Voorbereidingsbesluiten

Wat is een voorbereidingsbesluit en wat zijn momenteel de geldende besluiten.

Wat is een voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit nemen en daarmee verklaren dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het is soms nodig om dit te doen, om te voorkomen dat er in dat gebied ontwikkelingen plaatsvinden, die niet gewenst zijn en in strijd zijn met het nieuw te maken bestemmingsplan. Een voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om plannen voor bouwen die niet gewenst zijn maar wel in het oude bestemmingsplan passen, tegen te gaan.

Het duurt namelijk vaak anderhalf tot 2 jaar voordat een nieuw bestemmingsplan van kracht wordt, en met een voorbereidingsbesluit kunnen ongewenste ontwikkelingen in die periode worden tegengehouden. Een voorbereidingsbesluit kan niet alleen ongewenste bouwinitiatieven tegengaan, maar ook ongewenst gebruik van gronden en bestaande gebouwen.

Een voorbereidingsbesluit heeft een geldigheid van één jaar en kan niet worden verlengd. Wel kan de raad weer een nieuw voorbereidingsbesluit nemen. U kunt volgens de wet niet reageren op een voorbereidingsbesluit. Reageren kan later, op het nieuw te maken bestemmingsplan.

Voorbereidingsbesluit Brandenburgerstraat 7-11 (14-7-2021 tot 14-7-2022)

Voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen (10-6-2021 tot 10-6-2022)

Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 Haren 2021 (14-11-2021 tot 14-11-2022)