gemeenteraad.groningen.nl). 

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Vanuit de landschapsbiografie en landschapskoers beschrijven we de doelen voor in de omgevingsvisie. Daarna  gaan we de landschappelijke waarden beschermen in een omgevingsplan. Dat is een plan waarin wij de afspraken en ontwikkelingen voor een bepaald gebied beschrijven. Iedereen die wat wil ondernemen in dat gebied, is dan verplicht rekening te houden met deze afspraken.

Samenwerking

Voor het maken van de landschapsbiografie werken we samen met het Kenniscentrum Landschapexterne-link-icoon van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), onder leiding van prof.dr.ir. Theo Spek. Voor de landschapskoers werken we samen met Strootman Landschapsarchitectenexterne-link-icoon.  

Inwoners

Natuurlijk willen we ook weten hoe inwoners van de gemeente Groningen hun landschap ervaren. In april 2023 hebben we hiervoor een enquête gehouden. Bewoners konden onder andere Sleeping Beauty’s aangeven. Sleeping Beauty’s zijn plekken of gebouwen die volgens hen meer aandacht verdienen, omdat de (historische) waarde nu niet goed zichtbaar is. Bekijk de resultaten van de enquêteexterne-link-icoon.  Wij verwerken deze gegevens in de landschapsbiografie.  

Tijdspad

De landschapsbiografie en de landschapskoers zijn begin 2024 in concept klaar. Dan neemt de gemeenteraad het in ontvangst.  

Contact

Hebt u vragen over de landschapsbiografie of de landschapskoers, of wilt u meer weten? Stuur een mail naar landschapsbiografie@groningen.nl.