Aanmelden Jaarplanning grote evenementen 2021

Grote evenementen in 2021 kunt u aanmelden vóór 1 oktober 2020. Groot wil zeggen: meer dan 2000 bezoekers of met een hoog risicoprofiel. Als de burgemeester uw evenement op de Jaarplanning plaatst, krijgt u voorrang voor de gewenste datum en locatie.

  Verstuurt u uw aanmelding liever per post? Download en print dan dit formulier (pdf 40 kB), vul het in en stuur het op naar:
  Evenementen Management Groningen
  Postbus 742
  9700 AS  Groningen
   

  Wat u moet weten

  • Er gelden andere regels voor een middelgroot evenement (200 tot 2000 mensen) en een klein evenement (tot 200 mensen)
  • Tarieven en regels kunnen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer afwijken van de tarieven en regels in de stad Groningen. De gemeenteraad gaat hierover nog besluiten nemen. Kijk ook op de webpagina Evenementenvergunning aanvragen.

  Wat is een groot evenement?

  1. Een evenement voor meer dan 2000 bezoekers, en/of
  2. Een evenement waarvan de invloed van de activiteit en/of het publiek op de omgeving dusdanig is, dat er een aantal fysieke maatregelen genomen moet worden, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid, gezondheid en/of verkeer. Met andere woorden: alle evenementen met een middel (B) / hoog (C) risicoprofiel. Voor nadere uitleg zie ook de Regionale leidraad veiligheid publieksevenementen.
    

  Waarom een jaarplanning

  Voorafgaand aan ieder kalenderjaar stelt de burgemeester van Groningen de 'Jaarplanning Grote Evenementen' vast. Door afstemming met organisatoren over data en locatie vormen we vroegtijdig een beeld van het soort evenementen en de impact ervan op de openbare ruimte en veiligheid. Zo weten we ruim van te voren precies wie wanneer en waar een groot evenement wil organiseren. Met dat overzicht kunnen we zorgen voor een evenwichtige spreiding over het jaar en over locaties.

  Hoe het werkt

  1. U meldt voor 1 oktober 2020 het evenement aan dat u in 2021 wilt organiseren.
  2. U ontvangt een bevestiging.
  3. De gemeente onderzoekt of u uw melding volledig en juist hebt ingevuld.
  4. Zo niet, dan neemt de gemeente contact met u op.
  5. De gemeente doet een korte risicoscan, waarbij ook gekeken wordt naar de gegevens die u hebt ingevuld.
  6. Wanneer de burgemeester de Jaarplanning grote evenementen 2021 heeft vastgesteld, krijgt u bericht over uw aanmelding. Organisatoren van evenementen die op de Jaarplanning staan, ontvangen de definitieve versie ter informatie. De Jaarplanning wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Groningen.

  Let op: Wanneer er na het besluit tot plaatsing van uw evenement op de jaarplanning iets verandert aan uw evenement (locatie, datum, tijd en/of aard van het evenement), vervalt uw voorrangspositie. De gemeente moet bijvoorbeeld rekening houden met de beschikbaarheid van hulpdiensten.

  Publicatie Jaarplanning

  Lees de Jaarplanning Grote Evenementen Gemeente Groningen 2020.