Onderhoud webformulieren

Van zaterdag 08:00 uur (20 okt.) tot zondag 15:00 uur (21 okt.) zijn de meeste webformulieren niet beschikbaar.

Eemskanaalzone

Om de groei van Groningen ruimte te geven, wil het college de Eemskanaalzone ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen.

Het gaat om het gebied langs het Eemskanaal, tussen de Oosterhaven en Meerstad. Tussen het Damsterdiep en de Sontweg komt ruimte voor 1000 tot 2000 woningen. Ook wil het college een goede route creëren voor fietsers, wandelaars en automobilisten tussen Stad en Meerstad. Het doel: een gezond, aantrekkelijk stadsdeel dat Groningen weer met recht een stad aan het water maakt.

Inspraak

De inspraakperiode voor de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone: stad aan het water was van 17 mei t/m 28 juni 2018. Ook zijn er in deze periode 3 inloopbijeenkomsten geweest. Daar konden mensen de plannen inzien, vragen stellen en hun mening geven. In het najaar van 2018 legt het college de inspraakreacties en de definitieve ontwikkelingsstrategie voor aan de gemeenteraad.

Meer informatie