Uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals adresgegevens en burgerservicenummer.

Wat u moet weten

  • Hebt u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een akte burgerlijke stand aan.
  • U vraagt het uittreksel BRP aan in de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Basisregistratie Personen (BRP) was vroeger Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Soorten uittreksels

Standaard

Naam, geboortedatum, adres en woonplaats.

Woonhistorie

Historische adressen, naam, geboortedatum, adres, woonplaats. Vaak nodig voor huren woning.

Burgerservicenummer (BSN)

BSN, naam, ge­boor­te­da­tum, geboorteplaats, adres, woonplaats.

In­ter­na­ti­o­naal

Uittreksel in de talen Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Turks, met de gegevens: Datum inschrijving, naam, geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, adres en ouders.

BRP gezag voor reizen met minderjarigen

Het uittreksel bevat de persoonsgegevens van het kind (inclusief geboorteplaats) en de gegevens van het gezag zoals dit bij de gemeente bekend is. Het uittreksel is in het Nederlands en Engels opgesteld.

U logt als ouder in met uw DigiD en kunt dan bij de aanvraag aangegeven voor welk kind u het uittreksel aanvraagt. Als dit voor meerdere kinderen is, moet u hiervoor aparte aanvragen indienen.

Aanvragen online

Uitleg

  • Geef in het formulier bij 'Aanvullende informatie' duidelijk aan welke gegevens u nodig hebt of waarvoor u een uittreksel nodig hebt. Bijvoorbeeld: standaard uittreksel + nationaliteit + aantal personen op adres.
  • Laten versturen naar een ander adres? Geef dit dan ook aan bij 'Aanvullende informatie'.

Aanvragen op andere manier

Schriftelijk

Vraagt u het uittreksel BRP liever schriftelijk aan? Stuur dan een brief naar:

Gemeente Groningen
Afdeling Burgerzaken
Postbus 30026
9700 RM Groningen.

Meesturen

  • Kopie geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs
  • Burgerservicenummer (BSN).

Na ontvangst van uw aanvraag, sturen wij u de akte binnen 5 werkdagen. Wij kunnen geen garanties geven over de bezorgtijd van de post.

Machtiging

U kunt iemand vragen om voor u een uittreksel BRP aan te vragen. Deze persoon moet u dan machtigen:

Meenemen door gemachtigde

  • Door u ondertekend machtigingsformulier (pdf 472 kB).
  • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
  • Kopie geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs van u (machtiginggever).

Kosten

Tarieven voor inwoners van de voormalige gemeente Haren en Ten Boer wijken af van de tarieven in de voormalige gemeente Groningen. De gemeenteraad gaat hierover nog besluiten nemen.

Verrekening kosten

Als u het uittreksel BRP online aanvraagt, betaalt u hiervoor het tarief van de gemeente Groningen. Achteraf zal er een verrekening plaatsvinden, waarbij het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort. U kunt het uittreksel BRP ook persoonlijk aanvragen bij één van onze loketten, dan betaalt u direct het bedrag dat voor u geldt.

Kosten uittreksels gemeente Groningen
Beschrijving Prijs
Uittreksel BRP Groningen € 16,80
Uittreksel BRP voormalige gemeente Haren € 15,35
Uittreksel BRP voormalige gemeente Haren (online) € 9,70
Uittreksel BRP voormalige gemeente Ten Boer € 6,05