Adviesraden

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat inwoners en organisaties meedenken en meepraten over de plannen voor de gemeente.

Verkeer en vervoer

Adviescommissie Verkeer en Vervoer (AVV)

AVV adviseert (on)gevraagd het college van B&W en de gemeenteraad over beleid en projecten op het gebied van verkeer en vervoer. De AVV bestaat uit 10 leden en vergadert ongeveer 8 keer per jaar.

Hebt u een vraag voor de commissie? Wilt u een onderwerp inbrengen? Of wilt u de adviezen uit het verleden ontvangen? U kunt ons bereiken via dit contactformulierexterne-link-icoon. Vul als onderwerp 'Adviescommissie Verkeer en Vervoer' in.

Documenten

Maatvoering brug tussen Tersluis en De Zeilen (2019)

De AVV adviseert onderzoek te doen naar een brug die past in de omgeving en daarbij niet alleen uit te gaan van verkeerskundige richtlijnen. Een slank ontwerp zorgt voor een geschikte toegang naar de wijk De Zeilen en het gebied rondom de sluis.

Parkeren Eemskanaalzone (2019)

In de Eemskanaalzone worden nieuwe woningen gebouwd. Er komen ook parkeerplaatsen op dit terrein. Het is lastig te voorspellen hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn omdat de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit snel gaan.

De AVV adviseert daarom parkeerruimte aan de rand van het gebied te maken. Parkeerders kunnen deze terreinen gebruiken. Maar men kan deze parkeerplaatsen ook gebruiken voor andere doelen.

Fietsbruggen Eemskanaalzone (2019)

De AVV adviseert lage fietsbruggen op 2 plekken in de Eemskanaalzone.

Vaststelling parkeervisie 2018

De AVV adviseert om de parkeermaatregelen in de parkeervisie uit te voeren. De beschikbare parkeerruimte is wel afhankelijk van andere gebruikers van de openbare ruimte. De parkeertarieven moeten zo hoog zijn dat meer mensen de parkeergarages en de P+R terreinen gaan gebruiken.

In totaal beschikt de stad over genoeg parkeerruimte. De AVV verwacht dat er in de toekomst in de binnenstad zonder extra maatregelen niet genoeg parkeerruimte zal zijn.

Groningen Bereikbaar (2018)

De AVV adviseert om de brede op grote doelgroepen gerichte informatie campagne aan te vullen met het informeren en adviseren van kleinere groepen en individuele bezoekers van Groningen.

Parkeerbeleid en ruimtelijk beleid in de stadswijken (2017)

De AVV adviseert nu geen aanpassing van het parkeerbeleid, wel experimenteren met autoluwe/autovrije straten waarbij de fietser meer rechten krijgt.

Parkeerproblemen in de wijk en bewoners betrekken bij oplossingen (2017)

Hoe moet de gemeente burgers betrekken bij de invoering van betaald parkeren?

Voorrangsregeling fietsers kruising Eikenlaan (2016)

De AVV adviseert positief over een proef met een omgekeerde voorrangsregeling op de kruising Eikenlaan met de Slimme fietsroute naar Zernike.

Bereikbaarheid UMCG (2016)

De AVV adviseert de bereikbaarheid van het UMCG te verbeteren door het toegankelijk maken van het Oosterhamriktracé voor auto’s.

Verkeersveiligheid 7 knelpunten (2015)

De AVV heeft 7 knelpunten vastgesteld waarvan de verkeersveiligheid verbeterd moet worden.

Sociaal domein

Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen (ASDG)

Op verschillende manieren vraagt de gemeente inwoners naar hun mening als we nieuwe plannen (nieuw beleid) maken. Als het gaat om sociale vraagstukken, doen we dat via de Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen (ASDG).

De ASDG is een onafhankelijke groep inwoners van Groningen die zich interesseert voor het sociaal domein binnen onze gemeente. De ASDG geeft gevraagd en ongevraagd advies over sociaal beleid.

De ASDG heeft een eigen websiteexterne-link-icoon met meer informatie over de adviesgroep, de sociale vraagstukken en de mogelijkheid om deel te nemen.

Werk, inkomen en participatie

Cliëntenraad Werk, Inkomen en Participatie

De Cliëntenraad Groningen Werk & Inkomen:

  • Komt op voor alle inwoners van de gemeente Groningen waar het gaat om armoede, inkomen, maatschappelijke participatie, minima, schuldhulpverlening en werk.
  • Is onafhankelijk en adviseert over beleid en uitvoering van wet- en regelgeving aan het College van B&W en aan de gemeenteraad.
  • Spreekt met ambtenaren, politici, organisaties, instanties en inwoners.
  • Gaat niet over individuele klachten, maar u kunt wel rechtstreeks contact met haar opnemen.

Data en technologie

Ethische commissie Data en Technologie

Ga naar de webpagina van de Ethische commissie Data en Technologie.

Kunst

Kunstraad Groningen

De Kunstraad Groningen is een zelfstandige stichting met de volgende taken.

  • Adviseert aan gemeente Groningen en provincie Groningen over kunst- en cultuurbeleid.
  • Beheert budgetten, geeft advies en verleent subsidies in de kunstensector.
  • Visiteert en evalueert culturele instellingen.

Ga voor meer informatie naar kuntstraadgroningen.nlexterne-link-icoon.

Toegankelijkheid

Werkgroep Toegankelijk Groningen

Ga naar de webpagina van de Werkgroep Toegankelijk Groningen.