Aanbestedingen

Wilt u zaken doen met de gemeente Groningen? Als een dienst, levering of werk nationaal of Europees openbaar wordt aanbesteed, kunt u hierop inschrijven.

Aanbestedingskalender 2022

De geplande aanbestedingen voor 2022

  • Europese en Nationaal Openbare aanbestedingen worden gepubliceerd op Tenderned. Nadere informatie is te verkrijgen bij SSC Inkoop: e-mail inkoop@groningen.nl of bel 050 367 93 70.
  • Voor Meervoudig Onderhandse aanbestedingen worden de genodigden geselecteerd op basis van de doelen zoals gesteld in het Inkoopbeleid.

Leveranciersdatabank

Lokale en regionale ondernemers kunnen zich aanmelden voor onze leveranciersdatabank. Door deze aanmelding kunt u meedingen op aanbestedingen die niet Europees of nationaal openbaar aanbesteed hoeven te worden. Als onderdeel van de aanmelding voert u een aantal algemene bedrijfsgegevens in.

Aanvullende informatie

Zijn de algemene bedrijfsgegevens correct, dan nodigen wij u per mail uit om aanvullende gegevens te verstrekken. Hierdoor krijgen wij inzicht in wat uw organisatie te bieden heeft. U komt dan op de longlist om mee te dingen voor de enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen.

Lopende aanbestedingen

De gemeente Groningen publiceert de nationale en Europese aanbestedingen op TenderNed. Gebruik op Tenderned de filters om de gemeente Groningen te selecteren als aanbestedende dienst. U kunt hier ook aangeven over welke periode u de aankondigen van aanbestedingen wilt inzien. U krijgt vervolgens alle relevante aankondigingen te zien. Is de aanbesteding nog open voor inschrijving? Dan kunt u hier direct inschrijven.

Europese aanbesteding Mededingingsprocedure met onderhandeling

Onderwerp: Vernieuwing Applicaties Sociaal Domein (VASD)

De aangeboden oplossing moet gekoppeld kunnen worden aan systemen die binnen de gemeentelijke overheid gangbaar zijn - bijvoorbeeld BRP, GGK, DMS en E-suite. Naast het op orde hebben van de standaardoplossingen, ligt er een uitdaging als het gaat om (door)ontwikkeling. Daarom zoekt de gemeente Groningen - naast de applicatievervanging - naar een ontwikkelpartner die middels een ontwikkelplatform functionaliteiten kan realiseren binnen het sociaal domein.

Voorwaarden en beleid

Algemene inkoopvoorwaarden

Bij alle inkoop van de gemeente Groningen gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Groningen.

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid van de gemeente Groningen spelen onder andere duurzaamheid en sociale aspecten een belangrijke rol.

Zo wil de gemeente Groningen duurzame productie stimuleren. Ook wil ze mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt helpen aan werkervaring. Dat gebeurt bijvoorbeeld via Social Return. Of door onze eigen Sociale Werkvoorziening (iederz) het werk te laten uitvoeren.

Kwaliteit en prijs spelen ook een belangrijke rol. Als het mogelijk en efficiënt is, dan koopt de gemeente Groningen centraal in voor de hele organisatie. Ook sluit de gemeente voor bepaalde productgroepen raamcontracten af.

Meer informatie leest u in het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2020 van de gemeente Groningen.

Contact

Vraag

Hebt u vragen over inkoop en aanbestedingen? Maak dan gebruik van het contactformulier. U kunt ook bellen met 14 050.

Klacht

Hebt u een klacht over een aanbesteding? Neem dan eerst contact op met de contactpersoon van uw aanbesteding. Bent u niet tevreden over de reactie van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.