Aanmelden Jaarplanning grote evenementen

De procedure van de jaarplanning voor grote evenementen wordt in 2 fasen doorlopen.

Procedure jaarplanning

 1. Grote evenementen met meer bezoekers dan 20.000 bezoekers die in 2025 georganiseerd worden, kon u aanmelden vóór 1 maart 2024. Deze jaarplanning wordt in een eerder stadium vastgesteld en deze evenementen krijgen voorrang op de evenementen die worden geplaatst in het tweede deel van de jaarplanning.
 2. Grote evenementen met meer bezoekers dan 2.000 bezoekers die in 2025 georganiseerd worden, kunt u aanmelden vóór 1 oktober 2024.

Als de burgemeester uw evenement op de Jaarplanning plaatst, krijgt u een reservering voor de gewenste datum en locatie.

Wat u moet weten

 • Een aanmelding / plek op de jaarplanning is géén aanvraag voor een evenementenvergunning.
 • Minimaal 14 weken voorafgaand aan het evenement dient de organisator van het evenement de aanvraag voor de vergunning in.
 • Aangemelde evenementen die een plek hebben gekregen op de Jaarplanning Grote Evenementen moeten in beginsel worden georganiseerd.
 • Oneigenlijk gebruik maken van een reservering op de Jaarplanning Grote Evenementen kan gevolgen hebben voor toekomstige aanmeldingen van dezelfde aanvrager.

Waarom een jaarplanning

Voorafgaand aan ieder kalenderjaar stelt de burgemeester van Groningen de 'Jaarplanning Grote Evenementen' vast. Door afstemming met organisatoren over data en locatie vormen we vroegtijdig een beeld van het soort evenementen en de impact ervan op de openbare ruimte en veiligheid. Zo weten we ruim van te voren precies wie wanneer en waar een groot evenement wil organiseren. Met dat overzicht kunnen we zorgen voor een evenwichtige spreiding over het jaar en over locaties.

Hoe het werkt

 1. Vóór 1 oktober 2024 meldt u het evenement aan met meer dan 2.000 bezoekers, dat u in 2025 wilt organiseren.
 2. U ontvangt een bevestiging.
 3. De gemeente onderzoekt of u uw melding volledig en juist hebt ingevuld.
 4. Zo niet, dan neemt de gemeente contact met u op.
 5. De gemeente doet een korte risicoscan, waarbij ook gekeken wordt naar de gegevens die u hebt ingevuld.
 6. Wanneer de burgemeester de Jaarplanning grote evenementen 2025 heeft vastgesteld, krijgt u bericht over uw aanmelding. Organisatoren van evenementen die op de Jaarplanning staan, ontvangen de definitieve versie ter informatie. De Jaarplanning wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Groningen.

Let op: Wanneer er na het besluit tot plaatsing van uw evenement op de jaarplanning iets verandert aan uw evenement (locatie, datum, tijd en/of aard van het evenement), vervalt uw voorrangspositie. De gemeente moet bijvoorbeeld rekening houden met de beschikbaarheid van hulpdiensten.

Publicatie Jaarplanning