Kind erkennen

U wilt wettelijk vader of duomoeder zijn van een kind, zonder huwelijk of partnerschap. U hoeft dan niet de biologische ouder te zijn. U kunt een kind erkennen vóór de geboorte, bij aangifte van de geboorte of na aangifte van de geboorte.

Wat u moet weten

Erkennen tijdens de zwangerschap heet ‘erkenning van de ongeboren vrucht’.

 • Erkennen van een ongeboren kind/vrucht geeft automatisch het ouderlijk gezag over het kind.
 • Kiest u er voor dat het gezag alleen bij moeder ligt, dan moet u samen een verklaring afleggen aan het loket.
 • Kiest u voor de achternaam van de vader bij uw 1e kind? Dan moet de moeder meekomen naar het loket.
 • Is het uw 2e of volgende kind? Dan hoeft de moeder niet mee te komen. Zij moet wel toestemming gevenexterne-link-icoon (pdf 35 kB). Ook geeft moeder hierbij toestemming voor het gezamenlijk ouderlijk gezag.
 • Kiest u bij de erkenning voor de achternaam van de moeder? Dan moet de moeder toestemming gevenexterne-link-icoon (pdf 35 kB). De moeder hoeft dan niet aanwezig te zijn.
 • De moeder moet toestemming geven. Dit moet persoonlijk als er sprake is van naamskeuze, anders kan het schriftelijk.
 • U bent vanaf de geboorte de wettelijke vader of duomoeder.
 • Krijgt het kind de achternaam van de vader? Dan heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. Krijgt u hierna samen nog een kind? Dan krijgt die automatisch dezelfde achternaam als het kindje erkend is.
 • U kunt de achternaam bij de erkenning doorgeven.
 • Kiest u geen achternaam? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.
 • Erkenning vóór de geboorte kan in elke gemeente in Nederland.
 • Erkent u het kind bij de aangifte van de geboorte? De moeder moet toestemming geven. Dit moet in persoon als er sprake is van naamskeuze, anders kan het schriftelijk. Erkennen vóór de geboorte heeft daarom de voorkeur.
 • Is het uw 2e of volgende kind? Dan moet de moeder toestemming gevenexterne-link-icoon (pdf 35 kB). Moeder geeft hierbij ook toestemming voor het gezamenlijk gezag.
 • Kiest u bij de erkenning voor de achternaam van de moeder? Dan moet de moeder toestemming geven. De moeder hoeft dan niet aanwezig te zijn. Moeder geeft hierbij ook toestemming voor het gezamenlijk gezag.
 • Bent u moeder en wordt uw kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een vrouw? Door duomoederschap kunt u samen moeder worden. Neem dan bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchtingexterne-link-icoon. Hebt u deze verklaring niet, omdat u gebruik maakt van een bekende donor? Dan kunt u een erkenningsakte laten opmaken. Het is aan te raden om dit vóór de aangifte van de geboorte te doen. Meer informatie over duomoederschap en ouderlijk gezag leest u op rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.
 • Erkenning bij aangifte kan alleen in de gemeente waar het kind is geboren.

Formulier toestemming erkenning kind (pdf 35 kB)

 • Heeft een kind geen wettelijke vader? Dan kan het worden erkend. Maar dat kan alleen met toestemming. De erkenner krijgt automatisch het gezag als het kind minderjarig is.
 • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder toestemming geven.
 • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moeten de moeder en het kind toestemming geven. Het kind moet ook meekomen.
 • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan moet alleen het kind toestemming geven. Het kind kiest zelf welke achternaam het krijgt.
 • Erkenning na geboorteaangifte kan in elke gemeente in Nederland.

U kunt de achternaam van het kind doorgeven als u het kind erkent. Lees meer over achternaam kind kiezen.

Tot welke leeftijd verantwoordelijk?

U bent officieel verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind tot het 21 jaar wordt.

Erfgenaam

U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.

Gaat u scheiden?

Dan hebt u recht op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht u te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind.

Nationaliteit

Het kan zijn dat uw kind uw nationaliteit krijgt. Dit hangt af van de wetgeving van het land waarvan u de nationaliteit hebt.

Wanneer automatisch wettelijk vader?

Een man is automatisch wettelijk vader als hij is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind.

Wanneer kan ik een kind niet erkennen?

U kunt een kind niet erkennen als het kind al 2 ouders heeft.

Levenloos geboren kind

U kunt erkenning aanvragen als het kind levenloos geboren is.

Aanvragen

Maak een afspraak om uw kind te erkennen.

Afspraak maken (vóór de geboorte)externe-link-icoon

Afspraak maken (ná de geboorte)externe-link-icoon

Erkent u het kind bij de geboorteaangifte? Ga dan naar geboorte kind doorgeven.

Meenemen

 • Geldig paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument van uzelf en van de moeder.
 • Als het kind 12 jaar of ouder is: Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) van het kind. Het kind moet ook meekomen.
 • Als u samen al ouders van een eerder kind bent: schriftelijke toestemming van de moeder (pdf 105 kB).
 • Als uw kind in het buitenland is geboren: Geboorteakte van het kind.
 • Erkent u een 1e kind? En wilt u het kind de achternaam van de vader of duomoeder geven? Dan moeten beide ouders samen langskomen. Kiest u geen achternaam? Dan krijgt het kind de naam van de moeder. U moet dan schriftelijke toestemming van de moeder en de originele identiteitsbewijzen (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) van u beiden meenemen.

Kosten

Geen kosten.

Meer informatie