Groningen Goed op Weg

Naar een leefbare, schone en gezonde gemeente.

Groningen groeit. De gemeente Groningen is in Noord-Nederland een magneet voor mensen en bedrijvigheid. Groningen is zelfs een van de sterkste groeiers in Nederland op het gebied van inwoners en banen. Deze toename zit vooral in het stedelijk deel van onze gemeente: de stad. Een sterk groeiende gemeente betekent ook een toename van verkeer, dat steeds meer ruimte vraagt en inneemt.

Waarom een nieuwe mobiliteitsvisie?

Tegelijkertijd willen we een aantrekkelijk leefklimaat bieden én in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat betekent goede keuzes maken over hoe er binnen, van en naar onze gemeente wordt gereisd. Waarbij we zeker het belang van mobiliteit voor het maatschappelijk en economisch functioneren van onze gemeente niet uit het oog verliezen. Hoe we al deze uitgangspunten en ambities in goede banen willen leiden, daar gaat de nieuwe visie op mobiliteit straks over. Inmiddels ligt er een conceptvisie. Wethouder Broeksma licht de hoofdthema’s toe:

Inspraakperiode concept-mobiliteitsvisie

Van vrijdag 23 april tot en met zondag 6 juni 2021 ligt de concept-mobiliteitsvisie (pdf 1,5 MB) ter inzage. Nu de conceptvisie er ligt, horen we graag wat u van onze ideeën vindt. U kunt de conceptvisie zelf doorlezen of op dinsdag 18 mei om 19:30 uur kijken naar de uitzending Groningen Goed op Weg live.

Uw reactie

Wilt u reageren op de inhoud? Stuur dan vóór maandag 7 juni uw reactie in via het reactieformulier.

U kunt ook uw mening geven door de enquête in te vullen over de concept-mobiliteitsvisie. Dit kan tot en met 10 mei.

Eenmalige uitzending: Groningen Goed op Weg live

Kijk op dinsdagavond 18 mei om 19:30 uur naar de eenmalige uitzending Groningen Goed op Weg live in het Forum. Gespreksleider Mathilde Lubbers voert samen met wethouder Van der Schaaf en wethouder Broeksma een gesprek over de plannen en ambities uit de concept mobiliteitsvisie. U hebt deze avond de mogelijkheid om vragen te stellen: we nemen ruim de tijd om deze tijdens de uitzendingen te behandelen. Na deze uitzending hebt u nog 2 weken de tijd om formeel uw reactie over de conceptvisie in te zenden.

Mobiliteitsvisie in gemeenteraad

Ook de gemeenteraad hoort graag wat u van de concept-mobiliteitsvisie vindt. Op woensdagavond 19 mei kunt u vanaf 20:00 uur uw gedachten hierover delen met de gemeenteraadsleden tijdens een digitale sessie. U kunt zich hiervoor aanmelden (tot uiterlijk 24 uur van te voren) via griffie@groningen.nl.

Meer informatie