default iconKlacht over de gemeente

Hebt u contact gehad met de gemeente Groningen en bent u niet tevreden over de dienstverlening of hoe u bent behandeld door één van haar medewerkers? Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over het contact dat u hebt gehad met de gemeente. 

Klacht indienen >

Wilt u iets doorgeven aan de gemeente? Ga dan naar melding doen.

Stuurt u de klacht liever per post? Schrijf dan een brief of vul het klachtenformulier (pdf 61 kB) in en stuur het op naar:

Gemeente Groningen
Antwoordnummer 232
9700 VB Groningen

U kunt uw schriftelijke klacht ook bij één van onze loketten afgeven.

U kunt ons ook bellen over uw klacht. Bel 14 050. Vraag naar  een  klachtenfunctionaris om uw klacht door te geven en uit te leggen.

Wat behandelen wij niet als klacht

Klachten over beleidskeuzes worden niet als klacht in behandeling genomen. Wij kunnen u een toelichting geven op het beleid. Als u het niet eens bent met het beleid, dan kunt contact opnemen met de gemeenteraad van Groningen. 

Schadeclaims worden ook niet als klacht behandeld. Als u schade hebt opgelopen en u denkt dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Wat gebeurt er met uw klacht

  • Een klachtenfunctionaris neemt uw klacht vertrouwelijk in behandeling. 
  • U hebt recht om uw klacht verder uit te leggen. U kunt aangeven of u een hoorgesprek wilt.
  • We kijken eerst naar een praktische informele oplossing en informeren u hierover.
  • Als u graag wilt dat uw klacht verder wordt onderzocht en officieel beoordeeld, dan starten we een formele behandeling van uw klacht. 
  • Voor de behandeling van een klacht heeft de gemeente 6 weken de tijd. Soms kan de behandeling met 4 weken worden uitgesteld. Hierover krijgt u bericht.
  • Een formele klachtbehandeling wordt afgerond met een brief met een beoordeling van uw klacht.

Niet eens met hoe de gemeente met uw klacht is omgegaan?

Dan kunt u terecht bij Ombudsman Groningen.