Herinrichting Peizerweg

In het najaar van 2021 krijgt de Peizerweg een nieuwe inrichting. Een aannemer voert het uit, in opdracht van de gemeente. Er komen duidelijke parkeervakken, groen en voorzieningen voor fietsparkeren. En er worden 35 nieuwe bomen geplant. Ook de rijbaan, het fietspad en de stoep worden dan weer netjes gemaakt.

Nieuwe indeling

Door de coronaregels is het lastig om bijeenkomsten te organiseren om de nieuwe inrichting van de Peizerweg te bespreken. De gemeente heeft een voorstel (concept-ontwerp) gemaakt voor de nieuwe inrichting van de straat. Dit in overleg met een klankbordgroep, bestaande uit bewoners en vertegenwoordigers van de buurtvereniging Zeeheldenbuurt. Het concept-ontwerp hangt vanaf juni 2021 in een vitrine in de buurt. U kunt het plan dan bekijken op een groot formaat. De bewoners krijgen hierover een brief. Ook op deze webpagina kunt u het concept-ontwerp (pdf 1,8 MB) inzien.

Verkeersveiligheid

In 2017 is een bewonersavond gehouden. Verkeersveiligheid was een van de onderwerpen. In het concept-ontwerp is rekening gehouden met de opmerkingen en wensen die buurtbewoners toen hebben geuit.

Hoe gaat het dan verder?

De gemeente vraagt de bewoners om het voorstel voor de nieuwe indeling van de straat te bekijken en opmerkingen en aanvullingen door te geven. Welke bomen zien de bewoners graag terug in de straat? Staan de fietsrekken op de goede plek? Welke planten komen er in de groenvakken? Met de aanvullingen en opmerkingen van de bewoners wordt het plan dan aangepast. Daarna gaat de gemeente in de Peizerweg aan de slag. Dat zal zijn in het najaar van 2021.

De gemeente hoopt het concept-ontwerp in juni 2021 in de buurt onder de aandacht te kunnen brengen. Daarna maakt ze op basis van de binnengekomen aanvullingen een definitief ontwerp. Ook dat komt weer te hangen in de vitrine, of er komt een bijeenkomst - als de coronamaatregelen dat weer toelaten. In het najaar wordt het werk uitgevoerd.

Planning

  • Juni 2021: concept-ontwerp
  • Na aanvullingen, augustus/september 2021: definitief ontwerp
  • Najaar 2021: bijeenkomst en uitvoering

Contact

Hebt u vragen? Gebruik het contactformulier of bel 14 050.