Gehandicaptenparkeerkaart

Als u een lichamelijke beperking hebt, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerkaarten: 1 voor een bestuurder en 1 voor een passagier. Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij de gemeente.

Aanvragen - inwoners van de voormalige gemeente Haren

 • De gehandicaptenparkeerkaart kunt u aanvragen bij Loket Haren van de gemeente. Maak hiervoor een afspraak:
 • Meenemen: geldig identiteitsbewijs, kopie van geldig rijbewijs (als u zelf bestuurder bent), 1 recente pasfoto (eisen).
 • De gemeente neemt een besluit over uw aanvraag. Hiervan krijgt u bericht. Als u recht hebt op een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u die (zonder afspraak) afhalen bij Loket Haren.

Aanvragen - inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer

 • De gehandicaptenparkeerkaart kunt u aanvragen bij Loket Ten Boer van de gemeente.
 • Meenemen: geldig identiteitsbewijs, kopie van geldig rijbewijs (als u zelf bestuurder bent), 1 recente pasfoto (eisen).
 • De gemeente neemt een besluit over uw aanvraag. Hiervan krijgt u bericht. Als u recht hebt op een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u die afhalen bij Loket Ten Boer.

Aanvragen - andere inwoners van de gemeente Groningen

Let op! Is uw huidige gehandicaptenparkeerkaart afgegeven in een andere gemeente dan de gemeente Groningen? Neem dan de gegevens uit uw medisch dossier zo volledig mogelijk op in uw aanvraag. Gaat u naar het loket? Neem de gegevens uit uw medisch dossier dan mee.

Liever niet digitaal aanvragen?

 • Ga naar het Loket Parkeren (Harm Buiterplein 1). Maak hiervoor een afspraak.
 • Neem een identiteitsbewijs en een pasfoto (eisen) mee.
 • De kosten moet u direct betalen.

Na uw aanvraag

De gemeente neemt uiterlijk 8 weken na aanvraag een besluit. Hierover krijgt u een brief thuisgestuurd.

 • Als in de brief staat dat u recht hebt op een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u de kaart afhalen bij Loket Parkeren. U kunt daarvoor een afspraak maken.
  Kijk ook bij Bezoekadressen en Openingstijden.
 • Als in de brief staat dat u geen gehandicaptenparkeerkaart kunt krijgen, kunt u bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. In de brief staat hoe u dit kunt doen. Let op: bij een negatief besluit krijgt u het geld dat u voor de aanvraag hebt betaald niet terug.

Gehandicaptenparkeerkaart verlengen

 • Ongeveer 6 weken vóór de einddatum van uw gehandicaptenparkeerkaart krijgt u van de gemeente een brief thuisgestuurd.
 • Ga naar het Loket Parkeren (Harm Buiterplein 1). Maak hiervoor een afspraak.
 • Als u in de voormalige gemeente Haren of ten Boer woont, ga naar het loket in Haren of Ten Boer.
 • Neem een geldig identiteitsbewijs en een pasfoto (eisen) mee.

Gehandicaptenparkeerkaart kwijt of verloren

 • Ga naar het Loket Parkeren (Harm Buiterplein 1). Maak hiervoor een afspraak.
 • Als u in de voormalige gemeente Haren of ten Boer woont, ga naar het loket in Haren of Ten Boer.
 • Neem een geldig identiteitsbewijs en een pasfoto (eisen) mee.

Gehandicaptenparkeerkaart gestolen

 • Doe eerst aangifte bij de politie.
 • Ga naar het Loket Parkeren (Harm Buiterplein 1). Maak hiervoor een afspraak.
 • Als u in de voormalige gemeente Haren of ten Boer woont, ga naar het loket in Haren of Ten Boer.
 • Neem een kopie van de aangifte, een geldig identiteitsbewijs en een pasfoto (eisen) mee.

Voorwaarden en regels

Gehandicaptenparkeerkaart bestuurder

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder aanvragen als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • U kunt zelfs met hulpmiddelen niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk lopen. Dit is al minstens 6 maanden zo.
 • U bent blijvend aan een rolstoel gebonden.
 • U hebt andere aantoonbare ernstige beperkingen.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven bij de gemeente Groningen.
 • U hebt een geldig rijbewijs.

Gehandicaptenparkeerkaart passagier

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier aanvragen als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • U kunt zelfs met hulpmiddelen niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk lopen. Dit is al minstens 6 maanden zo.
 • U bent blijvend aan een rolstoel gebonden.
 • U hebt andere aantoonbare ernstige beperkingen.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van een bestuurder.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente Groningen.

Regels parkeren gehandicapten

Lees de regels die gelden voor het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart (en parkeerschijf) in Groningen.

Kosten

Omschrijving Prijs
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart Groningen € 105,37
Borg € 15,00
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart voormalige gemeente Haren € 58,06
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart voormalige gemeente Ten Boer € 116,10
Verlenging gehandicaptenparkeerkaart met medische keuring, Groningen € 94,30
Verlenging gehandicaptenparkeerkaart met medische keuring, voormalige gemeente Haren € 58,06
Verlenging gehandicaptenparkeerkaart met medische keuring, voormalige gemeente Ten Boer € 116,10
Verlenging gehandicaptenparkeerkaart zonder medische keuring, Groningen € 49,92
Verlenging gehandicaptenparkeerkaart zonder medische keuring, voormalige gemeente Haren (voor max. 1 jaar) € 29,03
Verlenging gehandicaptenparkeerkaart zonder medische keuring, voormalige gemeente Ten Boer € 34,10
Vervanging gestolen gehandicaptenparkeerkaart Groningen € 52,69
Vervanging vermiste gehandicaptenparkeerkaart Groningen € 105,37

Kwijtschelding

Let op. Hebt u een inkomen op of rond bijstandsniveau? Dan kunt u misschien kwijtschelding van deze kosten krijgen.

Meer informatie

In de Beleidsregels gehandicaptenparkeren staat wie en onder welke voorwaarden een gehandicaptenparkeervoorziening kan krijgen. Dat wil zeggen: een eigen, gereserveerde parkeerplek bij uw woning of werk.

Contact

Telefoon 14 050
Contactformulier

Zelf langskomen bij het Loket Parkeren? Kijk op de pagina Bezoekadressen en openingstijden.