Winternachtopvang locatie Sontweg

De gemeente Groningen wil vanaf 1 november 2024 het pand aan de Sontweg 8a gebruiken voor de winteropvang van dak- en thuisloze mensen. De noodopvang is open van 1 november t/m 30 april, elke nacht van 20:00 tot 09:30 uur. Er zullen gemiddeld 30 mensen per nacht slapen.

Waarom

Sinds 2003 bestaat de Winterregeling Maatschappelijke Opvang in de gemeente Groningen. We willen buitenslapers beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van (extreme) kou. Het doel is dat niemand op straat hoeft te slapen.

Locatie

Waarom heeft de gemeente Groningen gekozen voor het pand aan de Sontweg 8a voor de winteropvang van dak- en thuisloze personen?

 • Het pand is geschikt voor opvang van deze doelgroep.
 • Het pand is eigendom van de gemeente Groningen.
 • De functie van het pand past binnen het bestemmingsplan. 
 • Het pand is beschikbaar, ook voor de komende jaren. 
 • De locatie dicht genoeg bij het centrum.

Actueel

Buurtbewoners, bewonersorganisaties en bedrijven hebben in juni 2024 informatie gekregen. Ook zijn ze uitgenodigd voor een bijeenkomst in juli. Na de zomer volgt een 2e bijeenkomst.

Vragen over de winternoodopvang

Deze lijst wordt de komende tijd aangevuld.

De noodopvang is voor mensen zonder vaste woonplek en sociaal netwerk en die daarom buiten slapen. Ze kunnen om diverse redenen (nog) niet terecht in de reguliere opvang. Daarnaast hebben ze vaak psychische problemen en hebben ze te maken met verslaving.

Het aantal dak- en thuisloze mensen in de maatschappij neemt toe, onder andere door financiële problemen en het tekort aan woningen. Ook de groep buitenslapers wordt groter.

We verwachten dat gemiddeld ongeveer 30 mensen per nacht in de opvang zullen slapen.

Alleen wanneer het heel koud wordt zullen dat ongeveer 50 mensen zijn.

De winteropvang is voor buitenslapers.

Vóór 1 november hebben de WIJ, opvangorganisaties, politie en GGD/OGGz de buitenslapers in beeld. Deze mensen kunnen overnachten in de winteropvang.

Mensen die zichzelf aanmelden krijgen eerst een gesprek voordat ze in de opvang mogen slapen.

Uitzondering: wanneer het kouder is dan -10 graden of in individuele schrijnende situaties.

 • De opvang is open van 20:00 uur ’s avonds tot 09:30 uur de volgende dag.
 • Mensen kunnen tussen 20:00 en 22.00 uur binnenkomen en tussen 07:00 en 09:30 uur vertrekken.
 • Tijdens openingstijden zijn medewerkers van Wender en Leger des Heils aanwezig én medewerkers veiligheid.
 • Overdag (na 09:30 uur) is de opvang gesloten.
 • We stimuleren de mensen om overdag naar de opvanglocaties te gaan die overdag open zijn, zoals Twaalfde Huis (Werkpro) en dagopvang van Leger des Heils.

We vinden het belangrijk dat het veilig is rondom de opvanglocatie.

Daarom nemen we beheersmaatregelen.

In het pand:

 • We spreken af wie toegang heeft tot het pand: men mag niet zomaar naar binnen. We kennen en spreken de mensen eerst voordat ze in de noodopvang mogen slapen.
 • We stimuleren bezoekers na sluitingstijd overdag naar een opvanglocatie te gaan.
 • Het pand is brandveilig.

Op het terrein:

 • We zorgen voor een schoon terrein en we vergroenen de voorkant van het terrein.
 • Voor openingstijd kunnen mensen op het terrein wachten.
 • Het terrein is veilig met camerabewaking en verlichting.
 • Overdag is het toegangshek gesloten.

In de openbare ruimte:

 • Gemeente, Wender. Leger des Heils en Werkpro werken nauw samen om winternoodopvang te bieden en de overlast daarvan zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Ervaart u toch overlast? Dan kunt u dat bij ons melden.
 • Wender en Leger des Heils zijn 24/7 bereikbaar. Tijdens openingstijden van de noodopvang zijn ze telefonisch direct te bereiken. Het telefoonnummer volgt later. E-mailen kan ook: winternoodopvang.groningen@wender.nl
 • Overlast kunt u ook melden bij Meldpunt Overlast en Zorg van de gemeente Groningen. Bel 050 587 58 85 (maandag t/m vrijdag 10:00 – 17:00 uur) of doe de melding online.
 • Ervaart u ernstige overlast en denkt u dat ingrijpen door de politie nodig is? Bel 09008844. Bij acuut gevaar: bel 112.

Het pand biedt winternoodopvang voor dak-en thuisloze personen van 1 november tot 30 april. Wat er gebeurt met het pand tussen eind april en begin november is nu nog niet bekend.

De gemeente wil het pand de komende jaren gebruiken voor winternoodopvang. Hoe lang precies is op dit moment nog niet bekend.

Op 2 juli 2024 was er een inloop-/informatiebijeenkomst voor direct omwonenden en omliggende bedrijven. In september volgt een 2e inloop-/informatiebijeenkomst. Daarvoor krijgen omwonenden weer een uitnodiging.

Op deze webpagina plaatsen we actuele informatie wanneer die beschikbaar is.

Planning

Juni 2024 Voorgenomen collegebesluit locatie Sontweg 8a.
Juli 2024Collegebesluit locatie Sontweg 8a.
Juli 2024Inloopbijeenkomst voor buurtbewoners en bedrijven.
September 2024 2e informatiebijeenkomst voor buurtbewoners en bedrijven.
1 november 2024 Start winternachtopvang.

Meer informatie

Veel vragen over wat er in de toekomst eventueel verandert, kunnen we nu nog niet beantwoorden. 

Nieuws

Wilt u het laatste nieuws volgen? Neem dan een abonnement op Nieuwsbrief Zuidexterne-link-icoon. Deze webpagina werken we ook steeds bij met het laatste nieuws.

Vragen

Hebt u een vraag of opmerking? Stuur uw reactie via het contactformulierexterne-link-icoon en vul als onderwerp 'Winternachtopvang Sontweg' in. U kunt ook bellen met 14 050.