Nieuwbouw Kievitstraat Ten Boer

Door aardbevingsschade aan het schoolgebouw, is basisschool De Huifkar verhuisd naar de Sportlaan. Het gebouw zal over drie jaar gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwe woningen. Daarvoor maakt de gemeente plannen. Die plannen bespreken wij met omwonenden, inwoners en vertegenwoordigers in Ten Boer. In de tussentijd beheert CareX het gebouw, die de ruimtes tijdelijk verhuurt.

Participatie

Op 30 oktober 2023 was er een informatie bijeenkomst in het gebouw aan de Kievitstraat nummer 6. De gemeente, CareXexterne-link-icoon  en het Wij-team Ten Boerexterne-link-icoon informeerden u over de tijdelijke invulling van het gebouw. De inloopbijeenkomst is goed bezocht. De eerste wensen en ideeën voor het tijdelijk gebruik en de nieuwbouw zijn inmiddels met ons gedeeld.

Locatie

De huidige locatie Kievitstraat 6:

Planning

 • 30 oktober 2023
  Eerste inloopbijeenkomst samen met CareX en het Wij-team over het tijdelijk gebruik. 
 • 1e halfjaar 2024
  Bespreken eerste ontwerpen woningbouwontwikkeling en stedenbouwkundige randvoorwaarden.
 • 2025/2026
  Besluit van de raad. 
  Sloopvergunning aanvragen en start bouw.

Documenten

Contact en nieuwsbrief