health-care iconMeestgestelde vragen Meerkostenregeling

Lees de antwoorden op de meestgestelde vragen over de 'tegemoetkoming van de aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten' (ook wel Meerkostenregeling genoemd).

Meestgestelde vragen

Het gaat om een officieel bewijs van de zorgverzekeraar met daarop de naam, het bedrag van het verplicht eigen risico dat in rekening is gebracht en het jaar 2022 waarin dat in rekening gebracht is.

Staan er op het bewijs dat u van uw verzekeraar krijgt andere gegevens of zorgkosten dan mogen die onleesbaar gemaakt worden. Deze zijn voor de aanvraag niet nodig.

Soms is het mogelijk om in te loggen op de website van de zorgverzekeraar. Hier kunt u zien wat het eigen risico is dat in rekening is gebracht. Hiervan kan een zogenaamde printscreen of print gemaakt worden. Of u kunt een foto maken van de ziektekosten, zolang de omschrijving duidelijk is. Ook dit kan gebruikt worden als bewijs.
Ook op de app van uw zorgverzekeraar kunt u uw verbruikte eigen risico zien. Hiervan kunt u een screenshot of foto maken en dit als bewijsstuk naar ons toesturen. Zorg er dan wel voor dat uw naam en geboortedatum hierop zichtbaar zijn.

In verband met de privacy worden gegevens die niet van belang zijn voor de aanvraag niet bewaard.

Hebt u door een chronische ziekte of beperking in 2022 extra kosten (€ 385,- of meer) gemaakt die niet op andere wijze vergoed worden? Maar u hebt het verplicht eigen risico om welke reden dan niet volledig betaald? Dan wordt van u gevraagd met nota’s (betalingsbewijzen, bonnetjes enz.) aan te tonen dat u in 2022 in totaal voor minimaal € 385,- extra kosten gemaakt hebt door uw chronische ziekte of beperking.

Het kan dan gaan om bijvoorbeeld de kosten voor dieet, hulpmiddelen (o.a. speciale aangepaste brillen, rollator, rolstoel, sta-op hulp, hoog-/laagbed, krukken, scootmobiel, douchestoel, alarmeringsapparaat, aangepaste fiets en driewielers), extra kleding / beddengoed, verwarming, vervoer, eigen bijdrage (o.a. medicijnen, CAK, was- en strijkservice en huishoudelijke hulp), medicijnen die niet meer vergoed worden, fysiotherapie die niet vergoed wordt, extra kosten voor het wassen van kleding en/of overige kosten die hier niet genoemd zijn.

Als u in 2022 het hele jaar een bijstandsuitkering van de gemeente Groningen hebt gehad, hoeft u geen inkomensverklaring van de belastingdienst (IB 60) in te leveren.

Dat geldt echter niet als u naast een (aanvullende) bijstandsuitkering nog andere inkomsten hebt gehad. Zodra er naast de uitkering sprake is van andere inkomsten moet de inkomensverklaring (IB 60) wél als bewijs meegestuurd worden.

Volg de instructies op belastingdienst.nl

Telefonisch opvragen kan ook:

 • Bel de Belastingtelefoon: 0800 0543
 • Houd uw Burgerservicenummer bij de hand als u belt
 • Binnen een week ontvangt u de verklaring.

U kunt in 2023 aanvragen vanaf 1 april tot en met 30 november . Aanvragen ingediend na 30 november 2023 worden niet in behandeling genomen. Na het (digitaal) inleveren van het formulier wordt de aanvraag gecontroleerd. Als er nog gegevens ontbreken, zullen wij deze bij u opvragen. Als alles compleet is, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.

De vergoeding kan per persoon aangevraagd worden. U moet hiervoor per persoon een aanvraagformulier invullen. Ook als u gehuwd bent of samenwoont. Bij aanvragen voor minderjarige kinderen vult u per kind een apart aanvraagformulier in. Per aanvraagformulier moeten ook álle bewijsstukken worden ingeleverd.

Voor kinderen geldt binnen de ziektekostenverzekering geen verplicht eigen risico. Hebt u door de chronische ziekte of beperking van een of meerdere van de kinderen extra kosten in 2022 gemaakt die niet op andere wijze vergoed worden? Dan kunt u een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat er extra kosten (€ 385,- of meer) gemaakt zijn.

De aanvraag voor een minderjarig kind kan alleen worden gedaan door de ouder of verzorger tot wiens last het minderjarige kind komt.

Door de wet op de privacy mogen we geen gegevens gebruiken van minderjarigen om hen een brief en/of aanvraagformulier toe te sturen. Wil men een aanvraag indienen voor een minderjarig kind, dan kiest u na inloggen met uw DigiD voor de optie ”Ik heb geen aanvraag ontvangen” (zie verder onder Digitaal aanleveren).

Nee, een uitkering zoals een Wajong, WIA, WAO of Ziektewetuitkering is geen geldig bewijs voor een chronische ziekte of beperking.

Nee, het inkomen van de ouders telt in die situatie niet mee.

Alleen als de aanvrager is overleden na de dag dat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, wordt de aanvraag nog beoordeeld.

Alleen als u woonde in de gemeente Groningen op de dag dat wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, wordt de aanvraag nog beoordeeld.

Hebt u een formulier ontvangen waarop het IBAN al is ingevuld?

 • Als u een uitkering ontvangt van de gemeente, mag het IBAN niet worden gewijzigd.
 • Als u onder bewind staat (bijvoorbeeld bij de Kredietbank), mag het IBAN niet worden gewijzigd.
 • Alleen als bovenstaande niet van toepassing is, dan mag het IBAN veranderd worden.

  Jaarlijks wordt de vergoeding opnieuw bekeken door de gemeente Groningen.

  Nee. De regeling geldt per jaar en kan alleen in het lopende jaar worden aangevraagd en alleen binnen de voor dat jaar vastgestelde periode. Achteraf aanvragen kan niet.

  1. Aanvraagformulier ontvangen van de gemeente Groningen

  In 2023 hebben we verschillende doelgroepen een aanvraagformulier gestuurd. Dit is een persoonlijk aanvraagformulier op basis van de gegevens die bij ons bekend zijn. Het is de bedoeling dat u het toegestuurde formulier gebruikt. Op het formulier staat precies welke bewijsstukken we nodig hebben.

  1. Geen aanvraagformulier ontvangen

  Hebt u geen aanvraagformulier ontvangen, bijvoorbeeld bij een eerste aanvraag of bij een aanvraag voor een minderjarig kind, dan kunt u toch inloggen. Daarna volgt u de instructies.

  >> Inloggen met uw DigiD

  In 2023 moeten het aanvraagformulier en alle bewijsstukken digitaal worden ingeleverd. Daarvoor moet u het aanvraagformulier en alle bewijsstukken eerst scannen.

  Om het aanvraagformulier en de bewijsstukken digitaal te kunnen inleveren (uploaden) moeten deze eerst gescand worden. Met een speciale ‘app’ maakt u een soort foto van het formulier en van elke bewijsstuk. De app zet dit automatisch om in een voor de computer bruikbaar document (PDF). De app kunt u gratis downloaden in de Appstore of Playstore Bijvoorbeeld ‘Tiny scanner’ of ‘CamScanner’.

  Scan het aanvraagformulier en de bewijsstukken vóór u inlogt, dan kunt u ze meteen uploaden. En vergeet niet het aanvraagformulier te ondertekenen.

  U kunt het aanvraagformulier en de bewijsstukken digitaal, via de computer, inleveren. Dat doet u via het digitale loket van de gemeente Groningen. Digitaal inleveren heeft het voordeel dat de afhandeling van uw aanvraag sneller gaat. Echt moeilijk is het niet!

  Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Geen DigiD? Deze kunt u aanvragen via digid.nl

  Na inloggen kiest u voor de formulieren-optie die bovenaan het aanvraagformulier staat dat u van de gemeente hebt ontvangen.

  Hebt u geen formulier ontvangen (bijvoorbeeld bij een eerste aanvraag of een aanvraag voor kinderen)? Kies dan voor de optie “Ik heb geen aanvraag ontvangen”.

  U kunt het formulier ook per post insturen. Maar in verband met de verwerkingstijd raden wij u dit af. Lukt het u niet om de stukken digitaal aan te leveren, dan kunt u altijd een beroep doen op het WIJ-team bij u in de buurt. De WIJ-medewerkers helpen u graag. De WIJ-teams zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur: bel 050 367 42 00. Let op: kom niet langs zonder afspraak!

  Hebt u geen DigiD? Dan kan het WIJ-team u ook helpen bij het aanvragen daarvan.

  Lukt digitaal aanleveren van de aanvraag echt niet? Stuur dan het aanvraagformulier en alle bewijsstukken naar:

  Gemeente Groningen
  Team Meerkosten
  Antwoordnummer 606
  9700 VB  Groningen