Windpark Roodehaan

De gemeente Groningen werkt samen met de MDEC aan de ontwikkeling van windpark Roodehaan in het gebied Meerdorpen, Engelbert, Euvelgunne & Roodehaan.

Besluit gemeenteraad april 2021

In april 2021 besloot de gemeenteraad om voorlopig niet verder te gaan met windenergie bij Westpoort, maar wél bij Roodehaan/Stainkoeln. Lees op de website Windplatformexterne-link-icoon over het haalbaarheidsonderzoek in beide gebieden.

Ook nam de raad een motieexterne-link-icoon (pdf 178 kB) aan. Dit om omwonenden een gelijkwaardige inbreng te geven. Daarbij horen afspraken over onder andere:

 • inpassing en gebruikte techniek/model van de molens
 • maatregelen die negatieve effecten voorkomen of reduceren
 • compensatie voor omwonenden
 • betrokkenheid van omwonenden in het verdere besluitvormingsproces en de exploitatiefase

Besluit Provinciale Staten februari 2022

In februari 2022 besloot Provinciale Staten om het gebied bij Roodehaan aan te wijzen als zoekgebied voor grootschalige windenergie en dit ook zo op te nemen in de provinciale omgevingsverordening. Dit betekent dat gemeente en MDEC vervolgstappen kunnen zetten in de ontwikkeling van een windpark bij Roodehaan.

MDEC

Omwonenden hebben MDECexterne-link-icoon (MEERdorpen Energiecoöperatie) opgericht. Als omwonende kunt u daar lid van wordenexterne-link-icoon. Hoe meer leden MDEC heeft, des te beter de belangen van omwonenden worden behartigd. Als lid kunt u meepraten over keuzes die moeten worden gemaakt en invloed uitoefenen.

Let op: lid worden van MDEC betekent niet dat u het eens bent met de plannen van de gemeente. Iedereen kan nog steeds een juridische procedure doorlopen. Betrokkenheid bij MDEC werkt niet tegen u.

Samen met de MDEC gaat de gemeente het windpark verder uitwerken en vormgeven. Denk daarbij aan:

 • de precieze locaties van de windturbines
 • welke windturbines
 • afspraken over bijvoorbeeld geluid en slagschaduw
 • maatregelen om bijvoorbeeld vogelslachtoffers te voorkomen

Vervolgstappen

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en MDEC: verdere ontwikkeling op basis van gelijkwaardigheid en hoe de omgeving na de bouw meeprofiteert van de lusten.
 • Participatieplan: hoe worden omwonenden en anderen betrokken in het proces.
 • Omgevingsovereenkomst: hoe profiteert de omgeving mee van de baten uit het windpark, voor zover dat nog niet is geregeld in de samenwerkingsovereenkomst.
 • Verdieping van bestaande studiesexterne-link-icoon, als voorbereiding op een Milieu Effect Rapportage: dit is belangrijk voor de bestemmingsplanprocedure en de vergunningaanvragen.

Andere ontwikkelingen

Duurzame ambitie gemeente Groningen

Doelen van de gemeente Groningen voor 2035:

 • 500 MWp aan zonnepanelen in parken
 • 450 MWp aan zonnepanelen op daken
 • 36 MWp aan windturbines

Ook is het belangrijk dat er in 2035 veel minder energie wordt gebruikt dan nu.

Meer informatie