Toegankelijk Groningen

De Werkgroep Toegankelijk Groningen (WTG) zet zich in voor gelijke rechten en kansen van en voor mensen met een handicap.

WTG: wie zijn we?

De Werkgroep Toegankelijk Groningen (WTG) is een netwerk van en voor inwoners van de gemeente Groningen met een handicap/beperking. Ons bestaansrecht is dat we de gemeente Groningen helpen om het VN-verdragexterne-link-icoon 'handen en voeten' te geven. Als ervaringsdeskundigen dragen we graag onze expertise bij.

Mensen/kinderen zijn natuurlijk niet in een hokje te vangen. Maar om de ‘kruiwagen kikkers’ toch in te delen, zijn er 5 ‘bloedgroepen’:

  • Mensen met een fysieke handicap, chronische ziekte en/of beperkingen in mobiliteit
  • Blinden en slechtzienden
  • Doven en slechthorenden
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met een psychische handicap

Samen zorgen we voor een daadwerkelijk 'handicap-brede' vertegenwoordiging. De ervaring leert dat respect voor verschil, in combinatie met solidariteit, een sterk recept is voor succes. Zo kunnen we elkaars bijzondere kwaliteiten slim gebruiken.

Daarom kiezen we voor een open netwerkstructuur, waar iedereen op eigen wijze aan mee kan doen. Verschil van mening of belang is voor ons geen probleem: naast A en B is altijd een C of D-oplossing te vinden.

WTG: wat doen we?

De WTG houdt zich bezig met de leefterreinen en domeinen die voor iedere inwoner belangrijk zijn.

We adviseren (on)gevraagd bij beleid. Het liefst zo vroeg mogelijk in het traject: dan geeft een inclusieve aanpak de minste problemen en kosten. Met onze brede ervaringskennis dragen we daarna ook bij aan de uitvoering. We doen dat zowel voor gemeentelijke projecten als op verzoek van bedrijven en ondernemers.

De concrete invulling leest u in de lokale inclusiepunten WTG (pdf 829 kB). Deze punten hinderen ons natuurlijk nooit om ook nieuwe actuele aandachtspunten op te pakken.

Voorbeelden

  • Brochure Welkom bij… (pdf 137 kB) voor horeca, winkeliers en andere belanghebbenden
  • Meedenken over toegankelijkheid van de verkiezingen
  • Ondertiteling van raadsvergaderingen
  • Herinrichting van onder meer de binnenstad, Dudok aan het Diep en Stadspark
  • SPOT-beleidexterne-link-icoon en de toegankelijkheid van evenementen

Wonen

Mobiliteit

Sport

Bij de uitvoering van het VN-verdragexterne-link-icoon 'Gelijke rechten/kansen van en voor mensen en kinderen met een handicap' gaat het om alle inwoners met een handicap. En bij toegankelijkheid denken we aan veel meer dan fysieke toegankelijkheid. Ook in beeld zijn, je welkom voelen en communicatie telt. Het gaat er immers om dat iedereen kan meedoen en meespelen.

Meer informatie

Video

Mobiliteitsgedoe

“Het mooiste is als mensen al bij de bouwplannen bij ons aankloppen”. Anneke rijdt in een rolstoel en adviseert de gemeente over toegankelijkheid.

Doof/slechthorend

Leonie is doof. Ze adviseert overheid en bedrijven over het toegankelijk maken van de openbare ruimte.

Blind/slechtziend

Durf jíj zo de binnenstad in? Ervaar hoe Geert wordt gehinderd en geholpen. Filmpje waarin Geert - praktisch blind - zijn rondje 'Markt' in de binnenstad loopt.

Psychische handicap

Marlieke van de Werkgroep Toegankelijk Groningen vertelt hoe het is om met een psychische handicap te leven en wat ze verwacht van de maatschappij.

Contact