Zorgverzekering

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat u een zorgverzekering kiest die bij uw situatie past

Hoe werkt de zorgverzekering in Nederland?

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering voor zorg afsluiten. Dat heet een basispakket. De Rijksoverheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Dat is medisch noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft. Zorgverzekeraars bepalen zelf wat in aanvullende verzekeringen zit.

Verplichte basisverzekering voor iedereen

De standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek wordt betaald vanuit de basisverzekering. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een eigen risico. Lees ook de uitleg over het eigen risico op de websiteexterne-link-icoon van de Rijksoverheid.

Soms moet u een eigen bijdrageexterne-link-icoon betalen.

De belangrijkste kenmerken van het basispakket zijn:

 • De basisverzekering is verplichtexterne-link-icoon als u woont of werkt in Nederland. Ook voor kinderen.
 • De inhoud van het basispakketexterne-link-icoon is voor iedereen gelijk.
 • De prijs van het basispakket kan per zorgverzekering verschillen
 • De inhoud van het basispakket is bepaald door de Rijksoverheid.
  • De inhoud van het basispakket kan elk jaar veranderen.
  • De Rijksoverheid stelt de hoogte van het eigen risicoexterne-link-icoon en de hoogte van de zorgtoeslagexterne-link-icoon vast. Voor bepaalde zorg geldt geen eigen risico, zoals de huisarts of verloskundige.
  • De Rijksoverheid bepaalt ook voor welke zorg u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat helemaal los van het eigen risico.
 • Een zorgverzekeraar mag u niet weigeren als u een basisverzekering neemt.
 • Zorgverzekeraars hebben zorgplicht. Dat betekent dat zij moeten zorgen dat iedereen op tijd en binnen redelijke afstand de zorg krijgt die nodig is.

Vrijwillige aanvullende verzekering

Naast de basisverzekering kunt u ook een aanvullende verzekering afsluiten. Een aanvullende verzekering dekt (een deel van de) zorg die niet in het basispakket zit. Bijvoorbeeld extra vergoeding voor een behandeling bij de tandarts.

De belangrijkste kenmerken van de aanvullende verzekering zijn:

 • Er zijn verschillende pakketten, die allemaal een aanvulling zijn op de basisverzekering. De zorgverzekeraar bepaalt de voorwaarden en vergoedingen. De Rijksoverheid heeft dus géén invloed op de aanvullende verzekeringen.
 • Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Er zijn veel verschillende pakketten. Daarom is het belangrijk dat u de aanvullende verzekering goed afstemt op wat u nodig heeft. Een zorgverzekeraar mag u weigeren voor een aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld oudere mensen die veel zorg nodig hebben. In de praktijk gebeurt dit bijna nooit.

Kinderen verzekeren

Kinderen onder de 18 jaar moeten ook verzekerd zijn. Maar u betaalt geen poliskosten voor uw kind. Wij raden u aan om het kind mee te verzekeren bij de ouder met de meest uitgebreide zorgpolis. Het kind is namelijk gratis meeverzekerd, maar kan dan wel dezelfde vergoedingen gebruiken als de vader of moeder. Meld dit bij de gewenste verzekeraar. Het eigen risico geldt niet voor kinderen.

Een groot deel van de tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed door de basisverzekering, zoals controles, preventie, mondhygiëne en vullingen. Ook geldt het eigen risico hier niet voor.

Orthodontie en bijkomende kosten, kronen, bruggen, implantaten en protheses worden niet door alle verzekeraars vergoed.

Hoge kosten

Maakt u hoge kosten of heeft u zorgkosten die u niet zelf kunt betalen? De gemeente heeft regelingen om u financieel te ondersteunen.

Meerkostenregeling

Bent u inwoners van de gemeente Groningen met een chronische ziekte of beperking? En heeft u een inkomen tot 120% van het minimuminkomen? Dan kunt u de tegemoetkoming aannemelijke meerkosten aanvragen. U kunt aanvragen en meer informatie vinden op de pagina over de meerkostenregeling.

Bijzondere bijstand

Soms maakt u onverwachte kosten die u niet zelf kunt betalen maar die wel nodig zijn. Misschien kunt u voor deze kosten bijzondere bijstand krijgen. Lees meer over de voorwaarden en hoe u bijzondere bijstand kunt aanvragen.

Andere toeslagen en regelingen

Misschien zijn er nog meer toeslagen of regelingen waar u recht op hebt. Dan kunt u maandelijks veel geld besparen.

Ontdek het via Dat geldt voor mijexterne-link-icoon van De VoorzieningenWijzer. Vraag een adviesgesprek aan of doe zelf anoniem de check. U kunt direct de toeslagen en regelingen aanvragen.

Contact