Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een toekomstvisie voor het grondgebied van de huidige gemeente Groningen.

Ontwerp Omgevingsvisie

De verwachting is dat over 10 à 15 jaar de gemeente is gegroeid naar 250.000 inwoners. Hoe blijft een snel groeiende stad compact, aantrekkelijk, leefbaar en gezond voor alle inwoners? Met een omgevingsvisie geeft de gemeente Groningen richting aan deze ontwikkeling. Verhoging van de Groningse leefkwaliteit staat hierin centraal.  

De ontwerp-omgevingsvisie 'The Next City: de Groningse leefkwaliteit voorop’ is op dinsdag 20 maart 2018 vastgesteld als laatste document op weg naar een omgevingsvisie.

Plan bekijken

De ontwerp-omgevingsvisie is digitaal beschikbaar via www.hoeziejestad.nl/ontwerp-omgevingsvisie.

De ontwerp-omgevingsvisie ligt van 29 maart tot 27 april 2018 ter inzage bij het Loket Burgerzaken, Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen. U kunt hier zonder afspraak terecht van dinsdag t/m vrijdag van 09.00-11.00 uur.
Met afspraak op maandag 13.00-17.00, dinsdag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur (donderdag t/m 19.00 uur). Mail voor een afspraak met hoeziejijstad@groningen.nl.

Zienswijze indienen

Van 29 maart tot 27 april 2018 kunt u formeel reageren op de ontwerpvisie.

  • Online kunt u een zienswijze indienen via www.hoeziejestad.nl/ontwerp-omgevingsvisie.
  • Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Gemeente Groningen, vakdirectie Stadsontwikkeling, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Contact

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen via hoeziejijstad@groningen.nl of telefoonnummer 14 050.