Voorbereidingsbesluiten

Wat is een voorbereidingsbesluit en wat zijn momenteel de geldende besluiten.

Wat is een voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit nemen en daarmee verklaren dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan gemaakt gaat worden. Het is soms nodig om dit te doen, om te voorkomen dat er in dat gebied ontwikkelingen plaatsvinden, die niet gewenst zijn en in strijd zijn met het nieuw te maken bestemmingsplan. Een voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om plannen voor bouwen die niet gewenst zijn maar wel in het oude bestemmingsplan passen, tegen te gaan.

Het duurt namelijk vaak anderhalf tot 2 jaar voordat een nieuw bestemmingsplan van kracht wordt, en met een voorbereidingsbesluit kunnen ongewenste ontwikkelingen in die periode worden tegengehouden. Een voorbereidingsbesluit kan niet alleen ongewenste bouwinitiatieven tegengaan, maar ook ongewenst gebruik van gronden en bestaande gebouwen.

Een voorbereidingsbesluit heeft een geldigheid van 1 jaar en kan niet worden verlengd. Wel kan de raad weer een nieuw voorbereidingsbesluit nemen. U kunt volgens de wet niet reageren op een voorbereidingsbesluit. Reageren kan later, op het nieuw te maken bestemmingsplan.

Voorbereidingsbesluiten

Voorbereidingsbesluit 'Helperpark 300 - 304 Groningen 2022' 

Geldig van 21 april 2022 tot 21 april 2023

Voorbereidingsbesluit 'Regulering supermarkten binnenstad'

 Geldig van 21 april 2022 tot 21 april 2023

Voorbereidingsbesluit 'Regulering Flitsbezorgdiensten'

Geldig van 21 april 2022 tot 21 april 2023

Voorbereidingsbesluit Oosterweg 83 Groningen 2021

Geldig van 1 december 2021 tot 1 december 2022

Voorbereidingsbesluit Brandenburgerstraat 7-11

Geldig van 14 juli 2021 tot 14 juli 2022

Voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen

Geldig van 10 juni 2021 tot 10 juni 2022

Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 Haren 2021 

Geldig van 14 november 2021 tot 14 november 2022