Wethouder Manouska Molema (GroenLinks)

Inleiding

Wethouder Manouska Molema is per 29 juni 2022 wethouder van de gemeente Groningen. Zij is bestuurskundige.

Sinds 2006 is Manouska Molema politiek actief en zet zij zich in voor een rechtvaardige, sociale en duurzame samenleving. Zij heeft ervaring buiten Groningen als raadslid, statenlid en wethouder. Daarnaast heeft zij gewerkt voor de publieke sector -vooral in het sociale domein - in diverse rollen.

Haar drijfveer is zorgen dat inwoners waardig kunnen leven en respectvol behandeld worden. Gelijke kansen voor iedereen. Daarbij gaat haar hart vooral uit naar inwoners die door omstandigheden kwetsbaar zijn.

Manouska Molema is 40 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen. Haar vrije tijd besteedt ze graag aan haar gezin, familie en vrienden, buiten zijn en lezen.

Onderwerpen

 • Jeugd en Jeugdhulp
 • Volksgezondheid
 • Zorg en Veiligheid
 • Integratie en Emancipatie
 • Asielzaken
 • Evenementen
 • Wijkwethouder Zuid

Contact

Andere functies

 • Vice-voorzitter G40 themagroep vergunninghouders en asiel.
 • Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling publieke gezondheid en zorg.
 • Voorzitter adviescommissie Jeugdhulp.
 • Lid preventieoverleg Groningen.
 • Lid bestuurlijk op overeenstemming gericht overleg (BOOGO).
 • Voorzitter bestuurlijk overleg 3Noord.
 • Voorzitter C4youth.

Foto's