default iconKaart openbare laadpalen

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren. Belangrijk daarbij is dat mensen gebruik kunnen maken van een elektrische laadpaal dicht bij hun huis.

Dekkend netwerk

Naar verwachting rijden er in 2025 ruim 16.000 elektrische voertuigen in de gemeente Groningen. Ongeveer tweederde van deze eigenaren heeft geen eigen oprit en kan daardoor niet laden op eigen terrein. Zij kunnen een openbare laadpaal aanvragen.

Wij gaan een dekkend netwerk van laadpalen aanleggen binnen de gemeente Groningen. Bewoners die niet op eigen terrein kunnen laden, kunnen dan een openbare laadpaal aanvragen op loopafstand van hun woning. Daarvoor wordt het aantal openbare laadpalen fors uitgebreid. Hoe we dat aanpakken, staat beschreven in de Visie Openbare Laadinfrastructuur Groningen 2025.

Kaart

De gemeente heeft in kaart gebracht wat geschikte locaties zijn voor nieuwe openbare laadpalen. Hiermee kunnen wij in de hele gemeente een openbare laadpaal plaatsen op loopafstand van de aanvrager. Bekijk deze locaties bij u in de buurt op de plankaart. 

De locaties zijn gekozen op basis van een aantal richtlijnen, zoals voldoende ruimte op de stoep voor rolstoelgebruikers en een acceptabele loopafstand voor de e-rijder. Deze richtlijnen staan in de plaatsingsleidraad. Deze leidraad wordt regelmatig geactualiseerd zodat deze overeenkomt met de nieuwste inzichten en regelgeving.

Inspraak en besluit

Van 28 mei tot 1 juli 2020 kon u online reageren op de kaart. De gemeente heeft alle binnengekomen reacties beoordeeld en de plankaart op een aantal punten aangepast. Alle binnengekomen reacties vindt u met ons antwoord in het reactierapport (pdf 259 kB).

Het college van B&W heeft hierna in november 2020 in één keer een besluit genomen over alle mogelijke locaties voor laadpalen. Hiermee is het proces voor het aanvragen en plaatsen van laadpalen aanmerkelijk versneld.

Besluit nieuwe laadpalen

We verwachten dat er op de kaart voldoende locaties staan voor nieuwe openbare laadpalen. Mocht er toch een nieuwe locatie bijkomen, bijvoorbeeld in een nieuwe woonwijk of bij wijkvernieuwing, dan kan het college hiervoor een apart verkeersbesluit nemen. Dit werkt als volgt:

  1. Bewoners en forenzen kunnen op www.laadpaalnodig.nl een verzoek indienen voor een openbare laadpaal;
  2. De gemeente beoordeelt de plek volgens de criteria in de plaatsingsleidraad openbare laadinfrastructuur.
  3. Als de locatie geschikt is, dan neemt de gemeente een verkeersbesluit. Daarmee worden de twee parkeervakken aan weerszijde van de paal bestemd voor het laden van een elektrisch voertuig. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad. Om op de hoogte te zijn van de verkeersbesluiten, kunt u de app Groningen-Omgevingsalert downloaden.
  4. Bewoners hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen dit verkeersbesluit.
  5. De gemeente plaatst vanaf de zomer van 2023 nieuwe laadpalen. Kijk voor meer informatie over de actuele stand van zaken op Openbare laadpaal aanvragen.