Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie)

Contactgegevens, portefeuille, nevenfuncties en foto's van wethouder Inge Jongman.

Inleiding

wethouder Inge JongmanVanaf februari 2019 is Inge Jongman wethouder namens de ChristenUnie in Groningen. Haar drijfveer om vanuit haar christelijke roots iets voor haar leefomgeving te betekenen, heeft ertoe geleid dat zij in 1997 actief is geworden bij de ChristenUnie. In 2002 werd zij verkozen tot gemeenteraadslid en van 2009 tot 2019 was zij fractievoorzitter.

Haar politieke insteek is dat zij graag kijkt of hoort waar beleid of uitvoering anders of beter kan. Daarbij maakt zij geen onderscheid tussen stoeptegels of beleidsnota’s; het grote en het kleine verdient dezelfde aandacht. De wethouder houdt ervan om in gesprek te gaan met inwoners en te ervaren wat er leeft. “Een prachtige portefeuille waarbij ik mij wil inzetten voor een gemeente Groningen, waarin we oog hebben voor elkaar. Waar we samen zorgen voor elkaar en voor de toekomst van onze kinderen.”

Naast haar politieke werk heeft zij een man en drie kinderen. Verder is zij een liefhebber van muziek, films en series en het lezen van een goed boek.

Portefeuille

 • Zorg & Welzijn
 • Beschermd Wonen & Opvang
 • Dorpenbeleid
 • Landbouw
 • Natuur
 • Ecologie & Dierenwelzijn
 • Sport
 • Dorpswethouder Ten Boer: Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum, Woltersum

Contact

Inge Jongman
050 367 77 63
inge.jongman@groningen.nl

Perswoordvoerder Manon Hoiting
050 367 59 35 / 06 11 71 65 83
manon.hoiting@groningen.nl

U kunt de wethouder ook uitnodigen voor een evenement of bijeenkomst.

Nevenfuncties

Vanuit wethouderschap

 • Lid Dagelijks Bestuur Vereniging Groninger Gemeenten (VGG)
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Meerschap Paterswolde
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde
 • Lid Bestuur Publiek Vervoer
 • Lid commissie ZJO/VNG

Foto's

Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.

wethouder Inge JongmanWethouder Inge JongmanWethouder Inge Jongman (ChristenUnie)

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie)Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie)Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie)