U bent hier

Windenergie

Onder de naam ‘Windplatform’ starten de coöperatieve vereniging Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen een verkenning naar het opwekken van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoeln.

De komende tijd wordt samen met de omgeving verkend of en onder welke voorwaarden windenergie op deze twee locaties haalbaar is. Onderzoek naar de visie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden staat hierbij voorop.

Duurzame energie

Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en gemeente Groningen hebben de handen ineen geslagen om een belangrijke rol voor Groningers te waarborgen in de ontwikkeling naar een CO2-neutrale stad in 2035. Het opwekken van duurzame energie is één van de grootste uitdagingen van de nabije toekomst. Onze fossiele brandstoffen raken op, veroorzaken aardbevingen en leiden tot verandering van klimaat. Het is daarom noodzakelijk én urgent om de overstap naar andere energiebronnen te verkennen. Ook het verkennen van windenergie als energiebron is nodig.

Waarom een Windplatform?

In Groningen vinden we dat inwoners in een vroeg stadium moeten kunnen meedenken en meebeslissen óf en onder welke voorwaarden windenergie mogelijk is. Met het Windplatform slaan we de handen ineen om een belangrijke rol voor Groningers te waarborgen in de ontwikkeling van duurzame energie. Een belangrijk uitgangspunt is ook de meerwaarde die windenergie voor de regio kan hebben.

Er is nog niets besloten over de komst van windmolens. Er is ook nog geen projectontwikkelaar in beeld. We gaan samen verkennen of windenergie haalbaar is. En als dat haalbaar is: onder welke voorwaarden. Samen zetten we ons in voor een open en eerlijk traject. Belanghebbenden kunnen daarom meepraten, meebeslissen, en áls de molens er komen: profiteren.

Waarom Westpoort en Roodehaan?

Uit onderzoek is gebleken dat Westpoort en Roodehaan/Stainkoeln technisch de meest kansrijke gebieden rond de stad zijn. In een eerder stadium heeft de gemeente Groningen inwoners gevraagd geschikte locaties aan te wijzen. Op grond hiervan zijn deze gebieden aangewezen. De andere ‘kansrijke gebieden’ verdwijnen hiermee niet uit beeld als mogelijke locaties. Op de langere termijn kunnen nieuwe ontwikkelingen leiden tot nieuwe afwegingen. Er is nog niet onderzocht waar in de aangegeven gebieden de windmolens exact kunnen komen. Dit is onderdeel van de verkenning.

Planning

De komende maanden houden we informatiebijeenkomsten, gesprekken, enquêtes en komen er  klankbordgroepen. Om belanghebbenden zo goed mogelijk mee te nemen in het proces en om de stemming te peilen. Naar verwachting besluit de gemeenteraad medio 2020 of en onder welke voorwaarden windenergie haalbaar is in de genoemde gebieden. Dit besluit moet vervolgens nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten.

Meer informatie