Eemskanaalzone

Om de groei van de stad Groningen ruimte te geven, wil het college de Eemskanaalzone ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen.

Stadsdeel Groningen

Het gaat om het gebied langs het Eemskanaal, tussen de Oosterhaven en Meerstad. Tussen het Damsterdiep en de Sontweg komt ruimte voor circa 1500 tot 2000 woningen. Ook wil het college een goede route creëren voor fietsers, wandelaars en automobilisten tussen het centrum van Groningen en Meerstad. Het doel van het project Eemskanaalzone: een gezond, aantrekkelijk stadsdeel dat Groningen weer met recht een stad aan het water maakt.

Inspraak

De inspraakperiode voor de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone: stad aan het water vond plaats in het voorjaar van 2018. Ook zijn er in deze periode 3 inloopbijeenkomsten geweest. Alle opmerkingen, suggesties en vragen staan samen met ons antwoord in het inspraakrapport (pdf 1,7 MB). Het college van B&W heeft dit inspraakrapport in maart 2019 vastgesteld.

Woningbouw langs het Eemskanaal (Stadshavens)

De gemeente werkt aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal, plus de locaties van de brandweer, de bereden politie en de containerterminal. In dit gebied komt plaats voor circa 3200 woningen. Het stedenbouwkundig plan wordt juridisch vastgesteld in een bestemmingsplan of omgevingsplan. Dit leggen we ter inspraak voor aan belanghebbenden.

Het college van B&W geeft de ontwikkeling van dit gebied – Stadshavens genoemd – de komende jaren prioriteit. In het coalitieakkoord staat: “De zone rond het Eemskanaal tussen Meerstad en de binnenstad speelt een belangrijke rol om de vraag naar stedelijk wonen en werken in onze gemeente te faciliteren. Een gemengde woon- en werkomgeving met veel aandacht voor groen en openbare ruimte is onze ambitie.”
De gemeente gaat samen met ontwikkelende partijen, bewoners en belangenorganisaties aan de slag met de ontwikkeling van het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal. Voor dit gebied zijn twee intentieovereenkomsten getekend.

  • BPD Ontwikkeling, Geveke Bouw en de gemeente Groningen hebben in oktober 2019 een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het oostelijk deel van Stadshavens. Het gaat om het deelgebied direct oostelijk van de Eltjo Ruggeweg, aan de noordzijde van het Eemskanaal en grenzend aan de jachthaven GMC. Samen hebben zij het voornemen hun grondposities bijeen te brengen. De ontwikkelaars en de gemeente willen dit gebied ontwikkelen tot een aantrekkelijk, hoog-stedelijk woongebied met diverse woningtypes en commerciële ruimten. Daarnaast is er de ambitie om van de ruimte rond de jachthaven en langs het Eemskanaal een aantrekkelijke verblijfsplek te maken, met veel groen en ruimte voor ontmoeting.
  • Voor het deel tussen het Balkgat en de EMG-silo hebben de gemeente, gebiedsontwikkelaar VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en de woningbouwcorporaties Lefier en Nijestee al in 2018 samen een intentieovereenkomst ondertekend. Ook hier willen de partijen hun grondposities bij elkaar brengen voor woningbouw. Plan is om de locatie te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woongebied met diverse woningtypes en een aantrekkelijke openbare ruimte: beter zichtbaar en beleefbaar.

Projectontwikkelaar Wonam heeft plannen voor woningbouw en kantoorruimte op het terrein van het Certe Huisartsenlaboratorium aan het Damsterdiep 191. Voor dit gebied is een eerste schetsontwerp gemaakt. Deze plannen vallen binnen het project Eemskanaalzone, deelgebied 1 (Stadshavens). De gemeente Groningen is in gesprek met grondeigenaren in het gebied, ook met Wonam. Daarbij zijn voor de gemeente de leefbaarheid, kwaliteit van de openbare ruimte en een gevarieerd woonaanbod van belang.

In het najaar van 2020 verwacht de gemeente een akkoord te sluiten met de ontwikkelaars. Dan kunnen we de plannen op hoofdlijnen voor Stadshavens presenteren. Ook gaat de gemeente in gesprek met omwonenden, bedrijven en betrokkenen. Daarnaast starten de voorbereidingen voor de planologische procedures. Dan kunnen alle betrokkenen in meerdere rondes reageren op de plannen. 

Eemskanaalzone en Meerstad: reactieronde tot 1 september 2020

Voor het gebied tussen Meerstad en Driebond en tussen het Eemskanaal en de Middelberterplas maakt Bureau Meerstad een plan. Dit wordt een levendig, stedelijk en groen stadsdeel met woningen, bedrijven en voorzieningen. Van 1 juli tot 1 september 2020 ligt de eerste stap in de planvorming ter inzage: het stedenbouwkundig programma van eisen.

Als alles volgens planning verloopt, ligt er vanaf de zomer van 2022 een snellere en veiliger route voor fiets, ov en auto tussen het centrum van Groningen en Meerstad. Deze route komt tussen de Oostelijke ringweg en de Vossenburglaan in Meerstad. Het ontwerp is samen met omwonenden gemaakt.

Meer informatie