Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Bent u iemand of kent u iemand die vanwege psychische of psychosociale problemen niet zelfstandig kan wonen? Dan kan Beschermd wonen soms nodig zijn. Maatschappelijke opvang is voor mensen die dakloos zijn of geen veilige plek hebben om te wonen en die niet in staat zijn om zelfstandig of met behulp van hun netwerk zich staande te houden in de maatschappij.

Beschermd wonen

Beschermd wonen betekent dat u veilig woont en begeleiding krijgt.

 • Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding beschikbaar (soms op afroep, soms vlakbij).
 • U beschikt over eigen woonruimte.
 • U deelt soms de badkamer, keuken en zitkamer met andere bewoners.
 • Een begeleider helpt u met het structureren van uw dag, het op orde houden van uw huishouden en vergroten van uw dagelijkse activering en zelfredzaamheid.
 • Bij Beschermd wonen wordt begeleiding geboden en worden geen behandelingen uitgevoerd. Deze worden door andere zorgverlenende instanties verzorgd.
 • U woont in de gemeente Groningen.
 • U hebt psychische of psychosociale problemen. Hieronder valt ook verslaving.
 • U kunt niet (meer) zelfstandig wonen.
 • Het is voor u noodzakelijk dat er 24 uur per dag hulp beschikbaar is.
 • U bent 18 jaar of ouder op het moment dat de indicatie afgegeven wordt. U kunt zich van het moment dat u 17,5 jaar bent melden.
 • U maakt geen aanspraak of kunt geen aanspraak maken op voorzieningen vanuit zorg wetten, anders dan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waar Beschermd wonen onder valt. Denk hierbij aan de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de -verlengde- Jeugdwet. Ook maakt u geen aanspraak op Forensische Zorg.

Welke hulp u krijgt en hoe lang die duurt, hangt af van uw mogelijkheden en van de hulp die uw omgeving kan bieden. Misschien kunnen familie, buren of kennissen u helpen. Of zijn er algemene voorzieningen waar u gebruik van kunt maken.

Wilt u zich aanmelden voor Beschermd wonen? Of ondersteunt u iemand bij het doen van een melding voor Beschermd wonen? Vanaf 1 juli 2021 zijn alle gemeenten in de provincie Groningen zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van meldingen en aanvragen voor Beschermd Wonen.

Hieronder het overzicht van de gemeenten in onze provincie waar een inwoner zich voor Beschermd Wonen kan aanmelden. Een inwoner meldt zich bij de gemeente waar hij/zij woont.

Eemsdelta

beschermdwonen@eemsdelta.nl
0596 63 90 10

Groningen

frontofficebwmo@groningen.nl
050 367 42 00 (optie 3)

Het Hogeland

beschermdwonen@hethogeland.nl
088 34 58 88 
WhatsApp 06 11 45 05 30

Midden-Groningen

beschermdwonen@midden-groningen.nl
0598 72 98 00

Oldambt

wmo@gemeente-oldambt.nl
0597 48 20 00

Pekela

sociaalteam@pekela.nl
0598 65 23 01

Stadskanaal

wmo@stadskanaal.nl
0599 63 16 31

Veendam

beschermdwonen@veendam.nl
0598 65 22 22

Westerkwartier

beschermdwonen@westerkwartier.nl
14 0594 (zonder netnummer)

Westerwolde

beschermdwonen@westerwolde.nl
0599 32 02 2

Beschermd Wonen en Opvang

Telefoonnummer: 050 367 86 00 of 050 367 42 00 (optie 3) 
E-mail: frontofficebwmo@groningen.nl

Postadres

Postbus 400
9700 AK Groningen
t.a.v Beschermd wonen

Voor een aanmelding bij de gemeente Groningen kunt u het aanmeldformulier (pdf 29 kB) invullen en opsturen naar ons postadres. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Wanneer er sprake is van een voorkeur voor een aanbieder, dan kunt u dit op het aanmeldformulier aangegeven. Het team Toegang Beschermd wonen gemeente Groningen bepaalt in overleg met u en overige betrokken partijen wat het beste past bij uw situatie.

Heeft de aanbieder waar uw voorkeur naar uitgaat een contract voor Beschermd wonen afgesloten met de gemeente Groningen, dan kan deze aanbieder een melding voor u doen via het berichtenportaal Zorgorganisaties Groningen.

Op de Sociale kaart Groningenexterne-link-icoon vindt u informatie over zorgaanbieders die een contract hebben afgesloten met de gemeente Groningen.

Wanneer u behoefte hebt aan onafhankelijke ondersteuning bij het doen van een melding kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met MEE Noord of OCO Tinten. U kunt bij MEE Noord of OCO Tinten terecht met vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Maar ook voor vragen over participatie, werk, inkomen en onderwijs. Met hun jarenlange kennis en ervaring weten zij welke mogelijkheden er zijn, waar u terecht kunt en kennen zij de wetten en regels. Ook kan er iemand met u meegaan tijdens gesprekken of meedenken over afspraken. Zij zijn er voor mensen met en zonder beperking en ook voor hun naasten en mantelzorgers. De ondersteuning die ze aanbieden is gratis.

MEE Noord
e-mail: aanmeldpunt@meenoord.nl
telefoon: 088 023 11 00
website: www.meenoord.nlexterne-link-icoon

OCO Tinten
e-mail: info@ocotinten.nl
telefoon: 050 305 52 34
website: www.ocotinten.nlexterne-link-icoon

Voor Wmo-voorzieningen, waaronder Beschermd wonen, betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt uw eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage op basis van uw inkomen en vermogen, uw zorg of indicatie en uw persoonlijke situatie. Alle informatie over de eigen bijdrage vindt u op hetcak.nlexterne-link-icoon.

Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft de gemeente zes weken de tijd om onderzoek te doen. U wordt na de melding door een medewerker van de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. Als u dat wilt dan kan uw begeleider, naastbetrokkene of een onafhankelijke cliëntondersteuner bij dit gesprek aanwezig zijn.

Wanneer er meer onderzoek nodig is kan de onderzoekstermijn met nog eens zes weken verlengd worden. U ontvangt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en oplossing die de gemeente u wil bieden. Wanneer u instemt met de uitkomst van het onderzoek, ondertekent u het onderzoeksverslag voor akkoord. Met het retour zenden van het ondertekende onderzoeksverslag dient u een aanvraag voor het toekennen van een indicatie voor Beschermd wonen in.

Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag ontvangt u een beschikking. Pas wanneer u een positieve uitslag voor beschermd wonen ontvangt, kunt u, afhankelijk van de beschikbaarheid bij de zorgaanbieder, gebruik maken van Beschermd wonen.

Maatschappelijke opvang

Bent u dakloos? Dan kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang voor een tijdelijke verblijfplek. Deze opvang biedt ook zorg, begeleiding en praktische Opvang is bedoeld voor mensen die dakloos zijn of geen veilige plek hebben om te wonen. U kunt door verschillende problemen dakloos zijn of raken, bijvoorbeeld door: huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, verslaving of werkloosheid. Wanneer u niet zelf of met behulp van mensen uit uw eigen sociale netwerk in staat bent om onderdak te regelen, kunt u terecht in de maatschappelijke opvang. Deze opvang is tijdelijk.

Bent u, of uw cliënt dakloos? Dan kan uw cliënt zich rechtstreeks melden bij één van de gesubsidieerde maatschappelijke opvanginstellingen:

Voor (nood)hulp en opvang kunt u ook terecht bij een van deze organisaties.

Project Kamers met Aandacht

Voor jongeren van 18 tot 23 jaar die zelf geen of een beperkt vangnet hebben, maar wel op eigen benen willen staan, is er Kamers met Aandachtexterne-link-icoon. Bij Kamers met Aandacht verhuren mensen een kamer aan een jongere die nét dat duwtje naar een goede toekomst nodig heeft.