Wethouder Mirjam Wijnja (Groen Links)

Inleiding

Wethouder Mirjam Wijnja is per 29 juni 2022 wethouder van de gemeente Groningen.

Onderwerpen

 • Financiën
 • P&O
 • Gebiedsgericht werken & Democratische vernieuwing
 • Beheer en Onderhoud
 • Groen & klimaat adaptatie
 • Wijkwethouder Binnenstad

Contact

Andere functies

Vanuit wethouderschap

 • Lid DB en AB Omgevingsdienst Groningen (GR)
 • Lid bestuur Noordelijk Belastingkantoor (GR)
 • Lid VGG portefeuillehoudersoverleg gemeentefinanciën
 • Lid themagroep Financiën G40
 • Aandeelhouder BNG NV
 • Aandeelhouder Oiko Credit
 • Aandeelhouder Euroborg NV
 • Aandeelhouder MartiniPlaza Vastgoed BVVoorzitter bestuurlijk overleg Waterpas
 • Lid bestuurlijk overleg Waterketen
 • Aandeelhouder Waterbedrijf Groningen NV
 • Lid stuurgroep Klimaatadaptatie Groningen – Noord-Drenthe
 • Voorzitter Lokaal Overleg
 • Voorzitter Stichting Sociaal Fonds Groningen
 • Lid AB Coelo

Op persoonlijke titel

 • Eigenaar bureau Perspectief (niet actief)

Foto's