surcharges iconEnergietoeslag aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen kunnen nog tot 1 juni 2024 energietoeslag aanvragen.

Hoe hoog is de energietoeslag?

Dit is een eenmalig bedrag van € 800 of € 400 netto per huishouden.

 • Inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm ontvangen € 800.
 • Inwoners met een inkomen tussen 120% en 140% van de bijstandsnorm ontvangen € 400.

Aanvragen

Hebt u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Maar denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Dat kan van 1 december 2023 tot en met 31 mei 2024. Bij goedkeuring is de uitbetaling binnen 8 weken.

Aanvraagformulier (DigiD) >

Gegevens

Om de energietoeslag aan te vragen heeft u nodig:

 • Uw DigiD.
 • Specificatie van één maandinkomen in de periode 1 september tot en met 31 oktober 2023.
 • Een kopie van uw bankpas of een afschrift van uw bankrekening. We betalen de energietoeslag op dit bankrekeningnummer.

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan hebben we voor het maandinkomen de volgende gegevens van u nodig:

 • Een berekening van de nettowinst van minimaal één maand in de periode 1 september 2023 tot en met 31 oktober 2023. Lever deze aan als Excel-document. Maak de berekening als volgt: de bruto omzet (exclusief btw) minus de gemaakte kosten minus 17% voor afdracht aan de belastingdienst. Dit is de nettowinst.
 • Aangifte omzetbelasting derde of vierde kwartaal 2023.

Voorwaarden

U hebt recht op de energietoeslag 2023 als u op 1 november 2023:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • woont in de gemeente Groningen;
 • een uitkering van ons kreeg óf uw inkomen niet hoger was dan 140% van de bijstandsnorm.

21 jaar tot AOW-leeftijd

120% van bijstandsnorm 140% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.459.94 € 1.703,27

Echtpaar of samenwonend

€ 2.085,62 € 2.433,23

 

Vanaf AOW-leeftijd

120% van bijstandsnorm 140% van bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.629,19 € 1.900,72

Echtpaar of samenwonend

€ 2.212,32 € 2.581,04

U hebt géén recht op de energietoeslag 2023:

 • als u op 1 november 2023: 18, 19 of 20 jaar oud bent.
 • als uw inkomen in september en oktober 2023 hoger is dan 140% van de bijstandsnorm.
 • als u student bent. Vanuit het Rijk krijgt u misschien wel een tegemoetkoming energiekosten. U kunt alles hierover lezen op de website van de Rijksoverheid.
 • als u in een instelling woont en geen energiekosten betaalt (zorg-/verpleeginstelling of bescherm/begeleid wonen).
 • als u alleen op een briefadres staat ingeschreven en geen eigen woonadres hebt.

Is de energietoeslag niet genoeg voor het betalen van uw energierekening? Of hebt u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege ziekte? Misschien hebt u recht op individuele bijzondere bijstand.

Inkomen

Wat telt mee voor de hoogte van uw maandinkomen:

 • Inkomsten uit werk (inclusief vakantiegeld) of als zelfstandige.
 • Inkomsten uit vermogen (bijvoorbeeld rente/aandelen/cryptovaluta).
 • Inkomen uit vrijwilligerswerk meer dan € 190,00 per maand of € 1900,00 per jaar.
 • Inkomsten uit verhuur, onderverhuur of het hebben van één of meer kostgangers.
 • Socialezekerheidsuitkeringen.
 • Alimentatie.
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst.
 • Overige inkomsten (zoals gokinkomsten, giften/financiële bijdragen van anderen).

Wat telt niet mee voor de hoogte van uw maandinkomen:

 • Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag.

Veelgestelde vragen

De Eerste Kamer heeft op 3 oktober 2023 ingestemd met het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag 2023. Dit betekent dat huishoudens met een laag inkomen ook in 2023 recht hebben op een vergoeding in de energiekosten. Van veel producten en diensten zijn de prijzen de afgelopen jaren flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen is er de energietoeslag.

Het uitbetalen doen wij in verschillende perioden. Dit geeft ons tijd om inwoners waarvan we weten dat ze recht hebben op de toeslag automatisch het geld kunnen uitbetalen.

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. En ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Nee, dat mag niet.

Dan kunt u terecht bij de Groningse Kredietbank (GKB). Zij bekijken dan samen met u hoe ze u kunnen helpen met het betalen van uw rekeningen. Hebt u schulden én wilt u daar hulp bij? Ook dan kunnen ze u helpen. De GKB zit aan het Harm Buiterplein 1. Elke werkdag van 09:00 tot 12:00 uur is er spreekuur. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. Het telefoonnummer van de GKB is 050 367 52 22. Meer informatie vindt u op gkb.groningen.nl.

Komt u met de energietoeslag niet uit bij het betalen van uw energierekening? Dan kunt u individuele bijzondere bijstand aanvragen.

Nee, u hebt recht op één keer de energietoeslag 2023. Hebt u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld door een ziekte? Misschien hebt u dan recht op individuele bijzondere bijstand.

Wilt u een lagere energierekening maar weet u niet hoe u dat moet aanpakken? Dan hebben we goed nieuws!

Via Duurzaam Groningen kunt u namelijk een gratis energiecoach aanvragen. Een energiecoach komt langs en kijkt samen met u hoe u eenvoudig energie kunt besparen. Dat scheelt u misschien wel honderden euro’s per jaar. U kunt de coach ook vragen stellen over isolatie, uw energierekening en de verwarming. U betaalt niks voor dit bezoek. En de materialen, zoals bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie of tochtband, kunt u ook gratis krijgen (tot maximaal 100 euro).

Boek dus snel een energiecoach en bespaar direct op de energierekening.  U boekt een de coach via de actiebutton ‘gratis energieadvies’ op www.duurzaamgroningen.nl. Na uw aanmelding wordt u gebeld voor het maken van een afspraak.

Nee, het is niet mogelijk om de energietoeslag - of een deel daarvan - eerder te betalen.

Wij betalen aan grote groepen tegelijk. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zo snel mogelijk automatisch uitbetaald wordt. Het lukt daarom niet om voorschotten uit te betalen aan inwoners.

Bent u in 2023 vanuit een andere gemeente naar de gemeente Groningen verhuisd? Dan kennen wij uw oude gegevens niet. Bekijk hieronder welke situatie voor u geldt.

Uitkering ontvangen?

Kreeg u op 1 november 2023 een uitkering (PW, BBZ, IOAW of IOAZ) van de gemeente Groningen? En ontvangt u deze uitkering minimaal vanaf 1 oktober 2023? Dan moet de automatische betaling van de energietoeslag (€ 800,00) al binnen zijn. Is dat niet het geval? Neem dan contact met ons op.

Minimaregeling ontvangen?

Hebt u dit jaar een minimaregeling (laptopregeling, meerkostenregeling, individuele inkomenstoeslag en/of witgoedregeling) ontvangen bij de gemeente Groningen? Dan gebruiken wij de beschikbare gegevens om vast te stellen of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, dan volgt er een automatische betaling.

Geen uitkering, minimaregeling of energietoeslag ontvangen?

Hebt u dit jaar geen uitkering, minimaregeling of energietoeslag van ons ontvangen? Dan krijgt u de energietoeslag niet automatisch op uw rekening. Dan zijn uw gegevens namelijk nog niet bij ons bekend. In dat geval moet u de energietoeslag dus zelf aanvragen. Dat kan van 1 december 2023 tot en met 31 mei 2024 via het formulier op deze website.

Landelijk Noodfonds Energie

Hebt u een inkomen dat lager is dan bruto € 3200,- euro (alleenstaande) of € 4480,- (samenwonend) per maand en hebt u een eigen energiecontract bij een energieleverancier en is uw rekening voor gas en stroom hoger dan 8 tot 10% van uw bruto maandinkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor financiële steun van het landelijk noodfonds.

Het landelijk Noodfonds Energie geeft steun aan huishoudens voor een deel van de energierekening voor een periode van zes maanden.

Dit noodfonds betaalt voor huishoudens een deel van de energierekening. Het noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het gezamenlijk inkomen in het huishouden. Is uw energierekening hoger dan 8 tot 10% van uw bruto maandinkomen? Dan verlaagt het noodfonds uw energierekening via de energieleverancier.

Aanvragen en meer informatie

Ga naar noodfondsenergie.nl 

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Bel de Noodsfondslijn via 085 – 088 1111. Op werkdagen bereikbaar van 8:30 – 17:00 uur.

Dit fonds is een particulier fonds opgericht door energieleveranciers en een aantal maatschappelijke organisaties en ondersteund door de landelijke overheid. Het is geen regeling van de gemeente.