Welstandstoetsing en monumententoetsing

Het Atelier Stadsbouwmeester en de monumentencommissie van de gemeente Groningen behandelen elke week nieuwe aanvragen. De aanvragen worden getoetst aan redelijke eisen van welstand, aan de gemeentelijke erfgoedverordening en de Monumentenwet. U kunt aanwezig zijn bij de behandeling van een aanvraag.

Contact

Bij behandeling aanvraag aanwezig zijn

Wilt u aanwezig zijn bij de behandeling van een nieuwe aanvraag? Maak dan een afspraak met het loket Bouwen en Wonen van de gemeente.

Bel 14 050 of gebruik het contactformulier.

Kijk bij bezoekadressen en Openingstijden.

Het is ook mogelijk dat het Atelier Stadsbouwmeester u uitnodigt om naar de bespreking van uw aanvraag te komen. Zo'n uitnodiging krijgt u dan via uw eigen bouwaccountmanager.

Inloopspreekuur

Als aanvrager kunt u langskomen om uw plan te bespreken. Maak hiervoor een afspraak via uw bouwaccountmanager. Medewerkers van het Atelier Stadsbouwmeester handelen een groot deel van de aanvragen af.

Loket Bouwen en Wonen
Harm Buiterplein 1
Groningen

Vergaderingen monumentencommissie

De monumentencommissie vergadert eens in de 2 weken op woensdag 13:00 - 15:00 uur. Als het nodig is, doet de monumentencommissie samen met het Atelier Stadsbouwmeester de welstandstoetsing.

Atelier Stadsbouwmeester
Gedempte Zuiderdiep 98
Groningen
Afspraken vanaf 13:30 uur

Openbare vergaderingen Stadsbouwmeester

Aanvragen die voor de hele stad of het hele dorp belangrijk zijn, behandelt de Stadsbouwmeester op een openbare vergadering, elke woensdag 15:00 tot 17:30 uur. Hierbij schuiven vaak ook externe deskundigen aan.

Actuele aanvragen

Elke dinsdag wordt deze lijst gepubliceerd.

Actuele welstandsaanvragen

De volgende plannen zijn tussen 15 en 22 juni 2022 in behandeling genomen:

 1. Martinikerkhof 14 - 202273436 767 OVA 1
 2. Paterswoldseweg 310 t/m 328 - 202272134 477 OVAK 2
 3. De Waard 139 - 202274086 769 OVAK 2
 4. Sint Jansstraat 2 2A t/m M - 202273053 770 GMA 1
 5. Sint Jansstraat 2 2A t/m M - 202273053 770 OVA 1
 6. Steilsteven 18 - 202205130 771 OVAK 1
 7. Van Swietenplein 1 - 202270528 155 OVA 6
 8. Eemswaard 15 - 202273518 773 OVAK 1
 9. Hereweg 3 - 202205158 775 OVAK 1
 10. Greinerstraat 18 - 202273150 777 OVAK 1
 11. Rummerinkhof Haren 8 - 202274053 778 OVA 2
 12. A.J. Lutulistraat 15 - 202273220 489 OVAK 4
 13. De Scheepslanden kavel 12 Meerstad - 202274041 780 OVAK 2
 14. Gdanskweg kad sec P perc 2312 2313 en 2329 - 202274234 60 OVA 5
 15. Rodeweg 1 - 202273191 88 OVA 2
 16. Kremersheerd 32 - 202274238 660 OVAK 2
 17. Aalscholver 7 - 202274310 394 OVAK 2
 18. Ubbo Emmiussingel 77 - 202272642 786 OVA 1
 19. Nieuwe Blekerstraat 118 - 202274263 682 OVAK 2
 20. Damsterdiep 28 - 202274112 788 OVA 2
 21. Gedempte Kattendiep 130 Oosterstraat 56 56a - 202174439 297 OVA 6
 22. Haddingedwarsstraat 6 1a - 202273901 790 OVAK 1
 23. Woldjerweg Ten Post 5b - 202274330 791 OVA 1
 24. Oosterstraat 19 - 202273881 792 OVA 1