Alo-locatie

De panden op de kavel van de Alo-locatie zijn in 2019 gesloopt. Voor de nieuwe ontwikkeling is door de gemeente een ‘bouwenvelop’ opgesteld. In juni 2020 heeft de gemeenteraad deze bouwenvelop vastgesteld.

Verdere uitwerking en omgevingsplan

Nu de gemeenteraad de bouwenvelop heeft vastgesteld, is gestart met de aanbesteding. Drie  ontwikkelaars is gevraagd een aanbieding te doen en een schetsontwerp te maken op basis van de bouwenvelop. De aanbieding moet uiterlijk 30 november 2020 door de ontwikkelaar worden ingediend. 

Het college bepaalt welk plan de aanbesteding wint. Bij de beoordeling geven wij het hoogste belang aan kwaliteit (hoogwaardige stedenbouw/architectuur en duurzaamheid) en vanuit deze criteria een zo hoog mogelijke grondopbrengst. 

Het gekozen plan wordt door de winnende ontwikkelaar verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en vervolgens een definitief ontwerp. Bij dit proces wordt u als buurtbewoner of andere belanghebbende betrokken. 

Op basis van het definitieve ontwerp wordt een omgevingsplan opgesteld (voorheen bestemmingsplan). Wanneer de gemeenteraad besluit om het omgevingsplan vast te stellen, geldt er een wettelijke inspraakprocedure en heeft u de mogelijkheid om uw mening te geven.

Bouwenvelop

De bouwenvelop is het document waarin de gemeente aangeeft waar een plan voor de Alo-locatie aan moet voldoen. 

De bouwenvelop in het kort:

  • Op de Alo-locatie mogen maximaal 320 woningen worden gebouwd.
  • Minimaal 40% van de woningen moet een huurwoning zijn.
  • Minimaal 20% van de woningen moet een sociale huurwoning zijn.
  • Bijzondere woon- of verblijfsvormen worden extra gewaardeerd. 
  • Maximaal 50% van de kavel mag worden bebouwd.
  • De overige 50% wordt ingericht als (semi)openbaar park met veel groen en recreatieve voorzieningen.
  • Ondanks de ontwikkeling naar woon- en werkgebied moet de bestaande groeninrichting zoveel mogelijk behouden.
  • Bestaande bomen worden gehandhaafd of in het plangebied gecompenseerd.
  • De ecologische waarde van de Parkzone moet minimaal worden gehandhaafd en bij voorkeur worden versterkt. 

De bouwenvelop

Lees alles in de bouwenvelop (pdf 4 MB). 

Als u door een beperking het document niet (goed) kunt lezen, dan kunt u dit aangeven via het contactformulier. Projectleider Judith Wilke neemt dan contact met u op.