De Held III in vogelvlucht

Moderne gezinswijk De Held III gaat er komen

27 maart 2024
Nieuws

De gemeente Groningen en de Groninger Projecten CV (GPCV) hebben het akkoord op hoofdlijnen voor De Held III ondertekend. Dat is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het nieuwe woongebied aan de noordwestelijke rand van de stad. De Held III wordt een moderne gezinswijk, met een uitgesproken groen karakter en een brede differentiatie aan (betaalbare) woningen. Naar verwachting worden in 2027 de eerste van in totaal 1.850 woningen gerealiseerd. Met dit aantal draagt de nieuwe wijk stevig bij aan de Groningse woningambitie en -behoefte.

Het akkoord op hoofdlijnen volgt op jarenlange gesprekken over de ontwikkeling van het gebied tussen Gravenburg en De Held. Het plangebied bestaat uit drie delen: noord, centrum en zuid. Uitgangspunt is het bouwen in evenwicht met natuur en ecologie. Met een herkenbare wierdenstructuur vormt de geschiedenis van het gebied als wierdenlandschap de basis voor het plan. In deze structuur liggen woonbuurten, de wierden, verhoogd in het landschap en krijgen nagenoeg alle woningen een adres aan het groen.

Echte gezinswijk

Wethouder Rik van Niejenhuis kondigde het akkoord op hoofdlijnen in januari al aan. Hij is verheugd dat de handtekeningen nu staan. “Het is opnieuw een belangrijke stap voor de invulling van onze woningambitie, aan de westkant van de stad. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we het graag willen aanpakken: inzetten op grote woningbouwlocaties en de krachten bundelen met marktpartijen en woningcorporaties. Daar komt bij dat De Held III zich onderscheidt als een moderne en duurzame gezinswijk, met sociale en betaalbare woningbouw. Met als ambitie een gevarieerde woonwijk met veel groen, water en ruimte voor wijkfuncties. En in opzet gericht op de fietser, voetganger en het openbaar vervoer. Tot slot biedt de wijk ook volop kansen voor doorstromers uit omliggende wijken.”

1.850 woningen

Het plan is om 1.850 woningen te realiseren bij De Held III, waarvan er per jaar 150 tot 200 gebouwd moeten worden. Het woningbouwprogramma is divers: 30 procent sociale woningbouw, 20 procent betaalbare woningbouw en 50 procent vrije sector. Het centrale gebied vormt de logische plek voor een voorzieningencentrum. Onderdeel van het plan is ook een nieuw wijkpark tussen de bestaande school bij Gravenburg en een nieuw sportpark aan de noordoostzijde van het plangebied, tussen het Reitdiepsplein en de volkstuinen. Een hoofdontsluitingsroute, een ov-verbinding en een fijnmazig netwerk van fiets- en voetpaden maken het gebied uitermate toegankelijk.

Stedenbouwkundig kader

Met de ontwikkeling van De Held III worden de bestaande wijken De Held en Gravenburg aan elkaar gekoppeld. Vanwege de verdeling in grondeigendommen en het nog ontbreken van ontsluitingen is er gekozen voor een integrale gebiedsontwikkeling. Op korte termijn worden het concept stedenbouwkundig kader, de uitgangspunten en de planning tijdens inloopbijeenkomsten met omwonenden en andere stakeholders gedeeld. De gemeente hoort graag wat zij van de plannen vinden. Later dit jaar, als er ook gestart wordt met de verdere uitwerking van de eerste deelfase, willen de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst met elkaar sluiten. Het akkoord op hoofdlijnen vormt daar de basis voor. 

Meer informatie over De Held III is te vinden op deze webpaginaexterne-link-icoon.