Ethische Commissie Data en Technologie

Deze commissie is in de zomer van 2023 geïnstalleerd op verzoek van de gemeenteraad.

Wat doet de commissie?

De commissie adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het gebruiken van (nieuwe) digitale technologieën in de gemeente Groningen. Denk aan kunstmatige intelligentie (AI), algoritmen en sensoren.

De technologische ontwikkelingen in onze samenleving gaan razendsnel. Dit biedt allerlei kansen. Maar het levert ook problemen op, zoals de Toeslagenaffaire. Vaak weten wij wel wat er kan en mag met de technologie, maar weten we niet goed of we het ook wel moeten willen inzetten. Daarom is het belangrijk om na te denken over wat we wel en niet willen. Dat is wat de commissie doet. Het is vervolgens aan het college om te besluiten hoe ze met het advies van de commissie omgaat.

Adviezen

Wie zijn er lid van de commissie?

De commissie bestaat uit leden met diverse expertises en achtergronden. De leden van deze raad zijn onafhankelijk. Dit betekent dat ze niet bij de gemeente werken.

Lees meer over de leden van de commissie in de Toelichting samenstelling ethische commissieexterne-link-icoon (pdf, externe website).

Vergaderingen

De commissie komt minstens 4 keer per jaar bij elkaar. Dit zijn de geplande data voor 2024:

  • 14 februari 2024
  • 10 april 2024
  • 15 mei 2024
  • 19 juni 2024
  • 18 september 2024

Vragen of meepraten?

Hebt u een vraag,  wilt u meepraten of hebt u zelf een casus voor de commissie? Stuur een e-mail naar opendata@groningen.nl.