Stap 5: Evaluatie participatie

Deze laatste stap gaat over het kritisch terugkijken op het participatieproces, het vastleggen en delen van de bevindingen en leerpunten.

Maak een verslag

Nadat je het participatieproces hebt afgerond, maak je altijd een verslag. In dat verslag grijp je terug naar jouw participatieplan, want dat is wat je met de participanten hebt gecommuniceerd. Als je gedurende de uitvoering een logboek hebt bijgehouden, kun je deze ook heel goed voor het verslag gebruiken. 

Vragen die jou erbij kunnen helpen:

  • Wat heb je gedaan?
  • Wie heb je erbij betrokken?
  • Welke uitkomsten waren er en wat is ermee gedaan?
  • Hoe heeft participatie aan jouw project bijgedragen?
  • Waren er onverwachte wijzigingen?
  • Wat ging goed ?
  • Wat kan beter?
  • Welke lessen haal jij eruit?

Evalueer met betrokkenen

Betrek de participanten bij de evaluatie. Hoe je dat doet hangt af van het proces en context. Je kan hierbij denken aan het samen opstellen van een verslag, evaluatiesessie houden, deelnemers interviewen, enquête houden via Groningen Gehoord.

Draagvlak voor het resultaat is niet het belangrijkste, maar wel draagvlak voor je aanpak, voor het proces. Er is sprake van een goede participatie als de betrokken partijen zich in traject herkennen.

Vragen die jullie samen kunnen bespreken:

  • Hoe hebben de participanten het proces ervaren?
  • Kunnen de participanten zich in het proces herkennen?

Wees transparant. Deel het verslag met de participanten. Dat kan op een manier dat passend is bij jouw opdracht. Denk aan het toesturen per e-mail, publiceren op de webpagina van jouw project.

Houd er rekening mee dat er meer doelgroepen zijn die jouw verslag lezen. Het verslag kan ook door de niet-deelnemers worden gelezen, ook door het college en de gemeenteraad. Denk aan AVG, wees zorgvuldig en ga bewust om met het gebruik van persoonsgegevens.

Samenvatting

doel fase

evalueren participatieproces en lessen eruit halen om in de toekomst werkwijze te verbeteren

rollen

participanten, opdrachtnemer, opdrachtgever, team, gebiedsmanager

hulpmiddelen

- participatieplan als basis voor verslag
- logboek participatie
- evaluatievragen (later ontwikkelen)

documenten

participatieverslag

resultaat fase

een verslag dat gedeeld is met de participanten