Uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals adresgegevens en burgerservicenummer.

Wat u moet weten

 • Hebt u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een akte burgerlijke stand aan. Twijfelt u welk document u nodig hebt? Neem dan contact op met de organisatie waarvoor u het document nodig hebt. Dit voorkomt mogelijke problemen en onnodige kosten. 
 • U vraagt het uittreksel BRP aan in de gemeente waar u woont.
 • Basisregistratie Personen (BRP) was vroeger Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Soorten uittreksels

Standaard

Naam, geboortedatum, adres en woonplaats.

Woonhistorie

Historische adressen, naam, geboortedatum, adres, woonplaats. Vaak nodig voor huren woning.

Burgerservicenummer (BSN)

BSN, naam, ge­boor­te­da­tum, geboorteplaats, adres, woonplaats.

In­ter­na­ti­o­naal
 • Uittreksel in de talen Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Turks.
 • Met de gegevens: Datum inschrijving, naam, geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, adres en ouders.
BRP gezag voor reizen met minderjarigen

In het uittreksel staan de persoonsgegevens van het kind (met geboorteplaats) en de gegevens van de verzorger(s). Het uittreksel is in het Nederlands en Engels.

U logt als ouder in met uw DigiD en kunt dan bij de aanvraag aangegeven voor welk kind u het uittreksel aanvraagt. Als dit voor meerdere kinderen is, dan moet u hiervoor aparte aanvragen doen.

Aanvragen

Uitleg

 • Geef in het formulier bij 'Aanvullende informatie' duidelijk aan welke gegevens u nodig hebt of waarvoor u een uittreksel nodig hebt. Bijvoorbeeld: standaard uittreksel + nationaliteit + aantal personen op adres.
 • Laten versturen naar een ander adres? Geef dit dan ook aan bij 'Aanvullende informatie'.

Uittreksel aanvragen (DigiD) >

Aanvragen op andere manier

Schriftelijk

Vraagt u het uittreksel BRP liever schriftelijk aan? Stuur dan een brief naar:

Gemeente Groningen
Afdeling Burgerzaken
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Meesturen

 • Kopie geldig(e) paspoort, ID-kaart of rijbewijs
 • Burgerservicenummer (BSN).

Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij deze in behandeling. Wij kunnen geen garanties geven over de bezorgtijd van de post.

Machtiging

Iemand anders kan ook voor u een uittreksel BRP aanvragen. U moet die persoon dan machtigen.

Meenemen door gemachtigde

 • Door u ondertekend machtigingsformulier (pdf 472 kB).
 • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
 • Kopie geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs van u (machtiginggever).

Kosten

Beschrijving 2022
Uittreksel BRP € 18,35