Goede Vrijdag en 2e Paasdag

Op vrijdag 19 april en maandag 22 april zijn de loketten van de gemeente gesloten. Alleen de afvalbrengstations Duinkerkenstraat 99 en Electronstraat 2 zijn op vrijdag 19 april normaal geopend.

Uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals adresgegevens en burgerservicenummer.

Wat u moet weten

  • Hebt u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een akte burgerlijke stand aan.
  • U vraagt het uittreksel BRP aan in de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Basisregistratie Personen (BRP) was vroeger Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Soorten uittreksels

Standaard

Naam, geboortedatum, adres en woonplaats.

Woonhistorie

Historische adressen, naam, geboortedatum, adres, woonplaat. Vaak nodig voor huren woning.

Burgerservicenummer (BSN)

BSN, naam, ge­boor­te­da­tum, geboorteplaats, adres, woonplaats.

In­ter­na­ti­o­naal

Uittreksel in 9 talen met daarop: Naam, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, adres, bevestiging inschrijving en datum inschrijving.

Overig

Geef in het aanvraagformulier bij 'Aanvullende informatie' duidelijk aan welke gegevens u nodig hebt of waarvoor u een uittreksel nodig hebt. Bijvoorbeeld: standaard uittreksel + nationaliteit + aantal personen op adres.

Aanvragen online

Laten versturen naar een ander adres? Geef dit dan aan in het aanvraagformulier bij 'Aanvullende informatie'.

Aanvragen op andere manier

Loket

Vraagt u het uittreksel BRP liever aan het loket aan? Maak dan een afspraak. U krijgt het uittreksel BRP direct mee.

Meenemen

  • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

Schriftelijk

Vraagt u het uittreksel BRP liever schriftelijk aan? Stuur een bericht via het contactformulier of een brief naar: Gemeente Groningen, Afdeling Burgerzaken, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Meesturen

  • Kopie geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs
  • Burgerservicenummer (BSN).

We sturen u het uittreksel binnen 5 werkdagen na binnenkomst van uw aanvraag toe. Wij kunnen geen garanties geven over de bezorgtijd van de post. Hebt u het uittreksel sneller nodig? Maak dan een afspraak. U kunt het uittreksel dan direct meekrijgen en betalen. U hoeft in dat geval het uittreksel niet ook nog online aan te vragen.

Machtiging

U kunt iemand vragen om voor u een uittreksel BRP aan te vragen. Deze persoon moet u dan machtigen:

Meenemen door gemachtigde

  • Door u ondertekend machtigingsformulier (pdf 472 kB).
  • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
  • Kopie geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs van u (machtiginggever).

Kosten

Tarieven voor inwoners van de voormalige gemeente Haren en Ten Boer wijken af van de tarieven in de voormalige gemeente Groningen. De tarieven voor 2019 zijn in 2018 vastgesteld door de oude 3 gemeenteraden.

Let op! Als u het uittreksel BRP online aanvraagt betaalt u hiervoor het tarief van de gemeente Groningen. Achteraf zal er een verrekening plaatsvinden waarbij het teveel betaalde bedrag teruggestort wordt op het rekeningnummer waarmee het uittreksel BRP is betaald. U kunt het uittreksel BRP ook persoonlijk aanvragen bij één van onze loketten, dan betaalt u direct het bedrag dat voor u geldt.

Beschrijving Prijs
Uittreksel BRP Groningen € 16,80
Uittreksel BRP voormalige gemeente Haren € 15,35
Uittreksel BRP voormalige gemeente Haren online € 9,70
Uittreksel BRP voormalige gemeente Ten Boer € 6,05