Uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals adresgegevens en burgerservicenummer.

Wat u moet weten

 • Hebt u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een akte burgerlijke stand aan. Twijfelt u welk document u nodig hebt? Neem dan contact op met de organisatie waarvoor u het document nodig hebt. Dit voorkomt mogelijke problemen en onnodige kosten. 
 • U vraagt het uittreksel BRP aan in de gemeente waar u woont.
 • Basisregistratie Personen (BRP) was vroeger Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Soorten uittreksels

Standaard

Naam, geboortedatum, adres en woonplaats.

Woonhistorie

Historische adressen, naam, geboortedatum, adres, woonplaats. Vaak nodig voor huren woning.

Burgerservicenummer (BSN)

BSN, naam, ge­boor­te­da­tum, geboorteplaats, adres, woonplaats.

In­ter­na­ti­o­naal

 • Uittreksel in de talen Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Turks.
 • Met de gegevens: Datum inschrijving, naam, geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, adres en ouders.

BRP gezag voor reizen met minderjarigen

In dit uittreksel staan de persoonsgegevens van het kind (met geboorteplaats) en de gegevens van de verzorger(s). Het uittreksel is in het Nederlands en Engels.

U logt als ouder in met uw DigiD. U kunt vervolgens bij de aanvraag aangegeven voor welk kind u het uittreksel aanvraagt. Als u voor meerdere kinderen een uittreksel wilt aanvragen, dan moet u hiervoor altijd aparte aanvragen doen.

Woont u op een ander adres dan uw kind?

Dan kunt u het uittreksel niet via DigiD aanvragen. U moet dan het contactformulier invullen. Vergeet niet het machtigingsformulier (pdf 472 kB) en een kopie identiteitsbewijs van de andere ouder mee te sturen.

Aanvragen online

Uitleg

 • Geef in het formulier bij 'Aanvullende informatie' duidelijk aan welke gegevens u nodig hebt of waarvoor u een uittreksel nodig hebt. Bijvoorbeeld: standaard uittreksel + nationaliteit + aantal personen op adres.
 • Laten versturen naar een ander adres? Geef dit dan ook aan bij 'Aanvullende informatie'.

Aanvragen op andere manier

Schriftelijk

Vraagt u het uittreksel BRP liever schriftelijk aan? Stuur dan een brief naar:

Gemeente Groningen
Afdeling Burgerzaken
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Meesturen

 • Kopie geldig(e) paspoort, ID-kaart of rijbewijs
 • Burgerservicenummer (BSN).

Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij deze in behandeling. Wij kunnen geen garanties geven over de bezorgtijd van de post.

Machtiging

Iemand anders kan ook voor u een uittreksel BRP aanvragen. U moet die persoon dan machtigen:

Meenemen door gemachtigde

 • Door u ondertekend machtigingsformulier (pdf 472 kB).
 • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
 • Kopie geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs van u (machtiginggever).

Kosten

Kosten uittreksels gemeente Groningen
Beschrijving 2022
Uittreksel BRP € 18,35