Vluchtelingen Oekraïne: Gezondheid

Dokter, tandarts, zorgverzekering en huisdieren.

Kan ik als vluchteling uit Oekraïne naar de dokter?

Vluchtelingen uit Oekraïne die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Alleen zorg uit het basispakket wordt volledig vergoed. Kijk voor meer informatie op zorgverzekeringslijn.nlexterne-link-icoon (ook in het Engelsexterne-link-icoonOekraïensexterne-link-icoon en Russischexterne-link-icoon).

Op alle opvanglocaties is een loket of spreekuur ingericht. Daar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne terecht met medische vragen.

Kan ik als vluchteling uit Oekraïne naar de tandarts?

U kunt als vluchteling uit Oekraïne een afspraak maken bij een tandarts. De Regeling Medische Zorg Oekraïne (RMO)externe-link-icoon geeft aan welke behandelingen worden vergoed.

Voor kinderen tot 18 jaar worden meer behandelingen vergoed dan voor volwassenen.

De Rijdende Tandarts

De Rijdende Tandarts is een mobiele tandartspraktijk die elke woensdag voor u klaar staat bij één van de volgende gemeentelijke opvanglocaties:

 • De Held 3, Maresiusstraat 22a in Groningen
  (vanaf 17 april 2024 1x per 3 weken)
 • Nescio, Emmalaan 33 in Haren
  (vanaf 24 april 2024 1x per 3 weken)

Bel 050 367 74 44 om een afspraak te maken.

Dit is de privacyverklaring van Programma Nieuwkomers van de gemeente Groningen voor het maken van afspraken met de mobiele tandartspraktijk. Hierin leggen we uit waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dit zijn, wie de gegevens verwerken, voor welk doeleinde deze gegevens worden gebruikt en welke rechten u hebt.

U hebt een afspraak gemaakt met de mobiele tandartspraktijk. De mobiele tandartspraktijk wordt ingezet voor het verlenen van tandheelkundige zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Het doel van de verwerking

Om uw afspraak mogelijk te kunnen maken, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt.

Hieronder geven we u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat is de grondslag van de verwerking? 

Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt. Daar is een zogenaamde verwerkingsgrondslag voor nodig. De persoonsgegevens voor het maken van een afspraak met de mobiele tandartspraktijk worden verwerkt op grond van:

 • Een taak van algemeen belang (Regeling opvang ontheemden Oekraïne)

Van wie worden er persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen worden verwerkt:

 • Mensen die een afspraak maken bij de mobiele tandartspraktijk.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • RMO-zorgnummer
 • Burgerservicenummer
 • Reden tandartsafspraak

Bovenstaande persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte gedeeld met Europe Medicare. Europe Medicare maakt gebruik van mobiele tandartspraktijken en verzorgt uw afspraak.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Concernstaf van de gemeente Groningen verantwoordelijk.

Verder wordt voor de verwerking door de gemeente gebruikgemaakt van de Exquise Next Generation, waarvoor de organisatie Europe Medicare verwerker is in opdracht van gemeente Groningen. Hiervoor bestaat een verwerkersovereenkomst met Europe Medicare.

Hoelang blijven de persoonsgegevens bewaard?

Europe Medicare is verplicht uw dossier tenminste twintig jaar te bewaren. Uw gegevens worden bewaard zodat deze (indien nodig) kunnen worden overgedragen aan een andere zorgverlener.

De gemeente Groningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Profilering

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van het maken van een tandartsafspraak wordt door gemeente Groningen geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming/profilering.

Wat zijn mijn rechten?

U hebt een aantal privacy-rechten wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt. U hebt bijvoorbeeld het recht om te vragen welke gegevens de gemeente van u verwerkt. Voor een overzicht van alle rechten die u hebt met betrekking tot uw privacy en de wijze waarop u deze rechten kan uitoefenen, verwijzen we u naar deze paginaexterne-link-icoon van website van de gemeente Groningen.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Zowel de gemeente als de leverancier zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG. De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, zoals de BIO en ISO 27001. [indien mogelijk aanvullen met van toepassing zijnde norm]

Meer informatie

Voor privacy-gerelateerde vragen kunt u terecht op de websiteexterne-link-icoon van de gemeente Groningen. Hier vindt u onder andere de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbeschermingexterne-link-icoon.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door de gemeente Groningen worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. We raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

We hebben deze privacyverklaring op 4 oktober 2023 voor het laatst gewijzigd.

Kan ik als vluchteling uit Oekraïne psychologische hulp krijgen?

Hebt u bijvoorbeeld zorgen, angsten of voelt u zich eenzaam? Ga naar het spreekuur op een van de volgende opvanglocaties:  

 • Nescio, Emmalaan 33 in Haren. Bel +31 6 45 12 97 00 om een afspraak te maken.
 • Frascati, Stationsplein 7-9 in Groningen. Bel +31 6 21 65 45 73 om een afspraak te maken.

Kinderen tot 18 jaar zijn ook welkom op het spreekuur, maar komen niet in aanmerking voor verdere behandelingen. Zij kunnen contact opnemen met WIJ Groningenexterne-link-icoon.

Heb ik als een vluchteling uit Oekraïne een zorgverzekering nodig?

Nee, als vluchteling uit Oekraïne hoeft u geen zorgverzekering af te sluiten. Vanaf 1 juli 2022 ook niet als u werkt. U valt onder de RMO (Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne). Kijk voor meer informatie op de website van de Zorgverzekeringslijnexterne-link-icoon.

Huisdieren

Hebt u als vluchteling uw huisdier meegenomen? Dan is het advies om snel naar de dierenarts te gaan. Honden moeten bijvoorbeeld een inenting krijgen tegen rabiës (hondsdolheid).

Meer informatie

 • Het Rode Kruisexterne-link-icoon heeft een WhatsApp informatielijn voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Via +31 6 48 15 80 53 kan een (voice-)bericht worden gestuurd. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels.
 • Kijk voor informatie over huisdieren uit Oekraïne op de website NVWA.nl/oekraineexterne-link-icoon.