Stadspark Groningen

Het Stadspark is op initiatief van de Groninger industrieel Jan Evert Scholten aangelegd. Dit gebeurde onder leiding van tuinarchitect Leonard Springer en stadsbouwmeester Mulock Houwer. De officiële opening was in 1926. Het park ligt in het zuiden van de stad Groningen en is met 140 hectare het grootste park van de gemeente met veel ruimte voor rust, recreatie, sport en vele andere activiteiten. Naast een evenemententerrein, een kinderboerderij en speeltuin is er onder andere een camping, een heemtuin en een paviljoen. Verder zijn er voetbalvelden, een atletiekbaan, een skatebaan en een discgolf parcours.

Groengebied

Het Stadspark is het grootste groengebied in de stad. Het is een belangrijke schakel in de Gemeentelijke Ecologische Structuur en een verbinding tussen de stad en het natuurgebied de Onlanden.

Stadspark, park voor de stad

In 2021 heeft de gemeenteraad van Groningen de Herijking visie Stadspark; Stadspark, park voor de stadexterne-link-icoon (pdf 5,7 MB) vastgesteld. In deze visie zijn een aantal doelen geformuleerd die leidend zijn bij alles wat er de komende jaren gaat gebeuren in het park. De 10 hoofdpunten zijn:

 • Een aantrekkelijker Stadspark voor bezoekers en flora en fauna
 • Betere aansluitingen op de rest van de stad
 • Een hoger beheerniveau
 • Versterken van de ecologie en de biodiversiteit door groene verbindingen met de omgeving
 • Minder autoverkeer in het park
 • Meer voorzieningen in het park die passen bij het park
 • Initiatieven van Stadjers die bijdragen aan een mooier Stadspark ondersteunen
 • Hoogwaardige ‘groene’ evenementen op de drafbaan
 • Een publiek toegankelijke drafbaan als er geen evenementen zijn
 • Meer gemeentelijke aandacht voor het park en coördinatie

Adviesgroep Stadspark, parkregisseur en coördinerend wethouder

Er gebeurt veel in en om het Stadspark. Dat is de reden dat er in oktober 2021 een gemeentelijke parkregisseur is aangesteld die zorgt voor coördinatie en afstemming van wat er speelt in het Stadspark.

Daarnaast is het belangrijk omwonenden en gebruikers van het park te betrekken bij de ontwikkelingen in het park. Hiervoor is de Adviesgroep Stadspark opgezet. Deze adviesgroep bestaat uit acht leden die allen vanuit een andere invalshoek hun advies geven over de ontwikkelingen en initiatieven in het park. Denk hierbij aan omwonenden, sport, cultuur, natuur en ecologie en recreatie. Waar mogelijk ontvangen de leden in een vroeg stadium informatie over nieuwe plannen voor het park, zodat hun adviezen meegenomen kunnen worden in de definitieve voorstellen. De leden van de Adviesgroep Stadspark kunnen het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies geven. Vanuit het college van B&W is wethouder Mirjam Wijnja aangewezen als coördinerend wethouder voor het Stadspark.

De Adviesgroep Stadspark bestaat uit de volgende leden:

 • Lammert Sietsma, bewoner Grunobuurt
 • Rutger Noordam, bewoner Buitenhof
 • Adelheid Vos, Tuin- en recreatievereniging Stadspark (TRV Stadspark)
 • Alfred Somsen, Stadspark Natuurlijk!
 • Jasper Tiemens, natuur en ecologie
 • Klaas Holtman, ondernemers
 • Rutger Kussendrager, sport
 • Geert Oude Weernink, cultuur
 • Arda Klijnsma, parkregisseur Stadspark gemeente Groningen

Meer informatie

Iets melden

 • Is er in het Stadspark iets kapot? Ligt er zwerfvuil? Hebt u een opmerking over het onderhoud van het groen of de speelplek? Doe dan een melding openbare ruimte
 • Hebt u geluidsoverlast of hinder tijdens een evenement? Doe een meldingexterne-link-icoon. Op de evenementenkalender staan activiteiten in de gemeente Groningen waarvoor een evenementenvergunning is aangevraagd.