Kempensberg AI

Plannen voor rijkskantoor en gebied Kempkensberg krijgen vorm

21 juni 2024
Nieuws

De planvorming voor het nieuwe rijkskantoor en het gebied
daaromheen op de Kempkensberg nadert een volgende fase. Als initiatiefnemer realiseert het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dit kantoor de komende jaren op het open terrein naast het huidige rijksgebouw. Het RVB werkt bij de ontwikkeling nauw samen met de gemeente Groningen, met name als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit en de landschappelijke en ecologische inpassing. De verwachte ingebruikname is 2030.

Bij het ontwikkelen van het kantoor en het omliggende gebied is er veel aandacht voor duurzaamheid, de groene omgeving en de belevingswaarde. Daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in het gebied, zoals het nieuwe Zuiderplantsoen, de verdiepte aanleg van Ring Zuid en de omvorming van de Helperzoom tot een fietsstraat waarin de auto te gast is. Met het project wordt er verder gebouwd aan een levendig gebied met werk-, woon- en parkfuncties, in combinatie met ecologische waarden. Het gaat vooralsnog om de inpassing van de plannen; er ligt nog geen concreet ontwerp. 

Groene verbindingen

Met een nieuw rijkskantoor op de Kempkensberg is in 2011 al rekening gehouden in het bestemmingsplan. Daarop heeft het RVB, in overleg met de gemeente, een afwijking aangevraagd. Voor de planambities is losstaande nieuwbouw met een gedeeltelijke hoogte van 70 meter (in plaats van 45 meter) namelijk het meest geschikt. Met dit volume ontstaat er meer ruimte tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw, en daarmee ook een royale groene verbinding van de Stadstuin naar het Zuiderplantsoen. Samen met het Sterrebos en de Helperzoom leidt dat in potentie tot een nieuw, verbindend stadspark. Naast de uitnodigende inrichting komt er met deze plannen ook een ruimtelijke samenhang in de Groningse skyline, met het bestaande rijkskantoor. 

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 20 juni was er een tweede inloopbijeenkomst over het project op de Kempkensberg. Vertegenwoordigers van het RVB en de gemeente vertelden over de verwerking van de input van de vorige bijeenkomst (7 december 2023), de stand van zaken en de planning. Voor omwonenden en belanghebbenden was er ook ruimte om mee te praten over de (publieke) voorzieningen in de onderste laag van het nieuwe gebouw. Er is onder meer behoefte aan een sportfaciliteit, workshopruimtes en een café met terras. Daarnaast is er gesproken over de inrichting van de (semi-)openbare ruimte eromheen. Daarbij kwam de verkeersveiligheid aan de orde en bijvoorbeeld ook het upgraden van de koepel in het Sterrebos. Alle ideeën worden gewogen in de volgende fase waarin de plannen verder worden uitgewerkt.

Rijksdiensten in Groningen

De gemeente Groningen vindt het belangrijk om rijksdiensten te faciliteren. Dat bevordert de efficiëntie en samenwerking tussen overheidsinstanties en versterkt zo de kansen voor economische ontwikkelingen en werkgelegenheid in Groningen. De locatie Kempkensberg biedt hiervoor de ruimte. Het bestaande rijkskantoor aldaar wordt op dit moment gebruikt door DUO en de Belastingdienst.

Het gebied Kempkensberg is onderdeel van het Europapark. Meer informatie over het project Kempkensberg is te vinden op de website van het Rijksvastgoedbedrijfexterne-link-icoon en op de websiteexterne-link-icoon van de gemeente Groningen.

Sfeerbeeld van de locatie en hoogte van het nieuwe rijkskantoor.