Herinrichting Peizerweg

De Peizerweg wordt opnieuw ingericht en opgeknapt. Dit gebeurt in 2 fases:

Werkzaamheden

Fase 1:

  • Aanleggen parkeervakken en plantvakken.
  • Aanleggen voorzieningen voor fietsparkeren.
  • Verbreden en herstellen fietspaden.
  • Herstraten voetpaden.
  • Herinrichting parallelweg tot aan de Van Wassenaerstraat en de kruising/ inrit Admiraal de Ruyterlaan.
  • Planten van 35 nieuwe bomen planten en aanleggen beplanting.

Fase 2:

  • Plateaus in de rijbaan aanleggen en de rijbaan weer netjes maken.
  • Aanpassen fietsoversteek bij de Admiraal de Ruyterlaan.

Planning

  • Fase 1 is zo goed als klaar. Rond half november 2023 worden de bomen geplant en de beplanting aangelegd. Dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.
  • Fase 2: de werkzaamheden aan de rijbaan en de fietsoversteek bij de Admiraal de Ruyterlaan starten na afloop van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Dit zal waarschijnlijk in het 4e kwartaal van 2024 zijn. We kijken nog of we deze werkzaamheden toch eerder kunnen uitvoeren.

Meer informatie

Contact

Hebt u vragen? Gebruik het contactformulierexterne-link-icoon en vul bij onderwerp 'Herinrichting Peizerweg' in. Of bel 14 050.