Eemskanaalzone

Om de groei van Groningen ruimte te geven, wil het college de Eemskanaalzone ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen.

Het gaat om het gebied langs het Eemskanaal, tussen de Oosterhaven en Meerstad. Tussen het Damsterdiep en de Sontweg komt ruimte voor circa 1500 tot 2000 woningen. Ook wil het college een goede route creëren voor fietsers, wandelaars en automobilisten tussen Stad en Meerstad. Het doel van het project Eemskanaalzone: een gezond, aantrekkelijk stadsdeel dat Groningen weer met recht een stad aan het water maakt.

Inspraak

De inspraakperiode voor de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone: stad aan het water was van 17 mei t/m 28 juni 2018. Ook zijn er in deze periode 3 inloopbijeenkomsten geweest. Daar konden mensen de plannen inzien, vragen stellen en hun mening geven. Wanneer het inspraakrapport en de definitieve ontwikkelingsstrategie zijn vastgesteld, vindt u ze op deze projectpagina.

Woningbouw langs het Eemskanaal

De gemeente gaat samen met ontwikkelende partijen, bewoners en belangenorganisaties aan de slag met de ontwikkeling van het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal. Voor het deel tussen het Balkgat en de EMG-silo hebben de gemeente, gebiedsontwikkelaar VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en de woningbouwcorporaties Lefier en Nijestee samen een intentieovereenkomst ondertekend. De partijen willen hun grondposities bij elkaar brengen voor om hier woningen te bouwen.

Daarnaast werkt de gemeente aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal, plus de locaties van de brandweer, de bereden politie en de containerterminal. In dit gebied komt plaats voor circa 1500 tot 2000 woningen. Het stedenbouwkundig plan wordt juridisch vastgesteld in een bestemmingsplan of omgevingsplan. Dit leggen we ter inspraak voor aan belanghebbenden.

Nieuwe snelle route naar Meerstad

Als alles volgens planning verloopt, ligt er vanaf 2021 een snellere en veiliger route voor fiets, ov en auto tussen de stad en Meerstad. Deze route komt tussen de Oostelijke ringweg en de Vossenburglaan in Meerstad. De nieuwe weg gaat de Middelberterweg ongelijkvloers kruisen met een korte onderdoorgang. Samen met omwonenden werkt Bureau Meerstad de nieuwe route uit.

Meer informatie