U bent hier

Strategie werklocaties

Groningen groeit. De gemeente Groningen is in Noord-Nederland een magneet voor mensen en bedrijvigheid. Groningen is zelfs een van de sterkste groeiers in Nederland op het gebied van inwoners en banen.

Het ruimtelijk faciliteren van werk

Door de verstedelijkingsopgave die op de regio Groningen-Assen af komt zullen we als regio tot 2040 35.000 nieuwe woningen gaan realiseren en komen er naar verwachting 28.000 banen bij. Een groot deel van deze woningen en banen zal terecht komen in de gemeente Groningen. In de strategie werklocaties leest u hoe wij de komende jaren:

  • ruimte bieden aan de economie van Groningen
  • de economie gaan aanjagen
  • onze werklocaties toekomstbestendig maken

Waarom een nieuwe strategie werklocaties?

De vorige beleidskaders voor bedrijventerreinen (Rode Loper, 2014) en kantoren (structuurvisie kantoren, 2010) zijn toe aan vervanging. Beide stukken zijn tijdens of vlak na de recessie opgesteld. Inmiddels is de ruimte die er toen was, ondanks de coronacrisis, een stuk schaarser geworden. Er zijn steeds meer ruimtevragers die een plek zoeken in onze gemeente: onder andere woningbouw, energieopwekking, economie, natuur & recreatie. We willen als gemeente zorgvuldig om gaan met de beschikbare ruimte. Daarom kiezen we er voor om de groei van de werkgelegenheid zoveel mogelijk op te vangen in de bestaande bebouwde omgeving. Dat vraagt een andere insteek en werkwijze van ons als gemeente.

Over de samenhang tussen de verschillende ruimtevragers leest u meer in de omgevingsvisie die wij nu aan het actualiseren zijn.

Inspraakperiode concept-strategie werklocaties

Van donderdag 10 juni tot 22 juli 2021 ligt de concept-strategie werklocaties (pdf 8 MB) ter inzage.

Reageren

Nu de concept-strategie er ligt, horen we graag wat u van onze ideeën vindt. Wilt u reageren op de inhoud? Maak dan voor 22 juli 2021 gebruik van het reactieformulier.

Reactienota

De gemeente bekijkt elke reactie en geeft aan wat er met die reactie in de strategie gebeurt. Dit komt te staan in de reactienota. Deze reactienota gaat ook naar de gemeenteraad. Als die de nota en de strategie goedkeurt, dan is de nieuwe strategie werklocaties klaar.

Meer informatie