Voormalige tabaksfabriek Niemeyer

Niemeyer

Tabaksfabriek Niemeyer heeft op 1 maart 2023 haar deuren gesloten. Op 1 februari 2023 heeft de gemeenteraad besloten om Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de locatie Paterswoldseweg 43 te vestigen.

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Waarom een Wvg?

De gemeente wil graag regie houden op wat er straks gebeurt op de plek van deze karakteristieke tabaksfabriek. Zo wil de gemeente niet dat hier woningen komen. Maar juist wel ruimte geven om in dit cultuurhistorische pand een creatief en maatschappelijk programma aan te bieden, bijvoorbeeld meer ruimte voor werkgelegenheid, onderwijs, kunst en cultuur.

Stand van zaken

Eigendom terrein

De locatie aan de Paterswoldseweg is eigendom van British American Tobacco (BAT). Op dit moment zijn de gemeente en BAT niet met elkaar in gesprek. De eigenaar kan besluiten de locatie zelf te houden en niet aan de gemeente te verkopen. Het risico is dan groot er niks komt op het terrein en dat het pand langdurig leeg komt te staan.

Kans voor ontwikkeling

Op 1 november 2023 heeft het college van B&W een brief aan de gemeenteraadexterne-link-icoon gestuurd. Hierin staat dat ontwikkelaar MWPO zich heeft gemeld bij de gemeente. MWPO heeft plannen voor het ontwikkelen van de voormalig tabaksfabriek. De ontwikkelaar weet dat er een Wvg op deze locatie ligt. Ze geven aan dat de eigenaar (BAT) een verzoek zal indienen aan het college om af te zien van het verplicht te koop aanbieden aan de gemeente. Hierdoor zou het voor BAT mogelijk zijn om de locatie over te dragen aan MWPO.

Dit is een kans voor de gemeente om regie te houden op de ontwikkeling van deze locatie. MWPO wil met de gemeente overleggen en de afspraken vastleggen in een overeenkomst. Hierin staan dingen over hoe de locatie en de oude fabriek ingevuld gaan worden.

Wat is het vervolg?

BAT en MWPO werken toe naar een overdracht van de eigendommen. Voordat dit kan plaatsvinden moet de gemeenteraad besluiten op een ontheffing van de Wvg. Dit besluit neemt de gemeenteraad alleen als het programma van de ontwikkelaar voldoende creatief en maatschappelijk is, zoals beschreven is bij het vestigen van de Wvg.

Om dit programma vast te leggen werken de ontwikkelaar en de gemeente aan een overeenkomst. Hierin komen voorwaarden voor de ontwikkeling van de locatie te staan.

Het proces dat nog doorlopen moet worden voordat er een ontwikkeling van de grond komt is nog lang. Zodra de plannen concreter zijn zal MWPO samen met de gemeente de buurt en omwonenden hierbij betrekken.

Planning

2023

  • Afstemming tussen gemeente en MWPO op stedenbouwkundig en programmatisch vlak.

Vanaf 2024

  • Gemeente en MWPO kunnen na afstemming komen tot een overeenkomst.
  • Eigenaar (BAT) moet instemmen met plannen van MWPO.
  • Gemeenteraad neemt een besluit over de Wvg op de locatie Paterswoldseweg 43.

Documenten

Meer informatie

Als er nieuws is, plaatst de gemeente hierover een bericht in de nieuwsbrief Groningen Zuid. Neem hierop een abonnement, dan blijft u over dit onderwerp op de hoogte.

Veel vragen over wat er in de toekomst eventueel gaat veranderen, kunnen we nu nog niet beantwoorden. Deze webpagina wordt steeds bijgewerkt met het laatste nieuws.

Wilt u meer weten over de plannen van MWPO? Kijk dan op de website www.niemeyernieuws.nlexterne-link-icoon.