Bewindvoering aanvragen

Kunt u niet zelf uw financiën regelen? Bijvoorbeeld omdat u slecht ziet, een verslaving hebt of psychische problemen hebt? Dan kan een bewindvoerder van de Groningse Kredietbank (GKB) het beheer van uw financiën overnemen. Bewindvoering moet u aanvragen via de kantonrechter. De Groningse Kredietbank kan u daarbij helpen en kan ook uw bewindvoerder worden.

Let op: 

U hebt bewijs nodig dat u uw financiën niet zelf kunt regelen, in ieder geval een medische verklaring van een arts of psychiater.

Naar het loket

Groningse Kredietbank
Harm Buiterplein 1
9723 ZR Groningen

Postbus 415
9700 AK Groningen

Algemeen telefoonnummer: 14 050
gkb@groningen.nl

Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 13:00 uur
(aanmelden voor schuldhulpverlening alleen 09:00 - 12:00 uur)
Met afspraak: maandag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur

Telefonisch spreekuur voor bestaande klanten: maandag t/m vrijdag 09:00 - 11:00 uur
Budgetbeheer: 050 367 19 00
Beschermingsbewind: 050 367 54 14

Hoe het werkt

Aanvragen

Download het aanmeldformulier bewindvoering en print het.

Stuur het aanmeldformulier ingevuld, ondertekend en met bewijsstukken en een medische verklaring van een arts of psychiater, of een sociaal verslag van een hulpverleningsinstantie (Maatschappelijk werk, MEE, VNN, enz.), naar:

Groningse Kredietbank
Afdeling Beschermingsbewind
Postbus 415
9700 AK Groningen

GKB als bewindvoerder

Als de Groningse Kredietbank uw bewindvoerder wordt, krijgt u van de GKB een bereidverklaring. Deze bereidverklaring stuurt u mee met de aanvraag bewindvoering voor de kantonrechter. De rechtbank benoemt dan de gemeente Groningen tot bewindvoerder. De GKB voert het bewind dan namens de gemeente uit.

Wat u moet weten

Wat doet de bewindvoerder

Een bewindvoerder beschermt u op financieel gebied tegen anderen, maar ook tegen u zelf. Een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken en mag namens u een handtekening zetten onder financiële stukken. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met u. Maar de bewindvoerder neemt in uw belang ook zelf initiatief en grijpt in als dat nodig is.

Wie mag bewindvoering aanvragen

U kunt een bewindvoering gewoon zelf aanvragen bij de kantonrechter, maar ook familieleden mogen het voor u aanvragen. Wel moet u dan eerst een bewindvoerder hebben gevonden die deze taak op zich wil nemen.

Bijzondere bijstand

Kunt u de kosten van bewindvoering niet zelf betalen, dan vraagt de bewindvoerder voor u bijzondere bijstand aan.

Meer weten

Hebt u vragen over bewindvoering? Dan kunt u bellen op werkdagen tussen 09:00 en 11:00 uur met de GKB, tel. 050 367 54 14.