Steunpunt Wooncoöperatie

Het gemeentebestuur wil wooncoöperaties helpen met een steunpunt. Een wooncoöperatie is een collectief van bewoners die samen hun woning en woonomgeving vormgeven, vaak zowel in de ontwikkeling als het beheer.

Aanspreekpunt

Het steunpunt is een centraal aanspreekpunt dat bewoners en groepen informeert en kan helpen met de ontwikkeling van een wooncoöperatie. In 2020 is de motie 'Wooncoöperatie? Ik weet hoe dat moet!' door de raad aangenomen als onderdeel van de Woonvisie.

Gesprekken

Om goed aan te sluiten bij de verschillende initiatieven heeft de gemeente gesproken met initiatiefgroepen. Waar zijn zij mee geholpen? Wat moet het steunpunt doen? We spraken ook met professionele begeleiders van deze initiatiefgroepen om inzicht te krijgen in wat er nu gebeurt als een initiatiefgroep aanklopt bij de gemeente. De gemeente heeft ook gekeken hoe andere steunpunten rondom dit thema zijn georganiseerd.

Bijeenkomst

Op 13 december 2021 was er een online bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst hebben we uitgelegd hoe we het Steunpunt Wooncoöperaties voor ons zien en waarmee we begin 2022 wilden starten. De bijeenkomst was voor de gemeente een moment om te toetsen of initiatiefnemers met het Steunpunt Wooncoöperaties geholpen zijn en of we nog zaken misten.

De vragen en de antwoorden werden teruggekoppeld aan alle deelnemers van de bijeenkomst.

Tot 21 januari 2022 kon u reageren op de voorstellen voor het Steunpunt Wooncoöperaties. Op basis van de reacties bepaalt de gemeente de vervolgstap; doorgaan op de voorgestelde weg of opnieuw in gesprek.

De bijeenkomst werd ingeleid door een korte presentatie van Peter Kuenzli, de medeauteur van de publicatie 'Operatie Wooncoöperatie. Uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit', die in januari 2022 verscheen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u het contactformulierexterne-link-icoon gebruiken.