U bent hier

Openbare laadpaal aanvragen

Bent u voor het parkeren van uw elektrische auto afhankelijk van een openbare parkeerplaats op straat? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen. Deze laadpaal is dan niet alleen voor uzelf bedoeld, maar ook voor andere gebruikers.

Let op! U mag zelf geen laadpaal plaatsen op openbaar terrein. Ook een kabel over het trottoir leggen is niet toegestaan.

Algemeen

De provincies Groningen en Drenthe willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto's dragen daaraan bij. Voldoende openbare laadpalen stimuleren elektrisch rijden. Vanaf 1 juli 2019 worden 1.000 openbare laadpalen in Groningen en Drenthe geplaatst, waarvan 400 in de gemeente Groningen.

Met 100% Nederlandse, groene stroom dragen we bij aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en duurzame energie. We willen hiermee minder uitstoot van CO₂ en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer realiseren. Nieuw in dit project is dat e-rijders naar verwachting eind van dit jaar een eigen, lokale energieleverancier kunnen kiezen.

Kosten

Het aanvragen en plaatsen van de laadpaal is gratis. De prijs die u als elektrisch rijder betaalt aan de paal is 29 cent/kWh. Dit is exclusief de kosten voor de laaddienstverlener (gebruik laadpas). De laaddienstverlener kiest u zelf.

Openbare laadpalen in Nederland

Alle openbare laadpalen in Nederland vindt u op de website oplaadpunten.nl.

Voorwaarden

Om een verzoek te kunnen indienen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U woont in de gemeente of u werkt minimaal 20 uur per week in deze gemeente.
  • U rijdt of gaat een elektrische auto rijden die volgens de technische specificaties van de fabrikant minimaal 50 km (NEDC) elektrisch kan rijden.
  • U bent niet in het bezit van een eigen parkeerterrein en bent voor het parkeren van uw elektrische auto afhankelijk van een openbare parkeerplaats op straat.
  • Binnen loopafstand (circa 250 meter, in de binnenstad van Groningen 500 meter) van uw woon- of werkadres is nog geen openbaar laadpunt aanwezig. Het kan ook zijn dat er wel een openbaar laadpunt aanwezig is, maar dat uit de gegevens blijkt dat een nieuw openbaar laadpunt noodzakelijk is. Geef uw verzoek daarom wel altijd door.

Aanvragen

Openbaar terrein

Een openbare laadpaal vraagt u aan via het bedrijf Allego BV. U kunt hier uitsluitend een aanvraag doen voor een openbare laadpaal bij u in de straat/buurt. Deze openbare laadpaal is voor algemeen gebruik. U kunt hier geen aanvraag doen voor het plaatsen van een laadpaal op eigen terrein.

Eigen parkeerterrein?

Als u als bewoner of als bedrijf een eigen parkeerterrein heeft, dan kunt u een laadpunt op eigen oprit, eigen terrein of op het terrein van de Vereniging van Eigenaren (VvE) laten plaatsen. Dit hoeft u niet te melden bij de gemeente. Dit regelt u zelf bij één van de leveranciers van laadpalen. Indien van toepassing moet u dit overleggen met uw VvE.

Na uw aanvraag

  1. Allego checkt uw aanvraag en beoordeelt of u in aanmerking komt voor een openbare laadpaal. Voldoet uw aanvraag, dan regelt Allego voor u de vergunning en het verkeersbesluit bij de gemeente.
  2. De gemeente neemt een verkeersbesluit voor het gebruik van de parkeerplaats(en) en het plaatsen van een verkeersbord. Tijdens de bezwaarperiode voorafgaand aan het verkeersbesluit, 6 weken, is het mogelijk bezwaar te maken tegen de plaatsing. Als er geen bezwaren komen, plaatst Allego vervolgens de laadpaal op een strategische plek bij u in de buurt. Op maximaal circa 250 meter en in de binnenstad van Groningen 500 meter loopafstand van uw woning of bedrijf.
  3. Bij de laadpaal wordt ten minste 1 parkeervak gereserveerd voor het laden van elektrische voertuigen.

Meer informatie

Contact