help-support iconAdviesraden

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat inwoners en organisaties meedenken en meepraten over de plannen voor de gemeente.

Adviesraden in de gemeente Groningen

Ga naar de webpagina van de Adviescommissie Verkeer en Vervoer.

Op verschillende manieren vraagt de gemeente inwoners naar hun mening als we nieuwe plannen (nieuw beleid) maken. Als het gaat om sociale vraagstukken, doen we dat via de Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen (ASDG).

De ASDG is een onafhankelijke groep inwoners van Groningen die zich interesseert voor het sociaal domein binnen onze gemeente. De ASDG geeft gevraagd en ongevraagd advies over sociaal beleid.

De ASDG heeft een eigen website met meer informatie over de adviesgroep, de sociale vraagstukken en de mogelijkheid om deel te nemen.

De Cliëntenraad Groningen Werk & Inkomen:

  • Komt op voor alle inwoners van de gemeente Groningen waar het gaat om armoede, inkomen, maatschappelijke participatie, minima, schuldhulpverlening en werk.
  • Is onafhankelijk en adviseert over beleid en uitvoering van wet- en regelgeving aan het College van B&W en aan de gemeenteraad.
  • Spreekt met ambtenaren, politici, organisaties, instanties en inwoners.
  • Gaat niet over individuele klachten, maar u kunt wel rechtstreeks contact met haar opnemen.

De Kunstraad Groningen is een zelfstandige stichting die:

  • gemeente Groningen en provincie Groningen adviseert over kunst- en cultuurbeleid.
  • budgetten beheert, adviezen geeft en subsidies verleent in de kunstensector.
  • culturele instellingen visiteert en evalueert.

Ga naar de website van de Kunstraad Groningen.

Ga naar de webpagina van de Werkgroep Toegankelijk Groningen.