Kind erkennen

U wilt wettelijk vader van een kind of duomoeder zijn, zonder huwelijk of partnerschap. U hoeft dan niet de biologische ouder te zijn. U kunt een kind erkennen vóór de geboorte, bij aangifte van de geboorte of na aangifte van de geboorte.

Aanvragen

Meenemen

 • Geldig paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument van uzelf en van de moeder.
 • Als het kind 12 jaar of ouder is: geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) van het kind. Het kind moet ook meekomen.
 • Als u samen al ouders van een eerder kind bent: schriftelijke toestemming van de moeder (pdf 105 kB).
 • Als uw kind in het buitenland is geboren: geboorteakte van het kind.
 • Erkent u een eerste kind? En wilt u het kind de achternaam van de vader of duomoeder geven? Dan moeten beide ouders samen persoonlijk langskomen. Kiest u geen achternaam? Dan krijgt het kind de naam van de moeder. U moet dan schriftelijke toestemming van de moeder en de originele identiteitsbewijzen (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) van u beiden meenemen.

Voorwaarden

Erkennen vóór de geboorte

Formulier toestemming erkenning kind (pdf 105 kB)

 • Erkennen tijdens de zwangerschap heet ‘erkenning van de ongeboren vrucht’.
 • De moeder moet toestemming geven. Dit moet in persoon als er sprake is van naamkeuze, anders kan het schriftelijk.
 • U bent vanaf de geboorte de wettelijke vader of duomoeder.
 • Krijgt het kind uw achternaam? Dan heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. Krijgt u hierna samen nog een kind? Dan krijgt die automatisch dezelfde achternaam als het kindje erkend is.
 • U kunt de achternaam bij de erkenning doorgeven.
 • Kiest u geen achternaam? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.
 • Erkennen van een ongeboren kind/vrucht geeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. U vraagt dit aan bij de rechter na de geboorte van het kind en na het erkennen. Tijdens de afspraak krijgt u alle informatie.
 • Erkenning vóór de geboorte kan in elke gemeente in Nederland.

Erkennen bij aangifte geboorte

Formulier toestemming erkenning kind (pdf 105 kB)

 • Erkent u het kind bij de aangifte van de geboorte? De moeder moet toestemming geven. Dit moet in persoon als er sprake is van naamkeuze, anders kan het schriftelijk. Erkennen vóór de geboorte heeft daarom de voorkeur.
 • Is het uw tweede of volgende kind? Dan moet de moeder toestemming geven (pdf 105 kB).
 • Kiest u bij de erkenning voor uw achternaam? Dan moet de moeder hiervoor toestemming geven.
 • Bent u vrouw en wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een vrouw? Door duomoederschap kunt u samen moeder worden. Neem dan bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Hebt u deze verklaring niet omdat u gebruik maakt van een bekende donor? Dan kunt u een erkenningsakte laten opmaken. Het is aan te raden om dit vóór de aangifte van de geboorte te doen. Meer informatie over duomoederschap en ouderlijk gezag leest u op de website van de Rijksoverheid.
 • Erkenning bij aangifte kan alleen in de gemeente waar het kind is geboren.

Erkennen na aangifte van de geboorte

Formulier toestemming erkenning kind (pdf 105 kB)

 • Heeft een kind geen wettelijke vader? Dan kan het worden erkend. Maar dat kan alleen met toestemming.
 • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder toestemming geven.
 • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moeten de moeder en het kind toestemming geven. Het kind moet ook meekomen.
 • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan moet alleen het kind toestemming geven. Het kind kiest zelf welke achternaam het krijgt.
 • Erkenning na geboorteaangifte kan in elke gemeente in Nederland.

Wat u verder moet weten

 • U bent officieel verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind tot het 21 jaar wordt.
 • U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.
 • U kunt de achternaam van het kind doorgeven als u het kind erkent.
 • Gaat u scheiden? Dan hebt u recht op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht u te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind.
 • Het kan zijn dat uw kind uw nationaliteit krijgt. Dit hangt af van de wetgeving van het land waarvan u de nationaliteit hebt.
 • Een man is automatisch wettelijk vader als hij is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind.
 • U kunt een kind niet erkennen als het kind al twee ouders heeft.
 • U kunt erkenning aanvragen als het kind levenloos geboren is.

Meer informatie

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de erkenning van een kind.

Kosten

Geen